A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác đăng ký xe mô tô từ ngày 15/12/2020 – 04/01/2021

 

STT Ngày đăng ký Biển số Tên chủ xe Địa chỉ
1 04/01/2021 82AA-064.28 VÕ NGUYỄN BẢO AN Thôn 4, X.Đắk Cấm, Tp.Kon Tum
2 04/01/2021 82AA-089.49 LÝ THANH HÀ Thôn 4,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
3 04/01/2021 82AA-091.81 A WINH Thôn 4,X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
4 04/01/2021 82B1-004.54 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh,TP.Kon Tum
5 04/01/2021 82B1-004.56 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, TP.Kon Tum
6 04/01/2021 82B1-004.57 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
7 04/01/2021 82B1-004.58 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
8 04/01/2021 82B1-004.59 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
9 04/01/2021 82B1-004.60 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
10 04/01/2021 82B1-004.61 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
11 04/01/2021 82B1-004.62 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
12 04/01/2021 82B1-684.35 Y LEY Kon Hring, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
13 04/01/2021 82B1-715.36 VĂN CHÍ TOÀN Thanh Trung, P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum
14 04/01/2021 82B1-909.17 ĐẶNG THỊ THÙY TRANG 111 Nguyễn Thiện Thuật, TP.Kon Tum
15 04/01/2021 82B1-909.19 NGUYỄN THỊ HUYỀN LINH BìnhĐông,X.SaBình,H.SaThầy, KonTum
16 04/01/2021 82B1-909.23 PHAN THANH SANG Bình Trung, X.Sa Bình, H.Sa Thầy,KT
17 04/01/2021 82B1-909.27 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG Thôn 8,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
18 04/01/2021 82B1-909.62 BÙI THỊ KIM OANH 535 Duy Tân, Tp.Kon Tum,K/Tum
19 04/01/2021 82B1-909.64 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT Thôn 1, X.Sa Sơn, H.Sa Thầy,Kon Tum
20 04/01/2021 82B1-909.76 HÀ THỊ HẰNG Thôn 5, X.Mô Rai, H.Sa Thầy,Kon Tum
21 04/01/2021 82B1-909.80 ĐÀO THỊ THÚY HẰNG Tdp 9, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
22 04/01/2021 82B1-909.84 A VỊ RơWăk, X.Đăk Năng, TP.Kon Tum
23 04/01/2021 82B1-909.95 BÙI VĂN VUI Thanh Trung, P.Ngô Mây, TP.Kon Tum
24 04/01/2021 82B1-910.01 NGUYỄN QUỐC KHẢI Thôn 9,X.Đắk Hring,H.Đắk Hà,Kon Tum
25 04/01/2021 82B1-910.14 NGUYỄN THỊ KIM THỦY Bình Trung, X.Sa Bình, H.Sa Thầy,KT
26 04/01/2021 82B1-910.29 TRƯƠNG THỊ KHÁNH ChưHem,X.IaĐal,H.Iah’drai,Kon Tum
27 04/01/2021 82B1-910.35 NGUYỄN THỊ KIM CÚC TDP10,TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
28 04/01/2021 82B1-910.48 LỠ THANH PHÚC Nhơn An,X.SaNhơn,H.Sa Thầy,Kon Tum
29 04/01/2021 82B1-910.53 NGUYỄN THỊ MAI PhươngQuý 1, X.VinhQuang, TP.KonTum
30 04/01/2021 82B1-910.62 NGUYỄN THỊ DUNG Thôn 1,X.Ia Tơi,H.Iah’drai, Kon Tum
31 04/01/2021 82B1-910.69 HÀ THỊ HUYÊN Thôn 1. X.IaDom, H.Iah’drai, KonTum
32 04/01/2021 82B1-910.77 VI THỊ HẬN Thôn 1,X.Ia Dom,H.Iah’drai, Kon Tum
33 04/01/2021 82B1-911.09 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Tdp4,TT.Plei Kần, Ngọc Hồi, Kon Tum
34 04/01/2021 82B1-911.13 TRẦN THỊ THÙY TRÂM Thôn 5, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, KonTum
35 04/01/2021 82B1-911.21 NGUYỄN VĂN TÍNH Thôn 2, X. Kroong, Tp. Kon Tum
36 04/01/2021 82B1-911.23 BÙI THỊ DUYÊN Thôn 7,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
37 04/01/2021 82B1-911.24 A ĐIÊM Thôn2, X.NgọcWang, H.ĐắkHà, KonTum
38 04/01/2021 82B1-911.27 A YES Đăk Yo,X.Hơ Moong,H.Sa Thầy,Kon Tum
39 04/01/2021 82B1-911.30 CHẾ VĂN TIẾN Thôn3, TT.SaThầy, H.SaThầy, KonTum
40 04/01/2021 82B1-911.32 A MƯNH Klâu Lah, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
41 04/01/2021 82B1-911.36 Y THUYẾT Thôn8,X.ĐắkTơLung,H.KonRẫy, Kon Tum
42 04/01/2021 82B1-911.38 PHAN VĂN ĐƯƠNG Kon Kơ Lốc,X.Đắk Mar,H.Đắk Hà,K/Tum
43 04/01/2021 82B1-911.43 VÕ THỊ THÙY TRANG Kon Rơ Wang, P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum
44 04/01/2021 82B1-911.50 NGUYỄN HOÀNG TRIỆU Ia Hội, X. Đăk Năng, Tp. Kon Tum
45 04/01/2021 82B1-911.58 A YAK Plei Lay, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
46 04/01/2021 82B1-911.59 HOÀNG THỊ TRÚC DUYÊN 101 Nguyễn Thiện Thuật, Tp.Kon Tum
47 04/01/2021 82B1-911.63 NGUYỄN ĐỨC QUÂN Bình Trung,X.Sa Bình,H.Sa Thầy,Ktum
48 04/01/2021 82B1-911.69 LÊ THÁI TUYẾT NGÂN 08 Trần Nguyên Hãn, Tp. Kon Tum
49 04/01/2021 82B1-911.81 NGUYỄN THỊ THỦY Thôn2, X.Tân Lập, H.Kon Rẫy, KonTum
50 04/01/2021 82B1-911.83 A THUIN Làng Weh, X.Ia Chim, TP.Kon Tum
51 31/12/2020 82AA-091.23 NGUYỄN ANH KHOA 199 Nguyễn Văn Linh, TP.Kon Tum
52 31/12/2020 82AA-091.33 HÀ THỊ HOA Thôn 1, Ia Tơi, Iah’drai, Kon Tum
53 31/12/2020 82AA-091.43 LÊ THỊ YẾN NHI Thôn 11,X.Đắk Tờ Re,H.Kon Rẫy,K/Tum
54 31/12/2020 82AA-091.59 BÀN THỊ HƯƠNG IaMung, X.IaDom, H.Iah’drai, KonTum
55 31/12/2020 82AA-091.61 A EN Plei Jơ Drợp,X.Đăk Năng,Tp.Kon Tum
56 31/12/2020 82AA-091.63 A TAN Thôn 1, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
57 31/12/2020 82AA-091.92 ĐẶNG THỊ NGỌC LỆ Ia Hội, X. Đăk Năng, Tp. Kon Tum
58 31/12/2020 82B1-668.98 TRẦN THỊ THU TRANG 504 Hùng Vương, TP.Kon Tum, KT
59 31/12/2020 82B1-905.39 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Thôn 8, X.Đắk Cấm, TP.Kon Tum
60 31/12/2020 82B1-906.11 VI THỊ DUYÊN Thôn 7,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
61 31/12/2020 82B1-906.25 NGUYỄN THỊ YẾN LINH TânAn, X.IaChim, TP.KonTum, KonTum
62 31/12/2020 82B1-906.59 A GOE Thôn 4, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
63 31/12/2020 82B1-907.48 TRƯƠNG QUỐC TƯỞNG Thôn4, X.Hòa Bình, TP.Kon Tum, KT
64 31/12/2020 82B1-907.63 LƯƠNG THỊ SƠN 52 Bế Văn Đàn, Tp. Kon Tum
65 31/12/2020 82B1-907.89 A CHRÓT Thôn 2, Đắk Pne, Kon Rẫy, Kon Tum
66 31/12/2020 82B1-908.17 TRẦN THỊ BÌNH Kon Hring, Đắk Blà, TP.Kon Tum, KT
67 31/12/2020 82B1-908.36 NGUYỄN THỊ HIỆP Tổ 9, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum
68 31/12/2020 82B1-908.86 LÊ THỊ NHUNG Thôn 9, X. Đắk Cấm, Tp. Kon Tum
69 31/12/2020 82B1-909.01 NGUYỄN ĐỨC VIỆT Thôn 7, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
70 31/12/2020 82B1-909.02 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN Tổ 5,P.Trần Hưng Đạo,Tp.Kon Tum
71 31/12/2020 82B1-909.05 HỒ THỊ MỸ LỆ 122 Nguyễn Thiện Thuật, TP.Kon Tum
72 31/12/2020 82B1-909.06 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG Tổ 2, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum, KT
73 31/12/2020 82B1-909.07 LÊ TRÍ TÂM Tổ 1, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum
74 31/12/2020 82B1-909.08 NGUYỄN XUÂN GIÁP Thôn 1, TTĐắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
75 31/12/2020 82B1-909.09 ĐỖ VĂN TIẾN Thôn 5,TT.Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
76 31/12/2020 82B1-909.10 VÕ LÊ HỒNG PHÚC 29/13 Đoàn Thị Điểm, TP.Kon Tum
77 31/12/2020 82B1-909.11 HUỲNH MINH QUÂN Thôn 4, X.Hòa Bình, TP.Kon Tum
78 31/12/2020 82B1-909.14 A HƯN Làng Plei Lay, Ia Chim, TP.Kon Tum
79 31/12/2020 82B1-909.15 TRẦN THỊ TÚ MẬN Tổ 4, P. Ngô Mây, Tp. Kon Tum
80 31/12/2020 82B1-909.21 NGUYỄN THỊ THIỆN 364 Bà Triệu,P.Quang Trung,Tp.K/Tum
81 31/12/2020 82B1-909.22 A HỮUH Thôn 4, Xã Kroong, TP.Kon Tum, KT
82 31/12/2020 82B1-909.24 NGUYỄN THỊ TRÀ Tổ 4, P.Trường Chinh, TP.Kon Tum,KT
83 31/12/2020 82B1-909.28 VÕ THỊ PHƯƠNG CHI Thôn 1,X.Hòa Bình, Kon Tum, Kon Tum
84 31/12/2020 82B1-909.30 A PHƯỚC Đắk Mút,X.Đắk Mar,H.Đắk Hà, Kon Tum
85 31/12/2020 82B1-909.37 NGUYỄN SIU MẠNH PleiTơNghia,P.Quang Trung,Tp.K/Tum
86 31/12/2020 82B1-909.38 SIU HUY Plei Đôn, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
87 31/12/2020 82B1-909.40 LA LÊ KIỀU MY Thôn2, TT.ĐắkRve, H.KonRẫy, KonTum
88 31/12/2020 82B1-909.42 NGUYỄN TRƯỜNG CHINH Tổ 2, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum
89 31/12/2020 82B1-909.43 NGUYỄN THỊ THANH TÂM Tổ 4, P. Nguyễn Trãi, Tp. Kon Tum
90 31/12/2020 82B1-909.44 BÙI THỊ VUI Thôn 2, Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
91 31/12/2020 82B1-909.47 NGUYỄN ĐÌNH QUÝ Phương Quý2,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
92 31/12/2020 82B1-909.48 NGUYỄN THỊ HOÀN Thôn 7, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
93 31/12/2020 82B1-909.51 NGUYỄN QUANG TRUNG PhươngQuý 2, X.VinhQuang, TP.KonTum
94 31/12/2020 82B1-909.57 TRẦN VĂN KHÁNH Thôn12, X.ĐắkHRing, H.ĐắkHà, KonTum
95 31/12/2020 82B1-909.59 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ Tổ 2, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum
96 31/12/2020 82B1-909.60 LỮ THỊ NHUNG Ia Xoăn,X.Mô Rai,H.Sa Thầy, Kon Tum
97 31/12/2020 82B1-909.63 TRƯƠNG THỊ MIỀN Thôn 2, X. Kroong, Tp. Kon Tum
98 31/12/2020 82B1-909.65 NGUYỄN TRẦN ANH TUẤN Tổ 8, P.Duy Tân,TP.Kon Tum, Kon Tum
99 31/12/2020 82B1-909.66 TRẦN THỊ TÝ C8-07 KNCV,SĐ 10,P.Thắng Lợi,Tp.KT
100 31/12/2020 82B1-909.67 A DÉP Thôn10, X.Đắk Pxi, H.Đắk Hà, KonTum
101 31/12/2020 82B1-909.70 PHẠM ĐỨC DƯƠNG 106 Huỳnh Đăng Thơ, TP.Kon Tum
102 31/12/2020 82B1-909.71 A WUT Đăk Wơk, Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
103 31/12/2020 82B1-909.73 NGUYỄN THỊ HUYỀN Kon Tu 2, Đắk Blà, TP.Kon Tum, Kt
104 31/12/2020 82B1-909.82 A BYÊN Thôn 3, Đắk Pne, Kon Rẫy, Kon Tum
105 31/12/2020 82B1-909.87 ĐẶNG THỊ NGUYỆT Thôn ĐắkLợi, ĐăkNgọk, ĐắkHà, KonTum
106 31/12/2020 82B1-909.88 TRƯƠNG NGUYỄN THUÝ HẰNG 429 Duy Tân, TP.Kon Tum, Kon Tum
107 31/12/2020 82B1-909.91 ĐÕ XUÂN TRƯỜNG SINH TDP4B, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
108 31/12/2020 82B1-910.00 A LƯƠNG Thôn11, X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,K/Tum
109 31/12/2020 82B1-910.05 NGUYỄN HOÀI THANH 27 Trần Nhân Tông, Tp. Kon Tum
110 31/12/2020 82B1-910.08 LÊ TUẤN EM Thôn 9,X.Ia Tơi,H.Iah’drai, Kon Tum
111 31/12/2020 82B1-910.11 VÕ THỊ THÚY LINH Thôn 5, Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
112 31/12/2020 82B1-910.15 PHẠM THỊ HOÀI THƯƠNG Thôn 5, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, KonTum
113 31/12/2020 82B1-910.17 HÀ VĂN LỰC Tổ 10, P.Quang Trung, TP.Kon Tum
114 31/12/2020 82B1-910.18 LƯU THỊ BÍCH HÀ Trung Nghĩa Tây,X.Kroong,Tp.KonTum
115 31/12/2020 82B1-910.19 TRẦN THỊ TRÂM Thôn 3,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy,Kon Tum
116 31/12/2020 82B1-910.21 ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG NHUNG Thôn1, X.Ia Đal, H.Iah’drai, KonTum
117 31/12/2020 82B1-910.24 Y MÔIH KonHơNgokKlah,X.Ngọk Bay,Tp.Kon Tum
118 31/12/2020 82B1-910.27 NGUYỄN THỊ THU HIỀN Thôn 5, X. Chư Hreng, Tp. Kon Tum
119 31/12/2020 82B1-910.30 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 70 Ngô Quyền, Tp. Kon Tum
120 31/12/2020 82B1-910.31 TRẦN THỊ VINH Thôn 2,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy,Kon Tum
121 31/12/2020 82B1-910.34 HỒ THỊ THU NGÀ Tổ 7, P.Duy Tân, TP.KonTum, KonTum
122 31/12/2020 82B1-910.36 HỨA THỊ THANH HƯƠNG 42/5 Trương Quang Trọng, Tp Kon Tum
123 31/12/2020 82B1-910.37 LÊ THỊ HOÀI Lê Văn An,Tổ 4,P.Lê Lợi,TP.Kon Tum
124 31/12/2020 82B1-910.41 VÕ THỊ BÍCH NGUYÊN Phương Quý 2,Vinh Quang, TP.Kon Tum
125 31/12/2020 82B1-910.44 LÊ THỊ PHƯỢNG 07 Lý Thường Kiệt, TP.Kon Tum
126 31/12/2020 82B1-910.45 Y CHỨP Thôn 4, X.Kroong, TP.Kon Tum
127 31/12/2020 82B1-910.46 LÊ VĨNH TUẤN TDP1, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
128 31/12/2020 82B1-910.47 Y PLỬI Kà Bầy, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
129 31/12/2020 82B1-910.52 TRỊNH THỊ DƯ Thôn 7,TT.Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
130 31/12/2020 82B1-910.54 PHẠM THỊ DIỆU THÙY 388 Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum
131 31/12/2020 82B1-910.55 TRẦN THỊ NGỌC DIỆU Đăk Prông, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
132 31/12/2020 82B1-910.57 LÊ THỊ KIM THANH 40 A Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
133 31/12/2020 82B1-910.58 Y. TOAI Thôn ĐắkMút, ĐắkMar, ĐắkHà, KonTum
134 31/12/2020 82B1-910.65 A DỨC Làng Rắc, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
135 31/12/2020 82B1-910.66 Y LAI Thôn 1, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
136 31/12/2020 82B1-910.68 NGUYỄN MINH TRÍ Thôn 5, Đoàn Kết, TP.Kon Tum, KT
137 31/12/2020 82B1-910.70 NGUYỄN DUY TÂN Thôn 7, Ngọc Wang, Đắk Hà, Kon Tum
138 31/12/2020 82B1-910.72 VÕ THÀNH TRUNG TÍN Thôn 5, Đoàn Kết, TP.Kon Tum, KT
139 31/12/2020 82B1-910.76 ĐINH THỊ VÂN Thôn 9, X. Đắk Cấm, Tp. Kon Tum
140 31/12/2020 82B1-910.78 HỒ VĂN ĐƯỢC Thôn 1,X.Ia Tơi,H.Iah’drai, Kon Tum
141 31/12/2020 82B1-910.79 PHẠM VĂN LONG Ya Kim, Đăk Năng, TP.Kon Tum, KT
142 31/12/2020 82B1-910.82 NGUYỄN NGỌC MINH 49 Nguyễn Gia Thiều, TP.Kon Tum
143 31/12/2020 82B1-910.83 TRẦN THỊ NGA Tân An, X. Ia Chim, Tp. Kon Tum
144 31/12/2020 82B1-910.84 LÊ THỊ HẰNG Tổ 2, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
145 31/12/2020 82B1-910.88 A LÂNG Thôn 2,Đắk Tơ Lung,Kon Rẫy, Kon Tum
146 31/12/2020 82B1-910.94 NGUYỄN THỊ THẢO Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
147 31/12/2020 82B1-910.96 PHẠM VĂN HOAN Tổ 3, P. Trường Chinh, Tp. Kon Tum
148 31/12/2020 82B1-910.98 MAI THỊ THU HIỀN Thôn 4,X.Ia Dom,H.Iah’drai, Kon Tum
149 31/12/2020 82B1-910.99 LÊ TRƯƠNG HOÀNG VŨ 148 Nguyễn Huệ, Tp. Kon Tum
150 31/12/2020 82B1-911.02 Y THAIH Plei Jơ Drợp, X.Đắk Năng,Tp.Kon Tum
151 31/12/2020 82B1-911.03 NGUYỄN THỊ MINH HỒNG Tổ 2, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum, KonTum
152 31/12/2020 82B1-911.04 TRẦN VĂN THỌ Thôn 2,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy, Kon Tum
153 31/12/2020 82B1-911.06 TRẦN THỊ MẦU PhươngQuý 1, X.VinhQuang, TP.KonTum
154 31/12/2020 82B1-911.08 PHẠM THỊ DUNG Tân Sang,Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
155 31/12/2020 82B1-911.10 A GÊM Thôn 13, Đắk Pxi, Đắk Hà, Kon Tum
156 31/12/2020 82B1-911.15 A KHÔN Thôn 8,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
157 31/12/2020 82B1-911.17 TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG Thôn 2, X. Hòa Bình, Tp. Kon Tum
158 31/12/2020 82B1-911.18 TẠ QUANG HẢI 65 Lê Quý Đôn, Tp. Kon Tum
159 31/12/2020 82B1-911.20 NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG KonTu 2, P.Trường Chinh, TP.Kon Tum
160 31/12/2020 82B1-911.22 A NHIÊU Thôn 7,TT.Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
161 31/12/2020 82B1-911.25 ĐINH VĂN TÍNH Thôn 4, X. Chư Hreng, Tp. Kon Tum
162 31/12/2020 82B1-911.28 HUỲNH THỊ KIM NHẪN 654 Trần Phú, TP.Kon Tum, KT
163 31/12/2020 82B1-911.29 NGUYỄN THỊ THANH XUÂN Tổ 2, P. Lê Lợi, Tp. Kon Tum
164 31/12/2020 82B1-911.33 NGUYỄN GIA BẢO 09 Hồ Xuân Hương, TP.Kon Tum
165 31/12/2020 82B1-911.35 LƯƠNG QUANG ĐỨC 156 Trần Phú, TP.Kon Tum
166 31/12/2020 82B1-911.37 DƯƠNG QUANG NGUYÊN Tổ 11, P. Quang Trung, Tp. Kon Tum
167 31/12/2020 82B1-911.39 ĐỖ THỊ BÉ TDP4, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
168 31/12/2020 82B1-911.40 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 35 Chu Văn An, Tp. Kon Tum
169 31/12/2020 82B1-911.44 PHAN THỊ KỲ DUYÊN TrungThành, X.VinhQuang, TP.KonTum
170 31/12/2020 82B1-911.46 TRẦN BÁ THẠCH Thôn 7, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
171 31/12/2020 82B1-911.49 ĐẶNG ĐỨC LỰC Tổ 2, P.Ngô Mây, TP.Kon Tum
172 31/12/2020 82B1-911.53 PHẠM QUỐC TRUNG Tổ 1, P. Ngô Mây, Tp. Kon Tum
173 31/12/2020 82B1-911.56 A SỰ Thôn Đắk Đe,Rơ Kơi,Sa Thầy, Kon Tum
174 31/12/2020 82B1-911.61 Y YANG LIN Thôn Kleng, TT,Sa Thầy, Sa Thầy, KT
175 31/12/2020 82B1-911.64 VÕ DUY HOÀNG Thôn 7,TT.Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
176 31/12/2020 82B1-911.65 VŨ QUỐC ĐỈNH Ia Muung,X.Ia Dom,H.Iah’drai,KonTum
177 31/12/2020 82B1-911.67 PHAN TRUNG HẠNH Thôn 2, Đắk Cấm,TP.Kon Tum, Kon Tum
178 31/12/2020 82B1-911.70 HÀ THỊ XUÂN THU 900 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum
179 31/12/2020 82B1-911.74 TRƯƠNG MINH HIẾU Thôn 3, Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
180 31/12/2020 82B1-911.77 NGUYỄN THỊ KIM THOA Thôn 5, X. Đoàn Kết, Tp. Kon Tum
181 31/12/2020 82B1-911.80 NGUYỄN CÔNG BẮC 735HùngVương, TT.ĐắkHà, H.ĐắkHà, KT
182 31/12/2020 82B1-911.84 NGUYỄN QUỐC BẢO 228 Trần Văn Hai, Tp. Kon Tum
183 31/12/2020 82B1-911.87 PHAN CHÍ THUẬN Phương Quý 1,Vinh Quang, TP.Kon Tum
184 31/12/2020 82B1-911.89 Y SINH KonTumKơPơng, X.ĐắkRơWa, TP.KonTum
185 31/12/2020 82B1-911.92 ĐÀO BÁ A LÂM KonhơNgolKlah, X.NgọkBay, TP.KonTum
186 31/12/2020 82B1-911.96 NGUYỄN THỊ CHÁNH AN 97 Nguyễn Trường Tộ, Tp. Kon Tum
187 30/12/2020 82AA-081.72 NGUYỄN ANH ĐẠT Đăk Lợi,Đăk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum
188 30/12/2020 82AA-090.36 NGUYỄN QUỐC NAM PHONG 04 Bùi Xuân Phái, TP.Kon Tum, KT
189 30/12/2020 82AA-091.21 NGÔ NGUYỄN ĐẠI PHÁT 158 Bắc Kạn, P.Thắng Lợi,TP.Kon Tum
190 30/12/2020 82AA-091.45 NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Thôn Ngô Thạnh,Đăk Năng,TP.Kon Tum
191 30/12/2020 82AA-091.51 Y PHƯƠNG Thôn 5B, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà,Kon Tum
192 30/12/2020 82AA-091.56 ĐẶNG VĂN TỘ Hẻm 68/19/8 Hàm Nghi, Tp.Kon Tum
193 30/12/2020 82AA-091.60 HUỲNH THỊ LÊ THU NghĩaDũng,X.SaNghĩa,H.SaThầy,K/Tum
194 30/12/2020 82AA-091.66 PHẠM TUẤN KHANH Nhơn Khánh,Sa Nhơn,Sa Thầy, Kon Tum
195 30/12/2020 82AA-091.90 NGUYỄN VĂN TÂN Làng Lung,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
196 30/12/2020 82B1-076.26 TẠ VĂN HƯỜNG Thôn 6, X.Đoàn Kết, Tp.Kon Tum
197 30/12/2020 82B1-200.22 NGUYỄN NGỌC THÀNH TOẠI 258 Trần Văn Hai, TP.Kon Tum, KT
198 30/12/2020 82B1-219.50 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM Tổ 5, P.Duy Tân,TP.Kon Tum, Kon Tum
199 30/12/2020 82B1-309.22 A LÁP Khúc Na, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
200 30/12/2020 82B1-363.34 A THI Klâu Klăh, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
201 30/12/2020 82B1-645.41 A RƯNG Thôn 8, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
202 30/12/2020 82B1-736.95 NGÔ VĂN TỚI Thôn 12, Đắk Hring, Đắk Hà, Kon Tum
203 30/12/2020 82B1-742.40 TỪ CÔNG KHÁNH Hẻm 553 Hùng Vương, Tp.Kon Tum
204 30/12/2020 82B1-847.98 PHAN VĂN TIẾN Thôn 2,Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
205 30/12/2020 82B1-904.89 A CHƯƠNG Plei Tơ Nghia,P.Quang Trung,Tp.Ktum
206 30/12/2020 82B1-906.43 U ĐIỆP Kon Rôn,X.Ngọc Réo,H.Đắk Hà,Kon Tum
207 30/12/2020 82B1-906.92 ĐINH THỊ MỸ HẠNH Bình Đông,X.Sa Bình,H.Sa Thầy,K/Tum
208 30/12/2020 82B1-906.98 TRẦN VĂN HỢI Plei Sar, X. Ia Chim, Tp. Kon Tum
209 30/12/2020 82B1-907.15 NGUYẾN THỊ PHƯỢNG Plei Rơ Hai II, P.Lê Lợi,TP.Kon Tum
210 30/12/2020 82B1-907.21 Y THUẨ Rờ Kơi,X.Rờ Kơi,H.Sa Thầy,Kon Tum
211 30/12/2020 82B1-907.32 A THĂNG LàngTrang, X.YaXiêr,H.SaThầy,KonTum
212 30/12/2020 82B1-907.91 A LƯU Plei Groi, Chư Hreng, TP.Kon Tum
213 30/12/2020 82B1-908.99 PHẠM THÀNH DUY Thôn 2.TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
214 30/12/2020 82B1-909.00 Y THU Đăk Mút, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
215 30/12/2020 82B1-909.12 Y BÊ Gia Xiêng,X.Rờ Kơi,H.Sa Thầy,KonTum
216 30/12/2020 82B1-909.13 TRẦN THỊ LIỄU Nhơn Khánh,X.Sa Nhơn,H.Sa Thầy,Ktum
217 30/12/2020 82B1-909.16 Y HUYỀN ĐăkDuông, X.NgokWang, H.ĐắkHà, KT
218 30/12/2020 82B1-909.20 A PHƯỚC Plei Jơ Drợp, Đăk Năng, TP.Kon Tum
219 30/12/2020 82B1-909.29 NGUYỄN VĂN THÊ Đăk Tang, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
220 30/12/2020 82B1-909.31 NGUYỄN THỊ QUÝ Thôn 7,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
221 30/12/2020 82B1-909.35 Y NHẬT Đăk Mút,X.Đắk Mar,H.Đắk Hà,Kon Tum
222 30/12/2020 82B1-909.46 NGUYỄN VĂN HÙNG 280 Lạc Long Quân, TP.Kon Tum, KT
223 30/12/2020 82B1-909.49 NGUYỄN TẤN DUY Thôn 7, X.Ngọk Wang, H.Đắk Hà, KT
224 30/12/2020 82B1-909.50 LÂM HOÀNG KIỀU MY 231 Trần Phú , Tp.Kon Tum
225 30/12/2020 82B1-909.52 Y XUN Thôn 9, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
226 30/12/2020 82B1-909.68 NGÂN THỊ NIÊM Thôn 3,X.Ia Dom,H.Iah’drai, Kon Tum
227 30/12/2020 82B1-909.72 TRẦN THẾ ĐỨC Tdp 8, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
228 30/12/2020 82B1-909.74 A CHUẨN Làng Rơ Wắt, X.Đăk Năng, TP.Kon Tum
229 30/12/2020 82B1-909.77 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 124 Trần Văn Hai, TP.Kon Tum
230 30/12/2020 82B1-909.81 LÊ TRƯỜNG HẢI 219 Phan Chu Trinh, TP.Kon Tum
231 30/12/2020 82B1-909.86 SIU NAM PHƯƠNG PleiTơNha,P.Quang Trung,TP.Kon Tum
232 30/12/2020 82B1-909.89 Y RU Kon Rờ Bàng 1,Vinh Quang,TP.Kon Tum
233 30/12/2020 82B1-909.90 Y KIM THÙY Thôn 9,Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
234 30/12/2020 82B1-909.93 NGUYỄN THỊ LINH PHƯƠNG Thôn 9, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
235 30/12/2020 82B1-909.96 HUỲNH THỊ THU HÀ Bình Trung,X.Sa Bình,H.Sa Thầy,Ktum
236 30/12/2020 82B1-909.97 NGUYỄN PHI LONG Tổ 4, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum, Kon Tum
237 30/12/2020 82B1-909.98 LÊ TRƯỜNG HẢI 219 Phan Chu Trinh, TP.Kon Tum
238 30/12/2020 82B1-910.02 HUỲNH CÔNG TRIỆU Bình Đông,X.Sa Bình,H.Sa Thầy,K/Tum
239 30/12/2020 82B1-910.04 BÙI VĂN THĂNG Thôn 4, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà,Kon Tum
240 30/12/2020 82B1-910.06 A NGHIÊNG Đăk Wơk,X.Hơ Moong,H.Sa Thầy,KonTum
241 30/12/2020 82B1-910.09 A HYAN Thôn Plei Weh, Ia Chim, TP.Kon Tum
242 30/12/2020 82B1-910.13 NGUYỄN NGỌC LINH Thôn 2, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
243 30/12/2020 82B1-910.20 VĂN HOA ĐẠI PHONG Tổ 5, P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum
244 30/12/2020 82B1-910.22 Y HUYÊN Kon Jri Xút, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
245 30/12/2020 82B1-910.23 TRẦN NGỌC THẠNH Thôn 8, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
246 30/12/2020 82B1-910.25 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY Tổ 5, P.Trường Chinh, TP.Kon Tum
247 30/12/2020 82B1-910.28 TRẦN SĨ TOÀN 38 Hai Bà Trưng, TP Kon Tum
248 30/12/2020 82B1-910.32 A LÁY Thôn 8, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
249 30/12/2020 82B1-910.33 LÊ TỬ HÒA Thôn 4, Đắk Cấm,TP.Kon Tum, Kon Tum
250 30/12/2020 82B1-910.40 A THĂT Làng Rắc,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy,KonTum
251 30/12/2020 82B1-910.43 NGUYỄN VĂN SƠN Thôn 5,Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
252 30/12/2020 82B1-910.49 A QƯL KonHơNgoKlãh, Ngọk Bay,TP.Kon Tum
253 30/12/2020 82B1-910.50 A PHƯỚC Kơ Bei,X.Hơ Moong,H.Sa Thầy,Kon Tum
254 30/12/2020 82B1-910.56 LÊ TRƯỜNG HẢI 219 Phan Chu Trinh, TP.Kon Tum
255 30/12/2020 82B1-910.61 A MEYỦH Làng Rắc,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy,KonTum
256 30/12/2020 82B1-910.64 PHẠM THỊ MAI QUYÊN Tổ 1, P. Thống Nhất, Tp. Kon Tum
257 30/12/2020 82B1-910.67 A TUER Làng O,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy,Kon Tum
258 30/12/2020 82B1-910.73 NGUYỄN VĂN QUANG Thôn 6, Đoàn Kết, TP.Kon Tum, KT
259 30/12/2020 82B1-910.75 NGUYỄN KHÁNH HÒA Phương Quý 1, Vinh Quang,TP.Kon Tum
260 30/12/2020 82B1-910.80 NGUYỄN VĂN HÒA Tổ 4, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum, KT
261 30/12/2020 82B1-910.85 TRẦN THANH VINH Thôn 5, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
262 30/12/2020 82B1-910.87 TRƯƠNG THỊ TRÚC NGUYÊN Thôn 3, Đắk Cấm,TP.Kon Tum, Kon Tum
263 30/12/2020 82B1-910.90 HỒ THỊ DIỄN Thôn 9, Đắk Cấm, TP.Kon Tum, KT
264 30/12/2020 82B1-910.91 Y XUN Thôn 9, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
265 30/12/2020 82B1-910.92 PHẠM THỊ HỒNG Kon Gung,X.Đắk Mar,H.Đắk Hà,Kon Tum
266 30/12/2020 82B1-910.93 Y NAP Thôn 4, X.Kroong, TP.Kon Tum, KT
267 30/12/2020 82B1-910.95 NGUYỄN HOÀNG TRỊNH Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
268 30/12/2020 82B1-910.97 NGUYỄN VĂN CƯỜNG Thôn 1B,X.Đắk La,H.Đắk Hà,Kon Tum
269 30/12/2020 82B1-911.00 BÙI XUÂN TÀI Tổ 7, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum, KT
270 30/12/2020 82B1-911.01 ĐỖ VĂN BÍNH Nhơn Khánh,X.Sa Nhơn,H.Sa Thầy,Ktum
271 30/12/2020 82B1-911.05 ĐINH QUỐC PHI 56 Kapakơlơng, TP.Kon Tum, KT
272 30/12/2020 82B1-911.12 VÕ VĂN VŨ Trung Nghĩa Tây,X.Kroong,Tp.Kon Tum
273 30/12/2020 82B1-911.19 A HẢO Làng Chứ,X.Ya Ly,H.Sa Thầy,Kon Tum
274 30/12/2020 82B1-911.26 ĐỖ THỊ LIÊN TDP3, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
275 30/12/2020 82B1-911.34 LỮ QUỐC THANH Thôn 1,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy, Kon Tum
276 30/12/2020 82B1-911.52 TRƯƠNG ĐỨC PHƯƠNG Đăk Tin,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà,Kon Tum
277 30/12/2020 82B1-911.54 A LÁ Thôn 1,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
278 30/12/2020 82B1-911.62 BÙI QUANG CHIẾN 28 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
279 30/12/2020 82B1-911.66 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 229 Đào Duy Từ, Tp. Kon Tum
280 30/12/2020 82B1-911.71 LÊ TRƯỜNG HẢI 219 Phan Chu Trinh,TP.Kon Tum
281 30/12/2020 82B1-911.72 A JỮI Plei Druân,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum
282 30/12/2020 82B1-911.76 NGUYỄN THỊ PHƯỜNG Thôn 5,X.Đắk Mar,H.Đắk Hà,Kon Tum
283 30/12/2020 82B1-911.79 VI VĂN BẰNG Thôn 2, X.YaXiêr, H.SaThầy, KonTum
284 30/12/2020 82B1-911.82 A TỦ Thôn 9, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
285 30/12/2020 82B1-911.90 A THUYNH Khơk Kloong, Rờ Kơi,Sa Thầy,Kon Tum
286 30/12/2020 82B1-911.98 LÊ THỊ ÁNH TUYẾT Tổ 3, P.Duy Tân,TP.Kon Tum, Kon Tum
287 30/12/2020 82B1-911.99 ĐẶNG THỊ ÁNH DƯƠNG Thôn 8, Đắk Cấm,TP.Kon Tum, Kon Tum
288 30/12/2020 82H1-033.42 NHĂN KonTumKơPơng, Đắk Rơ Wa, TP.Kon Tum
289 30/12/2020 82H1-096.47 A TỨU Làng Rắc,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
290 30/12/2020 82K2-1477 TRẦN ĐỨC VINH 77 Hàm Nghi, Tp.Kon Tum
291 29/12/2020 82AA-091.22 NGUYỄN THỊ THIÊN THU Tổ 2, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
292 29/12/2020 82AA-091.49 HOÀNG THỊ HOÀN Thôn2, X.TânLập, H.KonRẫy, Kon Tum
293 29/12/2020 82AA-091.96 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Hẻm 95 Võ Nguyên Giáp, TP.Kon Tum
294 29/12/2020 82AA-091.99 A BÉ Thôn 13,X.Đắk Hring, Đắk Hà, KT
295 29/12/2020 82B1-903.51 NGUYỄN DUY TOẠI Thôn 2, X.Sa Sơn, H.Sa Thầy, KonTum
296 29/12/2020 82B1-903.56 NGUYỄN HOÀNG LÂM Nhơn Khánh, X.Sa Nhơn, H.Sa Thầy,KT
297 29/12/2020 82B1-903.61 VÕ THANH TUYỀN Thôn2, X.HòaBình, TP.KonTum, KonTum
298 29/12/2020 82B1-903.88 NGUYỄN THỊ THÌN Thôn 2, X.Sa Sơn, H.Sa Thầy,Kon Tum
299 29/12/2020 82B1-906.02 NGUYỄN THỊ KHUYÊN Đăk Tân,X.Sa Nghĩa,H.Sa Thầy,KonTum
300 29/12/2020 82B1-906.07 TRẦN NHƯ ANH Tổ 4,P.Lê Lợi,Tp.Kon Tum
301 29/12/2020 82B1-906.21 PHẠM THỊ KIM THI 05/1 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Kon Tum
302 29/12/2020 82B1-906.33 NGUYỄN HUỲNH THÚY NGA 134 Duy Tân, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
303 29/12/2020 82B1-906.34 Y OANH Làng O,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy, Kon Tum
304 29/12/2020 82B1-906.38 NGUYỄN THỊ THU THẢO Thôn 2, TT.SaThầy, H.SaThầy, KonTum
305 29/12/2020 82B1-906.47 VŨ THỊ HOÀI KonKrơk, X.NgokRéo,H.Đắk Hà,KonTum
306 29/12/2020 82B1-906.50 NGUYỄN THỊ THANH TRÂM Tổ 2, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
307 29/12/2020 82B1-906.52 DJEL KonhrakơTu,X.Chư Hreng,TP.KT
308 29/12/2020 82B1-906.53 TẠ NGỌC TÁM Thôn 2,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
309 29/12/2020 82B1-906.58 LÊ HOÀNG PHONG VŨ 463 Đào Duy Từ, TP.Kon Tum
310 29/12/2020 82B1-906.60 Y KHƯI KonMơNaySơLam1,P.Trường Chinh,Tp.KT
311 29/12/2020 82B1-906.64 TRẦN THỊ PHÚ DUY 76 Lê Lợi, Tp.Kon Tum ,kon Tum
312 29/12/2020 82B1-906.66 A THÂN Kơ Tol,X.Hơ Moong,H.Sa Thầy
313 29/12/2020 82B1-906.67 NGUYỄN CÔNG THUẬN Tổ 3, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum, KT
314 29/12/2020 82B1-906.75 Y YƯNG Làng Lung,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy,K/Tum
315 29/12/2020 82B1-906.85 Y THIỄU Thôn 7, X.Đắk Cấm, TP.Kon Tum
316 29/12/2020 82B1-906.89 A HẪU Kơ Năng,X.Ngọk Bay,Tp.Kon Tum
317 29/12/2020 82B1-906.97 NGUYỄN THỊ THÚY Thôn 2, X.Đăk Ngọk, H.ĐắkHà, KonTum
318 29/12/2020 82B1-907.09 NGUYỄN TIẾN THÀNH Thôn1, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, Kon Tum
319 29/12/2020 82B1-907.12 A RÕN K Đừ, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy,Kon Tum
320 29/12/2020 82B1-907.23 NGUYỄN THỊ TÚ AN 59 Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Kon Tum
321 29/12/2020 82B1-907.24 A NGOAN Kà Bầy, X.Sa Bình, H.SaThầy, KonTum
322 29/12/2020 82B1-907.31 Y BUN Thôn 8,X.Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
323 29/12/2020 82B1-907.44 TRẦN QUỐC THÀNH TânSang,X.HơMoong,H.SaThầy, KonTum
324 29/12/2020 82B1-907.47 NGUYỄN HỒNG VĂN 21 Phan Văn Trị, Tp.Kon Tum
325 29/12/2020 82B1-907.51 HUỲNH MẠNH HÙNG 290 Đào Duy Từ, TP.Kon Tum
326 29/12/2020 82B1-907.54 A HUYÊN Plei Sar,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
327 29/12/2020 82B1-907.55 A THƯH Lằng Rắc, X.Ya Xiêr, H.Sa Thầy, KT
328 29/12/2020 82B1-907.56 NGUYỄN QUỲNH UYÊN THƯ 195 Đống Đa,P.Quang Trung,TP.Ktum
329 29/12/2020 82B1-907.66 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG` 34 Lý Thường Kiệt,Tp.Kon Tum
330 29/12/2020 82B1-907.70 HỒ NGỌC CHIẾN 5/4 Nguyễn Huệ,Tp. Kon Tum
331 29/12/2020 82B1-907.79 LÊ QUANG HẠNH TDP3,TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
332 29/12/2020 82B1-907.82 NGUYỄN THỊ GIANG Thôn 3,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum
333 29/12/2020 82B1-908.01 NGUYỄN HOÀNG LINH 143 Đinh Công Tráng, TP.Kon Tum
334 29/12/2020 82B1-908.04 LÊ HỒNG ĐỨC Thôn 3, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
335 29/12/2020 82B1-908.08 PHAN MINH MẪN Thôn 9, X.Đắk Cấm, TP.Kon Tum
336 29/12/2020 82B1-908.10 Y XÍ Thôn 7A,X.Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum
337 29/12/2020 82B1-908.19 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU Tân Lập A,X.Đắk Hring, Đắk Hà, KT
338 29/12/2020 82B1-908.20 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Tân Lập A,X.Đắk Hring, Đắk Hà, KT
339 29/12/2020 82B1-908.25 Y VƠ Kon Băn,X.Ngọk Réo,H.Đắk Hà,Kon Tum
340 29/12/2020 82B1-908.42 LÊ ĐIỆP Trung Nghĩa Đông,X.Kroong,Tp.KT
341 29/12/2020 82B1-908.45 A TƯNG Kà Đừ,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
342 29/12/2020 82B1-908.50 ĐỖ VĂN THÀNH 124 Trần Văn Hai, TP.Kon Tum
343 29/12/2020 82B1-908.59 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,X.Sa Bình,H.Sa Thầy,Kon Tum
344 29/12/2020 82B1-908.61 A BOP Plei Dơng, X.Hòa Bình, TP.Kon Tum
345 29/12/2020 82B1-908.68 NGUYỄN VĂN MẠNH NhàThờKonRờBàng, X.V/Quang,TP.KT
346 29/12/2020 82B1-908.69 TRỊNH BÁ HÂN Nhơn Khánh, X.Sa Nhơn, H.Sa Thầy,KT
347 29/12/2020 82B1-908.70 A ĐỨC Thôn 8, ĐắkTơLung, Kon Rẫy, Kon Tum
348 29/12/2020 82B1-908.81 A BẮP Thôn1, TT.Sa Thầy, H.SaThầy, KonTum
349 29/12/2020 82B1-908.82 ĐẶNG VĂN LŨY Thôn 2,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
350 29/12/2020 82E1-145.71 A KHĂM Thôn7A, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
351 29/12/2020 82E1-167.81 A KHĂI Thôn4, X.Kroong, TP.KonTum, Kon Tum
352 29/12/2020 82MĐ1-013.49 ĐOÀN XUÂN BẮC Tổ 4, P. Lê Lợi, Tp. Kon Tum
353 29/12/2020 82MĐ1-013.57 NGUYỄN VĂN THAO Tân Sang, X.Hơ Moong, H.Sa Thầy,KT
354 29/12/2020 82U1-003.18 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Thôn2, X.Hòa Bình, TP.Kon Tum
355 28/12/2020 82A1-001.20 VI VĂN PHI Thôn 1,X.Ia Dom,H,Iah’drai,Kon Tum
356 28/12/2020 82AA-089.31 TRẦN LÊ VĂN HIẾU Tổ 5, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
357 28/12/2020 82B1-004.51 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
358 28/12/2020 82B1-004.52 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
359 28/12/2020 82B1-004.53 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
360 28/12/2020 82B1-004.55 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
361 28/12/2020 82B1-316.76 PHẠM LÂM SANG 07 Nguyễn Huệ,P.T/Nhất,Tp.Kon Tum
362 28/12/2020 82B1-904.49 HỒ THỊ BÍCH TRÂM Thôn 2, X.Hòa Bình, TP.Kon Tum
363 28/12/2020 82B1-904.64 TRƯƠNG CÔNG TẶNG Ia Dơr,X.Ia Tơi,H.Iah’drai, Kon Tum
364 28/12/2020 82B1-904.96 NGUYỄN THỊ ÁNH HẰNG 42 Nguyễn Văn Trỗi, TP.Kon Tum
365 28/12/2020 82B1-905.06 NGUYỄN THỊ KIM YẾN 29 Nguyễn Văn Hoàng, Tp. Kon Tum
366 28/12/2020 82B1-905.42 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 148 Hồ Tùng Mậu, Tp. Kon Tum
367 28/12/2020 82B1-905.96 NGUYỄN HỮU HOÀNG DUY 01/22 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Kon Tum
368 28/12/2020 82B1-906.06 LÊ VĂN KHÁNH 130 Trần Nhật Duật, TP.Kon Tum
369 28/12/2020 82B1-906.19 NGUYỄN THỊ THUYỀN Tổ 2, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
370 28/12/2020 82B1-906.22 A KHANG Thôn 5, X.Đắk Kôi,H.Kon Rẫy,Kon Tum
371 28/12/2020 82B1-906.24 HÀ VĂN QUẾ Thôn 9,X.Ia Tơi,H.Iah’drai, Kon Tum
372 28/12/2020 82B1-906.40 BÙI VĂN NẾU 197 Trần Khánh Dư, TP.Kon Tum
373 28/12/2020 82B1-906.42 A ĐẶT Thôn 4,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy, Kon Tum
374 28/12/2020 82B1-906.45 LÊ THỊ TĨNH Tổ 3, P. Nguyễn Trãi, Tp. Kon Tum
375 28/12/2020 82B1-906.56 NGUYỄN THỊ TUYẾT HƯỜNG Tổ 2, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
376 28/12/2020 82B1-906.61 A KRUIH Đăk Yo,X.Hơ Moong,H.Sa Thầy,Kon Tum
377 28/12/2020 82B1-906.65 PHẠM THỊ HƯƠNG Bình Trung, X.Sa Bình, H.Sa Thầy,KT
378 28/12/2020 82B1-906.70 A DIM Thôn 10,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,K/Tum
379 28/12/2020 82B1-906.79 NGUYỄN THẾ QUYỀN PhươngQuý2, X.VinhQuang, TP.KonTum
380 28/12/2020 82B1-906.80 VÕ THỊ QUÝT Thôn 7,X.Ia Tơi,H.Iah’drai, Kon Tum
381 28/12/2020 82B1-906.87 Y TRÂN Plei Choi, X.Hòa Bình, TP.Kon Tum
382 28/12/2020 82B1-906.88 HÀ VĂN KHIÊU Ia Muung,X.Ia Dom,H.Iah’drai,KonTum
383 28/12/2020 82B1-906.93 ĐẶNG DUY ĐẠT Thôn 7,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
384 28/12/2020 82B1-906.95 NGUYỄN THỊ BÍCH NHI Ngô Thạnh, X.Đăk Năng, TP.Kon Tum
385 28/12/2020 82B1-906.96 NGUYỄN THỊ CẨM TÚ Tổ 5, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
386 28/12/2020 82B1-907.04 NGUYỄN VINH Thôn1, X.IaTơi, H.Iah’drai, KonTum
387 28/12/2020 82B1-907.08 NGUYỄN ANH ĐỨC 263 Hoàng Thị Loan, TP.Kon Tum
388 28/12/2020 82B1-907.13 A HẬU Thôn4, TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy, KonTum
389 28/12/2020 82B1-907.14 HỒ THÁI NGUYÊN Thôn 6, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
390 28/12/2020 82B1-907.22 BÙI DIỆP THU HẬU Tổ 2, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
391 28/12/2020 82B1-907.62 TRẦN THỊ THANH TÙNG 25/4 Hai Bà Trưng, TP.Kon Tum
392 28/12/2020 82B1-907.64 VÕ DUY KỲ DUYÊN Tổ 7, P. Thống Nhất, Tp. Kon Tum
393 28/12/2020 82B1-907.65 NGUYỄN VĂN NAM Thôn 5,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
394 28/12/2020 82B1-907.68 TRẦN THỊ UYÊN THẢO 122 Trần Nhân Tông, TP.Kon Tum
395 28/12/2020 82B1-907.75 NGUYỄN THỊ THANH HẢI Thôn 1, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
396 28/12/2020 82B1-907.76 LÊ HOÀI NIỆM Thôn 7, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
397 28/12/2020 82B1-907.78 A THƯCH Lung Leng,X.Sa Bình,H.Sa Thầy,K/Tum
398 28/12/2020 82B1-907.81 NGUYỄN THANH MINH Thôn 3, X. Đắk Cấm, Tp. Kon Tum
399 28/12/2020 82B1-907.87 A HUY Thôn 2,X.Đắk Tờ Re,H.Kon Rẫy,KonTum
400 28/12/2020 82B1-907.93 A THƯNG Làng Chứ,X.Ya Ly,H.Sa Thầy,Kon Tum
401 28/12/2020 82B1-908.02 A QUY Klâu Lãh, X.Ia Chim, TP.Kon Tum
402 28/12/2020 82B1-908.21 TRẦN DUY LÂM 36 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.KonTum
403 28/12/2020 82B1-908.26 PHAN VÕ TRUNG 461/6 Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum
404 28/12/2020 82B1-908.30 VŨ NGUYÊN THANH THUYÊN Thôn 2, X.Hòa Bình, TP.Kon Tum
405 28/12/2020 82B1-908.33 A TRƯƠNG Thôn 8, X.ĐắkTơLung, H.KonRẫy, KT
406 28/12/2020 82B1-908.38 A NU Klâu Ngol Ngó,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum
407 28/12/2020 82B1-908.43 NGUYỄN VĂN HUÂN Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
408 28/12/2020 82B1-908.53 NÔNG LÊ HOÀN Tổ 6, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum
409 28/12/2020 82B1-908.58 ĐỖ VĂN LUẬN 99 Bà Triệu, P.Thắng Lợi, TP.KonTum
410 28/12/2020 82B1-908.63 VI VĂN HIỆU Ia Đal,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
411 28/12/2020 82B1-908.67 NGUYỄN ĐỨC HƯNG 04 Đặng Trần Côn, TP.Kon Tum
412 28/12/2020 82B1-908.74 NGUYỄN BẢO LONG 144/2 Hùng Vương, Tp. Kon Tum
413 28/12/2020 82B1-908.77 Y LUP Đăk Kia, X.Đoàn Kết, TP.Kon Tum
414 28/12/2020 82B1-908.90 NGUYỄN THỊ HUỆ Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
415 28/12/2020 82B1-908.97 A KHAO Thôn 4, X. Kroong, Tp. Kon Tum
416 25/12/2020 82AA-089.40 TRẦN VĂN MINH Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
417 25/12/2020 82AA-090.51 A KRUI Thôn 1,Đắk Pne, Kon Rẫy, Kon Tum
418 25/12/2020 82AA-091.04 NGUYỄN TUẤN PHƯỚC 509/1 Hùng Vương, Tp.Kon Tum
419 25/12/2020 82AA-091.38 NGUYỄN THANH TÙNG 184 Nguyễn Huệ, Tp.kon Tum
420 25/12/2020 82B1-004.30 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
421 25/12/2020 82B1-004.31 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
422 25/12/2020 82B1-004.32 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
423 25/12/2020 82B1-004.33 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
424 25/12/2020 82B1-004.34 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
425 25/12/2020 82B1-004.35 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
426 25/12/2020 82B1-004.36 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
427 25/12/2020 82B1-004.37 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
428 25/12/2020 82B1-004.38 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
429 25/12/2020 82B1-004.39 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
430 25/12/2020 82B1-004.40 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
431 25/12/2020 82B1-004.41 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
432 25/12/2020 82B1-004.42 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
433 25/12/2020 82B1-004.43 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
434 25/12/2020 82B1-004.44 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
435 25/12/2020 82B1-004.45 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
436 25/12/2020 82B1-004.46 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
437 25/12/2020 82B1-004.47 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
438 25/12/2020 82B1-004.48 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
439 25/12/2020 82B1-004.49 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
440 25/12/2020 82B1-004.50 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
441 25/12/2020 82B1-903.04 MÔNG VĂN DUẨN Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
442 25/12/2020 82B1-904.06 NGUYỄN LÊ THANH PHONG 42 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
443 25/12/2020 82B1-904.60 NGUYỄN VĂN CHIẾN Kon Jơ Dreh, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
444 25/12/2020 82B1-904.84 A ĐẬU Khôk Klong,Rờ Kơi,Sa Thầy,Kon Tum
445 25/12/2020 82B1-904.94 A QUỐC Thôn 8,Đắk Pxi, Đắk Hà, Kon Tum
446 25/12/2020 82B1-904.97 Y MAI KonProhTuria,X.ĐắkHring,H.Đắk Hà,KT
447 25/12/2020 82B1-905.03 TRẦN THỊ YẾN TDP 9,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
448 25/12/2020 82B1-905.07 LÊ THỊ HỒNG HẢI Thôn 4,Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
449 25/12/2020 82B1-905.15 NGUYỄN ĐÌNH HIỆU Thôn 8,Ngok Wang, Đắk Hà, Kon Tum
450 25/12/2020 82B1-905.54 A TƯ Plei Bua, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
451 25/12/2020 82B1-905.58 A HŨI Thôn 11,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
452 25/12/2020 82B1-905.79 A PHAN Kon Rờ Bàng1,Vinh Quang,Tp.Kon Tum
453 25/12/2020 82B1-906.04 A KHỐI Thôn 8,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
454 25/12/2020 82B1-906.05 VI THỊ NHẬM Thanh Xuân,Đăk Ngọk,Đắk Hà,Kon Tum
455 25/12/2020 82B1-906.08 NGUYỄN NGỌC THANH 13 Lý Thường Kiệt, Tp.Kon Tum
456 25/12/2020 82B1-906.10 ĐOÀN THỊ THANH TRÚC Thôn 4, X.Đắk Cấm, TP.Kon Tum
457 25/12/2020 82B1-906.14 Y TIN Thôn 9,X.Đắk Ruồng, Kon Rẫy, KT
458 25/12/2020 82B1-906.16 A SA LY NGỌC PHƯỚC Thôn 7,Đắk Tơ Lung,Kon Rẫy,Kon Tum
459 25/12/2020 82B1-906.18 A THONG Thôn 3,Đắk Kôi, Kon Rẫy, Kon Tum
460 25/12/2020 82B1-906.26 A NGANG Kon Sơ Tiu,Ngok Réo,Đắk Hà,Kon Tum
461 25/12/2020 82B1-906.29 PHAN THỊ KIM HUỆ Đăk Lợi,Đăk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum
462 25/12/2020 82B1-906.31 ĐỖ THANH QUYẾT Bình Minh, Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
463 25/12/2020 82B1-906.46 Y BIẾT Thôn 11,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
464 25/12/2020 82B1-906.48 TRẦN THỊ YẾN TDP9,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
465 25/12/2020 82B1-906.51 VÕ VĂN VĨNH Tổ 7, P.Quyết Thắng, Tp.Kon Tum
466 25/12/2020 82B1-906.57 BÙI THỊ NGỌC ÁNH Đăk Rơ Wang,Đắk Pxi,Đắk Hà,Kon Tum
467 25/12/2020 82B1-906.62 THÁI MINH HOÀNG Tdp 2, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
468 25/12/2020 82B1-906.73 ĐẶNG VĂN DƯƠNG Hải Nguyên, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, KT
469 25/12/2020 82B1-906.76 TRẦN THỊ THU HIỀN Nhơn Nghĩa,Sa Nhơn,Sa Thầy,Kon Tum
470 25/12/2020 82B1-906.78 VŨ TUẤN THÀNH 35 Nguyễn Thiện Thuật, TP.Kon Tum
471 25/12/2020 82B1-906.84 A DƠN Làng Chứ, Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
472 25/12/2020 82B1-906.94 VŨ PHI HÙNG 379Trần Phú,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum
473 25/12/2020 82B1-906.99 BÙI THỊ THANH Thôn 6,Ngok Wang, Đắk Hà, Kon Tum
474 25/12/2020 82B1-907.00 Y MANH Kon Rơ Lang, X.Đắk Blà, TP.Kon Tum
475 25/12/2020 82B1-907.05 HÀ VĂN THÚY Đăk Tang, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
476 25/12/2020 82B1-907.07 A CÁT Thôn 8,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
477 25/12/2020 82B1-907.10 NGUYỄN BÁ DƯƠNG TDP3,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
478 25/12/2020 82B1-907.11 A TIN Măng La,Ngọc Bay, Kon Tum, Kon Tum
479 25/12/2020 82B1-907.16 A TẦNG Khơk Klong, Rờ Kơi,Sa Thầy,Kon Tum
480 25/12/2020 82B1-907.17 NGUYỄN THỊ ÁNH Đức Lý,Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum
481 25/12/2020 82B1-907.18 NGUYỄN THỊ THỦ Bình Minh,Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
482 25/12/2020 82B1-907.19 LÊ THỊ HIỀN Thôn 4,Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
483 25/12/2020 82B1-907.20 HOÀNG THỊ THU TDP7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
484 25/12/2020 82B1-907.25 Y ANH Kon Jri Xút, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
485 25/12/2020 82B1-907.26 A VẮT Plei Klẽch, X.Ngọk Bay,TP Kon Tum
486 25/12/2020 82B1-907.27 A MER Thôn 4,Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
487 25/12/2020 82B1-907.33 ĐỖ NHƯ HUÂN TDP 5,TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
488 25/12/2020 82B1-907.35 A PHÚ Thôn 1,TT.Đắk Rve,Kon Rẫy,Kon Tum
489 25/12/2020 82B1-907.37 CAO ĐỨC THIỆN Thôn Kon Gu I, Ngok Wang, Đắk Hà,KT
490 25/12/2020 82B1-907.38 Y RAP Plei Jơ Drợp,Đăk Năng, Tp.Kon Tum
491 25/12/2020 82B1-907.40 HUỲNH NGỌC THẠCH TDP 4B,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà,Kon Tum
492 25/12/2020 82B1-907.41 NGUYỄN THÁI SANG Thôn 10,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
493 25/12/2020 82B1-907.42 TRẦN TRUNG TÍN Turia Pêng,Đắk Hring,Đắk Hà,Kon Tum
494 25/12/2020 82B1-907.53 NGUYỄN TẤN LONG 40 Tô Hiến Thành, Tp.Kon Tum
495 25/12/2020 82B1-907.57 PHAN DIỆP HOÀNG Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
496 25/12/2020 82B1-907.60 Y WAY Thôn 7,Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
497 25/12/2020 82B1-907.61 A HIÊU Thôn 1,X.Đắk Pne,H.Kon Rẫy,Kon Tum
498 25/12/2020 82B1-907.69 PHAN TIẾN THẾ Thôn 2, X.Tân Lập, H.KonRẫy, KonTum
499 25/12/2020 82B1-907.71 A RĂC Klâu Ngol Ngó, X.IaChim, TP.Kon Tum
500 25/12/2020 82B1-907.72 NGUYỄN THỊ TUYỂN Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
501 25/12/2020 82B1-907.73 CẤN VĂN LUẬN Tân An, X.Ia Chim, TP.Kon Tum
502 25/12/2020 82B1-907.74 LÊ HOÀI THI Thôn 6, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
503 25/12/2020 82B1-907.85 NGUYỄN THỊ MỸ HUỆ TDP 4A,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
504 25/12/2020 82B1-907.86 U HIẾU Thôn 3, Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum
505 25/12/2020 82B1-907.88 LƯƠNG VĂN DƯƠNG Thôn 5,Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
506 25/12/2020 82B1-907.94 LÊ TUẤN VŨ Tổ 1, P.Thống Nhất, Tp.Kon Tum
507 25/12/2020 82B1-907.95 Y CHI YÔN KonMơNayKơTu 2,X.Đắk Blà,Tp.Kon Tum
508 25/12/2020 82B1-908.05 ĐINH VĂN TUÂN Thôn 7, X.Đắk Cấm, Tp.Kon Tum
509 25/12/2020 82B1-908.07 A SƠN Thôn 12,Đắk Hring, Đắk Hà, Kon Tum
510 25/12/2020 82B1-908.09 LÊ VĂN ĐẮC Thôn 2,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy, Kon Tum
511 25/12/2020 82B1-908.11 A MINH Thôn 5,Đắk Kôi, Kon Rẫy, Kon Tum
512 25/12/2020 82B1-908.12 A MINH ANH Kon Hnông Pêng,Đắk Hring,Đắk Hà,KT
513 25/12/2020 82B1-908.13 PHẠM VĂN SONG TDP 4B,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
514 25/12/2020 82B1-908.14 PHẠM THỊ DINH Plei Groi, Chư Hreng, Tp.Kon Tum
515 25/12/2020 82B1-908.16 NGUYỄN TUẤN ANH Thôn 1,TT.ĐắkRve, H.KonRẫy, KonTum
516 25/12/2020 82B1-908.23 HUỲNH THỊ HIẾU Tdp 5, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
517 25/12/2020 82B1-908.32 NGUYỄN THỊ YẾN Bình Minh,Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
518 25/12/2020 82B1-908.35 NGUYỄN KIM HẢI Thôn 8,Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
519 25/12/2020 82B1-908.37 A KUNG Đăk Mút,X.Đắk Mar,H.Đắk Hà, Kon Tum
520 25/12/2020 82B1-908.39 TẠ PHAN ANH THY Thôn 6, X,Đoàn Kết, Tp.Kon Tum
521 25/12/2020 82B1-908.44 TRẦN THỊ YẾN TDP9,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
522 25/12/2020 82B1-908.47 A H MÂU Kon Teo, Đắk Long, Đắk Hà, Kon Tum
523 25/12/2020 82B1-908.49 NGUYỄN THỊ THU HÀ TDP 8,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
524 25/12/2020 82B1-908.52 A ĐỨC Kon Săm Lũ,Đắk Tờ Re,Kon Rẫy, KT
525 25/12/2020 82B1-908.56 NGUYỄN ANH TÚ Thôn 1, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
526 25/12/2020 82B1-908.60 A TÍU 1993 Thôn 4, X,Kroong,Tp.Kon Tum
527 25/12/2020 82B1-908.62 TRẦN VĂN NAM Thôn 2,Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
528 25/12/2020 82B1-908.65 A GIỄU THÔN 9,Đắk Kôi, Kon Rẫy, Kon Tum
529 25/12/2020 82B1-908.72 PHẠM TRÚC GIANG Tổ 9, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum
530 25/12/2020 82B1-908.75 A ƯNG Plei Sar, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum, KT
531 25/12/2020 82B1-908.76 TRẦN THỊ THANH HÀ Tdp2b,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
532 25/12/2020 82B1-908.79 A KAM Thôn 1,X.Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy
533 25/12/2020 82B1-908.85 Y TƯNH Làng Tang,Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
534 25/12/2020 82B1-908.87 A LES Kon Pơ Băn,Ngok Réo,Đắk Hà,Kon Tum
535 25/12/2020 82B1-908.88 A HẢI Thôn8,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,KT
536 25/12/2020 82B1-908.91 NGUYỄN THÙY NHƯ THẢO TDP 2B,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
537 25/12/2020 82B1-908.92 BÙI THỊ KIM HOÀNG Thôn 2, X.Hòa Bình, Tp.Kon Tum
538 25/12/2020 82B1-908.94 TRẦN KIM THỊNH 104/2 Nơ Trang Long, Tp.Kon Tum
539 25/12/2020 82B1-908.95 A DIẼO Thôn 2,Đắk Pne, Kon Rẫy, Kon Tum
540 25/12/2020 82B1-908.98 NGUYỄN THỊ TUYẾN Thôn 14,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
541 25/12/2020 82MĐ1-013.59 DIỆP ANH TUẤN Thôn 9, X.Đắk Cấm, Tp.Kon Tum
542 24/12/2020 82AA-090.21 VÕ TRÍ TUẤN 105 Ngô Quyền,P.ThốngNhất,Tp.K/Tum
543 24/12/2020 82AA-091.14 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Thôn 2,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
544 24/12/2020 82AA-091.18 ĐỖ XUÂN MAI NhơnKhánh,X.SaNhơn,H.SaThầy, KonTum
545 24/12/2020 82B1-004.12 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, TP.Kon Tum
546 24/12/2020 82B1-004.13 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
547 24/12/2020 82B1-004.14 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
548 24/12/2020 82B1-004.15 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
549 24/12/2020 82B1-004.16 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
550 24/12/2020 82B1-004.18 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
551 24/12/2020 82B1-004.19 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
552 24/12/2020 82B1-004.20 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
553 24/12/2020 82B1-004.21 CÔNG AN TỈNH KON TUM Bình Định, An Nhơn, Kon Tum
554 24/12/2020 82B1-004.23 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
555 24/12/2020 82B1-004.26 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
556 24/12/2020 82B1-004.27 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
557 24/12/2020 82B1-004.28 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
558 24/12/2020 82B1-004.29 CÔNG AN TỈNH KON TUM 198 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
559 24/12/2020 82B1-902.22 HOÀNG MẠNH HÙNG Tổ 6, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
560 24/12/2020 82B1-904.71 A TOÁI Làng Trang, X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy,KT
561 24/12/2020 82B1-904.80 Y MỘT Thôn 2,Đắk Tơ Lung,Kon Rẫy,Kon Tum
562 24/12/2020 82B1-906.00 A QUẾ Đăk Đe, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
563 24/12/2020 82B1-906.44 A BƯCH Kleng,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy, Kon Tum
564 24/12/2020 82B1-906.63 HÀ THỊ HOA Thôn 2,Ia Dom, Iah’drai, Kon Tum
565 24/12/2020 82B1-906.91 HOÀNG THỊ VÂN TUYẾT Thôn 2,Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum
566 24/12/2020 82B1-907.06 TRẦN NAM ANH Thôn 6, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
567 24/12/2020 82B1-907.30 BÙI VĂN TẶNG Thôn Ia Hô,Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
568 24/12/2020 82B1-907.83 NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 79 Âu Cơ, P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
569 24/12/2020 82B1-907.90 PHẠM THỊ THÚY 50 Hai Bà Trưng, Tp. Kon Tum
570 24/12/2020 82B1-907.99 HUỲNH THỊ THU HƯƠNG Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
571 24/12/2020 82B1-908.03 LẠI THỊ LÀ Thôn 4,TT.Sa Thầy,H.SaThầy,Kon Tum
572 24/12/2020 82B1-908.24 HỒ THỊ GIANG MI Thôn 1, TT.Sa Thầy, Sa Thầy,Kon Tum
573 24/12/2020 82B1-908.28 THÁI MINH ĐỆ 3/19 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum
574 24/12/2020 82B1-908.64 NGUYỄN VĂN MỸ Thôn 1, X.Đắk Cấm, TP.Kon Tum
575 24/12/2020 82MĐ1-013.41 LÂM GIA MINH 117 KaPaKơLơng, TP.Kon Tum
576 23/12/2020 82AA-090.82 TRƯƠNG THẾ TÀI Hòa Bình,Sa Nghĩa, Sa Thầy, Kon Tum
577 23/12/2020 82AA-091.08 NGUYỄN ĐỨC THẮNG Nhơn An, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum
578 23/12/2020 82AA-091.12 TRẦN KIM ANH TDP5, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
579 23/12/2020 82AA-091.13 LÊ HOÀNG THANH Tổ 3, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum, KT
580 23/12/2020 82AA-091.29 NGUYỄN THỊ THU MỲ Nhơn Khánh,Sa Nhơn, Sa Thầy,Kon Tum
581 23/12/2020 82AA-091.30 HUỲNH LÂM ANH THƯ 160 Nguyễn Văn Cừ, TP.Kon Tum
582 23/12/2020 82AA-091.41 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG Đức Lý,Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum
583 23/12/2020 82AA-091.88 LÊ NGUYỄN HOÀI NAM 221 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum
584 23/12/2020 82AA-091.91 ĐÀO THỊ NỤ Thôn 4, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
585 23/12/2020 82B1-099.90 HUỲNH NGỌC ANH Thôn 1B,X.Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
586 23/12/2020 82B1-433.61 TRẦN THANH BÌNH Nhơn Khánh,Sa Nhơn, Sa Thầy,Kon Tum
587 23/12/2020 82B1-492.32 Y NĂM Thôn 8,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy,KonTum
588 23/12/2020 82B1-685.65 Y NHI Kon Tu 1, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
589 23/12/2020 82B1-723.98 HỒ NAM HÀ Thôn 7, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
590 23/12/2020 82B1-792.79 A BƠM Làng Chốt,Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
591 23/12/2020 82B1-843.70 A CHÂM Kơ Tu,X.Hơ Moong,H.Sa Thầy,Kon Tum
592 23/12/2020 82B1-887.93 TRẦN THIÊN TUẤN Bình Tây,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
593 23/12/2020 82B1-898.38 ĐINH VĂN BANH Thôn 5,X.Ngok Wang, Đắk Hà, Kon Tum
594 23/12/2020 82B1-901.10 PHẠM NGUYỄN THÀNH ĐÔNG Tân An,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
595 23/12/2020 82B1-904.00 Y LƯK Làng Plei Bua,Xã Ia Chim,TP.Kon Tum
596 23/12/2020 82B1-904.12 HOÀNG NGỌC MINH Thôn 3,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
597 23/12/2020 82B1-904.17 TRẦN KIM ANH TDP5, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
598 23/12/2020 82B1-904.35 TRẦN THANH TIẾN 260/6 Trần Nhân Tông, TP.Kon Tum
599 23/12/2020 82B1-904.90 A DUÔNG Làng Chốt,Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
600 23/12/2020 82B1-905.46 A SEAN Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
601 23/12/2020 82B1-905.81 HUỲNH LÊ THANH THẢO 614 Hùng Vương, TP.Kon Tum
602 23/12/2020 82B1-906.03 ĐÀO ĐÌNH VƯỢNG Thôn 2, Xã Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
603 23/12/2020 82B1-906.09 TRẦN KIM ANH TDP5, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
604 23/12/2020 82B1-906.12 A VAN Thôn KonRơWang,P.Thắng Lợi, TP.Ktum
605 23/12/2020 82B1-906.13 A THỦI Kđin,X.Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
606 23/12/2020 82B1-906.15 TRẦN THỊ NHẬT HẠ Thôn 5, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, Kon Tum
607 23/12/2020 82B1-906.17 ĐOÀN THỊ THANH Thôn 6, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
608 23/12/2020 82B1-906.20 TRẦN VĂN THỜI 3/7 Phùng Hưng,P.Duy Tân,TP.Kon Tum
609 23/12/2020 82B1-906.23 A DƯN Thôn KonTumKơNâm,ĐắkRơWa,TP.Kon Tum
610 23/12/2020 82B1-906.27 TRẦN ĐĂNG KHOA Tổ 3, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
611 23/12/2020 82B1-906.30 A THƯ Làng Plei Lay, X.Ia Chim,TP.Kon Tum
612 23/12/2020 82B1-906.32 PHẠM ĐÌNH PHÚC Thôn 5,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
613 23/12/2020 82B1-906.35 A LỚ Làng Xộp,X.Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
614 23/12/2020 82B1-906.37 A LIK Thôn 3,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
615 23/12/2020 82B1-906.39 A CƯỜNG Thôn9, X.Đắk Pxi, H.Đắk Hà, Kon Tum
616 23/12/2020 82B1-906.41 A XUER Thôn KonKơTu, X.ĐắkRơWa, TP.Kon Tum
617 23/12/2020 82B1-906.49 TRẦN KIM ANH TDP5, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
618 23/12/2020 82B1-906.54 ĐẶNG DUY ĐẠT Thôn 7, Ngok Wang, Đắk Hà, Kon Tum
619 23/12/2020 82B1-906.55 BẠCH THỊ ÁNH NGA Phương Quý 1,Vinh Quang, TP.Kon Tum
620 23/12/2020 82B1-906.68 HỒ THỊ VẨN Hẻm 03 Trần Nhân Tông, Tp. Kon Tum
621 23/12/2020 82B1-906.71 A HÔNG Thôn 5, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
622 23/12/2020 82B1-906.72 A KHAO Thôn Măng La,X.Ngọk Bay, TP.Kon Tum
623 23/12/2020 82B1-906.74 TRẦN KIM ANH TDP5, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
624 23/12/2020 82B1-906.77 A VEN Thôn 8, Đắk Hring, Đắk Hà, Kon Tum
625 23/12/2020 82B1-906.81 CHÂU MINH CHÍ Thôn2,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
626 23/12/2020 82B1-906.82 LÊ VIẾT HÙNG Thôn 8, Ngok Wang, Đắk Hà, Kon Tum
627 23/12/2020 82B1-906.83 A MIU Làng Kđừ,Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
628 23/12/2020 82B1-906.86 A DƯỜNG Làng Plei Ruân, Ia Chim, TP.Kon Tum
629 23/12/2020 82B1-907.01 ĐỖ THỊ THU Nhơn Khánh, Sa Nhơn, Sa Thầy, Ktum
630 23/12/2020 82B1-907.02 A LUYẾCH Làng Điệp Lốk, Ya Tăng, Sa Thầy, KT
631 23/12/2020 82B1-907.03 A HYAR Thôn 5, Ngọc Wang, Đắk Hà, Kon Tum
632 23/12/2020 82B1-907.28 U RI HƯNG Thôn Kon Rôn, Ngok Réo, Đắk Hà, KT
633 23/12/2020 82B1-907.29 A NGIH Thôn 5, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
634 23/12/2020 82B1-907.34 A WUH Thôn 5, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
635 23/12/2020 82B1-907.43 TRỊNH DUY CHÍNH ĐăkKangYốp, X.ĐắkHRing, H.ĐắkHà, KT
636 23/12/2020 82B1-907.45 A LUÂNG Kà Bầy,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
637 23/12/2020 82B1-907.46 LÊ TRUNG TÍNH 278 Phan Chu Trinh, TP.Kon Tum
638 23/12/2020 82B1-907.50 GYAK Kon Kơ Pắt, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
639 23/12/2020 82B1-907.52 A THOAN Làng Lung,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
640 23/12/2020 82B1-907.58 LÝ VĂN QUÝ 136 Trần Hưng Đạo. Tp. Kon Tum
641 23/12/2020 82B1-907.59 VŨ ĐÌNH THỨC TânSang, X.HơMoong, H.SaThầy, KT
642 23/12/2020 82B1-907.80 A ĐỀN Làng Kram, Rơ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
643 23/12/2020 82B1-907.84 NGUYỄN THỊ HẠNH ĐăkBình, X.ĐăkNgọk, H.ĐắkHà, KonTum
644 23/12/2020 82B1-907.96 A KHẮP Rờ Kơi,Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
645 23/12/2020 82B1-907.97 NGUYỄN TUẤN KIỆT Thôn 5, Xã Đoàn Kết, TP.Kon Tum, KT
646 23/12/2020 82B1-907.98 VÕ ĐỨC HẢI Thôn Kon Klor 2,ĐắkRơWa, TP.Kon Tum
647 23/12/2020 82B1-908.00 NGUYỄN MINH Thôn5, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, Kon Tum
648 23/12/2020 82B1-908.06 TRẦN KIM ANH TDP5, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
649 23/12/2020 82B1-908.27 LẠI XUÂN CHIẾN Nhơn Khánh,Sa Nhơn, Sa Thầy,Kon Tum
650 23/12/2020 82B1-908.29 NGUYỄN THỊ HỒNG VƯƠNG Phương Quý 2,Vinh Quang, TP.Kon Tum
651 23/12/2020 82B1-908.31 TRẦN THỊ MỸ NHUNG 78 Đoàn Thị Điểm, TP.Kon Tum
652 23/12/2020 82B1-908.34 LÊ ĐỨC ANH Thôn 1,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
653 23/12/2020 82B1-908.40 Y HÊN Thôn Kram, Rơ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
654 23/12/2020 82B1-908.41 Y NỈEI Thôn Khơk Kloong, Rờ Kơi,Sa Thầy,KT
655 23/12/2020 82B1-908.46 TRƯƠNG THỊ PHÚC HẬU Thôn 3,X.Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
656 23/12/2020 82B1-908.48 A HẬU Thôn 1, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
657 23/12/2020 82B1-908.51 Y NỨI Làng Diệp Lốk, Ya Tăng, Sa Thầy, KT
658 23/12/2020 82B1-908.54 TRẦN KIM ANH TDP5, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
659 23/12/2020 82B1-908.57 NGUYỄN THỊ MINH THI 34 Thi Sách, Tp.Kon Tum,Kon Tum
660 23/12/2020 82B1-908.71 A ĐẶT Thôn 8, Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum
661 23/12/2020 82B1-908.73 ĐOÀN THỊ THU HƯƠNG Thôn1, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, Kon Tum
662 23/12/2020 82B1-908.78 HOÀNG VĂN THƯƠNG Thôn Sơn An, Sa Sơn, Sa Thầy, Ktum
663 23/12/2020 82B1-908.80 Y HEN Kon Rờ Bàng 1,Vinh Quang,TP.Kon Tum
664 23/12/2020 82B1-908.83 A THƯCH Thôn KonHơNgoKlah, Ngọk Bay,Kon Tum
665 23/12/2020 82B1-908.89 LÊ THỊ HOA Nhơn Bình,Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum
666 23/12/2020 82B1-908.93 A THỎA Thôn 2, X.NgọcWang, H.ĐắkHà, KonTum
667 23/12/2020 82K1-022.73 TRẦN TRÍ TRUNG Thôn 2, Kroong, TP.Kon Tum, Kon Tum
668 23/12/2020 82K1-023.17 A THIỆP Plei Bùa, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
669 23/12/2020 82M1-037.12 A DỮ Thôn 11,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
670 23/12/2020 82M1-053.47 A DRUYN Thôn 5, Ngok Wang, Đắk Hà, Kon Tum
671 23/12/2020 82MĐ1-013.36 NGUYỄN VĂN HÙNG TDP4B, Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
672 23/12/2020 82MĐ1-013.56 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ Thôn 1,X.Đắk Cấm, Tp.Kon Tum
673 23/12/2020 82U1-013.95 NGUYỄN THẾ CƯỜNG Thôn 4,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
674 22/12/2020 82AA-089.20 NGUYỄN THỊ XUÂN SƯƠNG 108 ThiSách, P.ThắngLợi, TP.Kon Tum
675 22/12/2020 82AA-091.46 PHẠM THÀNH LUÂN Thôn 5, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, KonTum
676 22/12/2020 82AA-091.87 Y TĂN KonSơLam2,P.Trường Chinh,TP.Kon Tum
677 22/12/2020 82AA-091.94 DƯƠNG THỊ THANH ThốngNhất, X.HàMòn, H.ĐắkHà, KonTum
678 22/12/2020 82B1-900.92 TẠ THANH LỊCH 133 Hai Bà Trưng, Tp. Kon Tum
679 22/12/2020 82B1-903.07 ĐINH THỊ THU HƯƠNG Tổ 2, P. Nguyễn Trãi, Tp. Kon Tum
680 22/12/2020 82B1-903.14 NGUYỄN THỊ HÀ 203 Hai Bà Trưng, Tp. Kon Tum
681 22/12/2020 82B1-903.15 A BRACH KonTu1, X.Đắk Blà, TP Kon Tum
682 22/12/2020 82B1-903.18 A KAM ĐăkYo, X.HơMoong, H.SaThầy, KonTum
683 22/12/2020 82B1-903.19 TRẦN THANH TÂM 102 Hoàng Thị Loan, Tp. Kon Tum
684 22/12/2020 82B1-903.27 LÊ VĂN CÔNG Thôn 1,X.Ia Tơi,H.Iah’drai,Kon Tum
685 22/12/2020 82B1-903.29 PHẠM VĂN PHỤNG Ia Ho, X.Mô Rai, H.Sa Thầy, Kon Tum
686 22/12/2020 82B1-903.32 NGUYỄN NGỌC TÙNG Tổ 3, P. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
687 22/12/2020 82B1-903.34 THÁI VĂN KIỆM 05/1 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum
688 22/12/2020 82B1-903.40 TRẦN THỊ THÙY DUYÊN Tổ 3, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum
689 22/12/2020 82B1-903.42 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG VI Đức Lý,X.Sa Nhơn,H.Sa Thầy,Kon Tum
690 22/12/2020 82B1-903.53 NGUYỄN CÔNG ĐOÀN Nghĩa An, X.Ia Chim, TP.Kon Tum
691 22/12/2020 82B1-903.55 A TRINH Thôn 1A, Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum
692 22/12/2020 82B1-903.57 NGUYỄN CAO DUY Phương Quý2,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
693 22/12/2020 82B1-903.58 ĐINH NGỌC MINH Thôn 2, X. Hòa Bình, Tp. Kon Tum
694 22/12/2020 82B1-903.68 TRẦN THỊ DIỆP Tổ 2, P. Lê Lợi, Tp. Kon Tum
695 22/12/2020 82B1-903.72 A PLENH KonGộp, X.Đắk Pne, H.KonRẫy, KonTum
696 22/12/2020 82B1-903.73 Y TRANG Kleng, TT.SaThầy, H.SaThầy, Kon Tum
697 22/12/2020 82B1-903.76 A THŨ Plei Jơ Drợp,X.Đăk Năng,Tp.Kon Tum
698 22/12/2020 82B1-903.89 TRẦN THỊ ĐỖ QUYÊN 11 Đoàn Thị Điểm, TP.Kon Tum
699 22/12/2020 82B1-903.90 NGUYỄN THỊ THANH TânSang,X.HơMoong,H.SaThầy, KonTum
700 22/12/2020 82B1-903.98 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG Phương Quý 2, X.V/Quang, TP.K/Tum
701 22/12/2020 82B1-904.16 HỒ ĐẮC LUẬT Thôn 3, X.Hòa Bình, TP.Kon Tum
702 22/12/2020 82B1-904.25 PHẠM NHƯ TÂM Thôn4, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, Kon Tum
703 22/12/2020 82B1-904.28 PHAN THỊ HÀ 54 Trần Văn Hai, Tp. Kon Tum
704 22/12/2020 82B1-904.39 BÙI VĂN QUÝ Thôn 2, X. Hòa Bình, Tp. Kon Tum
705 22/12/2020 82B1-904.51 A THÂM Thôn 8, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
706 22/12/2020 82B1-904.61 LÊ THỊ HOAN 986 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum
707 22/12/2020 82B1-904.63 Y LANG Thôn8, X.NgọcWang, H.ĐắkHà, KonTum
708 22/12/2020 82B1-904.79 CHÂU THỊ VI 269 Hàm Nghi, P.Duy Tân,TP Kon Tum
709 22/12/2020 82B1-904.88 A NHUK Khúk Klong, X.Rờ Kơi, H.Sa Thầy, KT
710 22/12/2020 82B1-905.32 NGUYỄN THỊ DUNG Thôn 4,X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
711 22/12/2020 82B1-905.41 TRỊNH THỊ THOA Tổ 3, P.Trường Chinh, TP.Kon Tum
712 22/12/2020 82B1-905.43 A HẢI Thôn1,X.ĐắkTơLung, H.KonRẫy, KonTum
713 22/12/2020 82B1-905.59 TÔ MINH ĐỨC Đăk Tin,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà,Kon Tum
714 22/12/2020 82B1-905.63 ĐẶNG THANH PHƯƠNG 66/6 Đoàn Thị Điểm, Tp. Kon Tum
715 22/12/2020 82B1-905.67 LÊ THỊ LỆ THỦY 23 A Dừa, P.Duy Tân, TP.Kon Tum
716 22/12/2020 82B1-905.71 HOÀNG VĂN THẶNG Tdp2, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
717 22/12/2020 82B1-905.72 BÙI VĂN TRƯỞNG Lâm Tùng, X. Ia Chim, Tp. Kon Tum
718 22/12/2020 82B1-905.73 PHẠM VIẾT KHƯƠNG NghĩaLong, X.SaNghĩa, H.SaThầy, KT
719 22/12/2020 82B1-905.82 DOÃN THẾ KIÊN TDP5, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
720 22/12/2020 82B1-905.87 HỒ ĐỨC TRUNG 146 Phạm Văn Đồng, Tp. Kon Tum
721 22/12/2020 82B1-905.89 A NHI BarGóc, X.Sa Sơn, H.Sa Thầy, KonTum
722 22/12/2020 82B1-905.91 NGUYỄN VĂN THIỆU Ngô Thạnh, X.Đăk Năng, TP.Kon Tum
723 22/12/2020 82B1-905.99 NGUYỄN THỊ THƠM Kon Rơ Lang, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
724 22/12/2020 82B1-906.36 PHẠM MINH ĐIỆP 176/7 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
725 22/12/2020 82B1-906.69 A DUN Thôn5A, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
726 22/12/2020 82B1-907.36 A NUING KonHơNgoKơTu,X.Vinh Quang,Tp.KonTum
727 22/12/2020 82B1-907.49 CHU QUANG THÀNH Thôn 7, X.Đắk Pxi, H.Đắk Hà, KonTum
728 22/12/2020 82B1-907.67 LÊ THỊ THU HUYỀN TDP7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
729 22/12/2020 82B1-908.18 HOÀNG VĂN THỊNH Thôn 4, X.IaDom, H.Iah’drai, KonTum
730 22/12/2020 82B1-908.66 TRẦN THỊ YẾN Tdp 9, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
731 22/12/2020 82B1-908.96 TRẦN THỊ YẾN Tdp 9, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
732 22/12/2020 82H1-4697 CÙ VĂN THẲNG Thôn 4, X.Đắk Cấm, TP.Kon Tum
733 21/12/2020 82AA-090.45 LƯƠNG TRẦN ĐỨC YÊN Hòa Bình,X.Sa Nghĩa,H.Sa Thầy,K/Tum
734 21/12/2020 82AA-091.89 PHAN LÊ CÔNG DANH Thôn 2,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
735 21/12/2020 82B1-324.00 ĐINH THỊ THỦY 35/6 Huỳnh Đăng Thơ, Tp.Kon Tum
736 21/12/2020 82B1-642.71 NGUYỄN CÔNG TRỨ 111 Lê Qúy Đôn, Tp. Kon Tum
737 21/12/2020 82B1-900.63 LƯU NGỌC VĂN 35 Trần Nhật Duật, Tp. Kon Tum
738 21/12/2020 82B1-900.74 LÊ TỬ TRUNG Gia Xiêng,X.Rờ Kơi,H.Sa Thầy,KT
739 21/12/2020 82B1-900.90 PHẠM THỊ HUỆ Thôn 2,TT.Sa Thầy,Sa Thầy, Kon Tum
740 21/12/2020 82B1-903.09 VI THỊ BUI Đăk Tang,X.Rờ Kơi,H.Sa Thầy,Kon Tum
741 21/12/2020 82B1-903.30 TRẦN VĂN ĐÀO Phương Quý1,X.Vinh Quang,Tp.KonTum
742 21/12/2020 82B1-903.43 NGUYỄN THỊ LOAN Tổ 10, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum
743 21/12/2020 82B1-903.54 VI VĂN MÃO Đăk Tang,X.Rờ Kơi,H.Sa Thầy,KonTum
744 21/12/2020 82B1-903.66 TRẦN HỮU LONG Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
745 21/12/2020 82B1-903.67 NGUYỄN TRỌNG HƯƠNG Nghĩa Dũng,X.Sa Nghĩa,H.Sa Thầy,KT
746 21/12/2020 82B1-903.80 NGUYỄN NGỌC HIẾU Thôn 3,X.Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
747 21/12/2020 82B1-903.84 LẠI THỊ TÌNH Đăk Bình,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà,KonTum
748 21/12/2020 82B1-903.87 PHẠM NGỌC CẦN Kon Gung,X.Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
749 21/12/2020 82B1-903.91 NGUYỄN THỊ THANH HOA Thôn 8,X.Đắk Ui,H.Đắk Hà, Kon Tum
750 21/12/2020 82B1-903.95 VŨ HỮU MÙI Thôn 4,X.Ngok Wang, Đắk Hà, Kon Tum
751 21/12/2020 82B1-904.01 TRẦN THỊ HƯƠNG THẢO Thôn 1, X. Đắk Cấm, Tp. Kon Tum
752 21/12/2020 82B1-904.08 LÊ MẠNH PHỔ Kiến Hưng,X.Ya Ly,H.Sa Thầy,Kon Tum
753 21/12/2020 82B1-904.15 NGUYỄN MINH TUẤN 04 Triệu Việt Vương, Tp. Kon Tum
754 21/12/2020 82B1-904.40 Y BYAN Thôn 9,X.Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
755 21/12/2020 82B1-904.45 LƯƠNG VĂN THÁI Thôn 1,X.Ya Xiêr,H.Sa Thầy, Kon Tum
756 21/12/2020 82B1-904.47 PHAN THỊ TRÂM Đức Lý,X.Sa Nhơn,H.Sa Thầy,Kon Tum
757 21/12/2020 82B1-904.52 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LY Bình Đông,X.Sa Bình,H.Sa Thầy,K/Tum
758 21/12/2020 82B1-904.53 A DÔIH Thôn 12,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
759 21/12/2020 82B1-904.55 NGUYỄN THẾ ANH 218B Urê,Tổ 9,P.Duy Tân,Tp.Kon Tum
760 21/12/2020 82B1-904.81 A BÔN Kram, X.Rờ Kơi, H.Sa Thầy, Kon Tum
761 21/12/2020 82B1-904.92 TRẦN THỊ THANH TRÂM Tdp12,P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
762 21/12/2020 82B1-905.13 PHẠM THỊ NGỌC LINH Thôn 8,X.Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum
763 21/12/2020 82B1-905.14 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG Tổ 12,P.Quang Trung, Tp.Kon Tum
764 21/12/2020 82B1-905.47 TRẦN HỒI 177 Hoàng Thị Loan, Tp. Kon Tum
765 21/12/2020 82B1-905.48 TRẦN KẾ QUANG Thôn 3,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
766 21/12/2020 82B1-905.49 TRẦN MINH TRỌNG 16 Trần Phú,P.Thống Nhất,Tp.Kon Tum
767 21/12/2020 82B1-905.51 LÊ XÔNG PHA Tdp2A,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
768 21/12/2020 82B1-905.52 Y HIÊNG Thôn 8, X. Đoàn Kết, Tp. Kon Tum
769 21/12/2020 82B1-905.56 HUỲNH PHÁP Bình Trung,X.Sa Bình,Sa Thầy, K/Tum
770 21/12/2020 82B1-905.57 ĐẶNG TẤN ĐẠT KonTumKơPơng,P.Thắng Lợi,Tp.Kon Tum
771 21/12/2020 82B1-905.62 NGUYỄN THỊ HOAN Thôn 2,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
772 21/12/2020 82B1-905.65 NGUYỄN THỊ THU Thôn 1,X.Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
773 21/12/2020 82B1-905.85 NGUYỄN THỊ BẢO YẾN 140 Lê Hồng Phong, Tp. Kon Tum
774 21/12/2020 82B1-905.90 TRẦN VĂN CHỨC Đăk Bình,Đăk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum
775 21/12/2020 82B1-905.92 NGUYỄN QUỐC HUY Thôn 12, X.Đắk Tờ Re, H.Kon Rẫy, KT
776 21/12/2020 82B1-905.94 ĐẬU MINH ĐỨC Kon Tu 2,P.Trường Chinh,Tp.Kon Tum
777 19/12/2020 82AA-090.00 TRIỆU THỊ THÊM Ia Muung, Ia Dom, Iah’drai, Kon Tum
778 19/12/2020 82B1-900.59 LÊ VĂN BẰNG Thôn 9,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
779 19/12/2020 82B1-902.57 NGÔ ĐỖ TÚ Thôn Tân An, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
780 19/12/2020 82B1-903.24 A NIẾT Plei Bur, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
781 19/12/2020 82B1-903.35 LÒ THỊ XUÂN Hẻm22 NguyễnThiệnThuật, TP.Kon Tum
782 19/12/2020 82B1-903.39 LÊ CÔNG HIẾU Tổ 8, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
783 19/12/2020 82B1-903.81 TRƯƠNG VŨ TRƯỜNG GIANG Thôn 5,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
784 19/12/2020 82B1-903.86 Y NGÁT Thôn 7,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
785 19/12/2020 82B1-903.92 PHẠM TRƯỜNG KHA Thôn Tân An, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
786 19/12/2020 82B1-904.19 Y NANH Klâu Ngol Ngó,Ia Chim,Tp.Kon Tum
787 19/12/2020 82B1-904.21 TRẦN XUÂN THANH 494 Trần Nhân Tông, Tp.Kon Tum
788 19/12/2020 82B1-904.33 NGUYỄN THỊ ÁNH Thôn 1, Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
789 19/12/2020 82B1-904.37 LÊ HỒNG HẠNH Thôn 4, Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
790 19/12/2020 82B1-904.41 VÕ ĐÌNH LONG Tổ 4, P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
791 19/12/2020 82B1-904.44 MAI THỊ THU SƯƠNG Tổ 10, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
792 19/12/2020 82B1-904.85 LÊ THỊ HUỆ Thôn 3, Ia Dom, Iah’drai, Kon Tum
793 19/12/2020 82B1-904.86 PHẠM THỊ DIÊN Thôn 7,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
794 19/12/2020 82B1-905.09 A KHẢI Thôn 13,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
795 19/12/2020 82B1-905.18 NGANH KonTumKơNâm,P.Thống Nhất,Kon Tum
796 19/12/2020 82B1-905.19 NGUYỄN THỊ THƯ Plei Dơng, X.Hòa Bình, Tp.Kon Tum
797 19/12/2020 82B1-905.31 A TÝ Thôn 10,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
798 19/12/2020 82B1-905.38 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 32 Lê Lợi,P.Quyết Thắng,Tp.Kon Tum
799 19/12/2020 82B1-905.69 A NIA Thôn 2,Đắk Tơ Lung,Kon Rẫy,Kon Tum
800 19/12/2020 82B1-905.86 Y YƯU Plei Rơ Hai 2, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum
801 18/12/2020 82AA-089.16 PHẠM XUÂN NIÊN TDP6, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
802 18/12/2020 82AA-090.86 NGUYỄN THỊ THANH MIỀN Thôn 8, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
803 18/12/2020 82AA-091.09 NGÔ PHƯỚC TDP4A, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
804 18/12/2020 82AA-091.34 NGUYỄN NHẪN 22 Cù Chính Lan, TP.Kon Tum
805 18/12/2020 82AA-091.68 PHÚ MẠNH TIẾN Thôn 1, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, K/Tum
806 18/12/2020 82AA-091.74 DƯƠNG NGỌC PHƯƠNG Wang Hra, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, K/Tum
807 18/12/2020 82AA-091.86 NÔNG THỊ CHI Thôn 2,X.Ia Dom,H.Iah’drai, Kon Tum
808 18/12/2020 82B1-541.53 PHẠM THỊ TUYẾT Đak Wek,X.Đắk Pxi, Đắk Hà, Kon Tum
809 18/12/2020 82B1-900.08 TRƯƠNG THỊ THỦY Thôn 6,X.Ia Đal,H.Iah’drai, Kon Tum
810 18/12/2020 82B1-900.27 DƯƠNG NGỌC PHƯƠNG Wang Hra, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, KT
811 18/12/2020 82B1-901.13 TRẦN THỊ HOANH Thôn 9,X.Đắk Ruồng,H.Kon Rẫy
812 18/12/2020 82B1-901.26 NGUYỄN THỊ HỒNG DIỄN Thôn 3,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy, Kon Tum
813 18/12/2020 82B1-901.35 A PHẬN Thôn 2, X.Ngọk Wang, H.Đắk Hà,K/Tum
814 18/12/2020 82B1-901.66 A PHƯƠNG Kon Klor, X.Đắk Rơ Wa, TP.Kon Tum
815 18/12/2020 82B1-902.31 A NEOH Plei Rơ Wăk, X.Đăk Năng,Tp.Kon Tum
816 18/12/2020 82B1-902.49 NGÂN VĂN HUẤN Thôn 9, Ia Tơi, Iah’drai, Kon Tum
817 18/12/2020 82B1-902.94 Y THEO Thôn 3,X.Đắk Pne,H.Kon Rẫy, Kon Tum
818 18/12/2020 82B1-903.00 LỮ THỊ HIỀN Thôn 9, Ia Tơi, Iah’drai, Kon Tum
819 18/12/2020 82B1-903.05 A LY PHÚ Thôn 8, X.Đắk Tơ Lung, H.Kon Rẫy,KT
820 18/12/2020 82B1-903.10 A LÍ Làng Tum,X.Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
821 18/12/2020 82B1-903.11 HOÀNG THỊ HOA Tân An, X.Ia Chim, TP.Kon Tum
822 18/12/2020 82B1-903.12 NGUYỄN THỊ THU THẢO Kon Krơk, X.Ngọk Réo, H.Đắk Hà, KT
823 18/12/2020 82B1-903.13 TRƯƠNG THỊ HUỆ Thống Nhất, X.Hà Mòn, H.Đắk Hà, KT
824 18/12/2020 82B1-903.16 LƯƠNG VĂN ĐỨC Thôn 1,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy, KonTum
825 18/12/2020 82B1-903.17 TRƯƠNG THỊ THANH THUẬN Thôn 3, X.Đắk Cấm, TP.Kon Tum
826 18/12/2020 82B1-903.21 PHAN THỊ HẢI YẾN Tân Lập A,X.Đắk Hring,H.Đắk Hà
827 18/12/2020 82B1-903.22 PHAN VĂN MẠNH Thôn 4,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
828 18/12/2020 82B1-903.23 A THIỆN Thôn 4,TT.Đắk Rve,H.Kon Rẫy,KonTum
829 18/12/2020 82B1-903.25 ĐẶNG ĐÌNH HÙNG Tdp6, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
830 18/12/2020 82B1-903.26 NGUYỄN TIẾN DŨNG 14 Phạm Ngũ Lão, TP.Kon Tum
831 18/12/2020 82B1-903.31 HÀ THỊ PHƯƠNG Ya De,X.Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
832 18/12/2020 82B1-903.33 A PRING Pa Cheng, X.Đăk Long, H.Đắk Hà, KT
833 18/12/2020 82B1-903.37 NGUYỄN THỊ MAI THẢO Kon Rờ Bàng 1, X.Vinh Quang,TP.KT
834 18/12/2020 82B1-903.41 CHÂU THỊ PHƯỢNG Tổ 10, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum
835 18/12/2020 82B1-903.44 ĐINH THỊ ÁNH TUYẾT Tổ 2,P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum, Kon Tum
836 18/12/2020 82B1-903.47 PHẠM THỊ NGA Thôn1A, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
837 18/12/2020 82B1-903.48 Y VƯNG Thôn 3, Ngok Wang, Đắk Hà, Kon Tum
838 18/12/2020 82B1-903.60 NGUYỄN THẾ HIỂN Thôn 7, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
839 18/12/2020 82B1-903.62 A DE Làng Kênh, X.Mo Rai, H.Sa Thầy, KT
840 18/12/2020 82B1-903.69 Y BA Thôn 1,X.Đắk Kôi,H.Kon Rẫy,Kon Tum
841 18/12/2020 82B1-903.70 A TƯNG PleiJơDrợp, X.Đăk Năng, TP.Kon Tum
842 18/12/2020 82B1-903.75 A THÁI Kon Klor, X .Đắk Rơ Wa, Tp. Kon Tum
843 18/12/2020 82B1-903.77 LƯƠNG TRỌNG KIM Thôn 8, Ia Tơi, Iah’drai, Kon Tum
844 18/12/2020 82B1-903.78 VI VĂN HOAN Thôn 1,X.Đắk Tờ Re,H.Kon Rẫy
845 18/12/2020 82B1-903.85 NGUYỄN LÊ ANH PHÚ Tổ 2, P. Lê Lợi, Tp. Kon Tum
846 18/12/2020 82B1-903.93 LÊ NHẬT NGHĨA Phương Quý2,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
847 18/12/2020 82B1-903.96 TRẦN VĂN QUÝ Tdp9, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà,T.Kon Tum
848 18/12/2020 82B1-904.02 A TƯUH Klâu Klảh, X. Ia Chim, Tp. Kon Tum
849 18/12/2020 82B1-904.05 Y GÚT Làng Chốt,TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy
850 18/12/2020 82B1-904.11 TRẦN THỊ YẾN Tdp9, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà,T.Kon Tum
851 18/12/2020 82B1-904.14 LÊ LAI Thôn 2,X.Kroong,tp.Kon Tum, Kon Tum
852 18/12/2020 82B1-904.20 LÊ VĂN VÂN Thôn 2,X.Tân Lập,H.Kon Rẫy,Kon Tum
853 18/12/2020 82B1-904.22 Y XÂM Đăk Kđem, X.Đăk Ngọk, H.Đắk Hà, KT
854 18/12/2020 82B1-904.23 TRIỆU THỊ SINH Thôn 2,X,Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
855 18/12/2020 82B1-904.27 A HUN Làng Tum,X.Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
856 18/12/2020 82B1-904.29 LỤC VĂN QUÂN Thôn 6, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
857 18/12/2020 82B1-904.31 PHẠM THỊ HỒNG Tổ 11, P.Quang Trung, TP.Kon Tum
858 18/12/2020 82B1-904.32 TRẦN THỊ YẾN Tdp9, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà,T.Kon Tum
859 18/12/2020 82B1-904.42 Y ĐINH Kep Ram, X. Hòa Bình, Tp. Kon Tum
860 18/12/2020 82B1-904.54 CHU THANH TÙNG 443 Trần Khánh Dư, TP.Kon Tum
861 18/12/2020 82B1-904.59 LÝ ĐOAN TRANG Hẻm 104 Nơ Trang Long, TP.Kon Tum
862 18/12/2020 82B1-904.65 NGUYỄN VĂN THỤ Thôn 1,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà, Kon Tum
863 18/12/2020 82B1-904.70 VI VĂN TIẾN Thôn 1, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
864 18/12/2020 82B1-904.72 VI VĂN HÓA Thôn 7, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
865 18/12/2020 82B1-904.74 HÀ VĂN HIỀN Thanh Xuân, X.Ya Xiêr, H.Sa Thầy
866 18/12/2020 82B1-904.75 NGUYỄN THỊ THÚY Tdp3B,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
867 18/12/2020 82B1-904.98 TRƯƠNG VĂN LUYẾN Thôn 9, Ia Tơi, Iah’drai, Kon Tum
868 18/12/2020 82B1-904.99 Y KAC Điệp Lốk,Ya Tăng, Sa Thầy, Kon Tum
869 18/12/2020 82B1-905.04 ĐẶNG THỊ KIM LIÊN Thôn 12,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
870 18/12/2020 82B1-905.08 A ÚY Thôn 4, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
871 18/12/2020 82B1-905.12 A LUI Thôn 5, X.Đắk Tờ Re, H.Kon Rẫy, KT
872 18/12/2020 82B1-905.16 VÕ QUỐC BÌNH Thôn 1,X.Ia Dom, Iah’drai, Kon Tum
873 18/12/2020 82B1-905.21 DƯƠNG CÔNG HOÀN Tdp3, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà,T.Kon Tum
874 18/12/2020 82B1-905.24 TẠ MINH ĐỨC Thôn 6, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
875 18/12/2020 82B1-905.25 A TRƯ Lung Leng, Sa Bình, Sa Thầy, KonTum
876 18/12/2020 82B1-905.27 NGUYỄN THỊ HUỆ Thôn 12,X.Đắk Tờ Re,H.Kon Rẫy
877 18/12/2020 82B1-905.33 ĐOÀN THỊ BÍCH HƯỜNG Đoàn Kết,X.Đăk Ngọk,H.Đắk Hà
878 18/12/2020 82B1-905.34 ĐỖ BÙI ANH TUYẾN Bình Đông, X.Sa Bình, H.Sa Thầy, KT
879 18/12/2020 82B1-905.36 BÙI VĂN THẮNG Thôn 2, Ia Dom, Iah’drai, Kon Tum
880 18/12/2020 82B1-905.37 LÝ VĂN TIẾN Thôn 3, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
881 18/12/2020 82B1-905.40 TRỊNH VĂN HẢI Thôn 1,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
882 18/12/2020 82B1-905.44 Y KHA Kon Jong,Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum
883 18/12/2020 82B1-905.45 Y NÉT Thôn 2,X.Đắk Pne,H.Kon Rẫy, Kon Tum
884 18/12/2020 82B1-905.50 LỤC VĂN THẮM Thôn 6, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
885 18/12/2020 82B1-905.55 NGUYỄN THỊ THU THẢO Tổ 1,P.Thống Nhất,Tp.Kon Tum
886 18/12/2020 82B1-905.64 ĐẶNG THỊ BÍCH NHƯ Thôn 1,X.Ia Đal,H.Iah’drai,Kon Tum
887 18/12/2020 82B1-905.66 PHẠM VĂN ĐỨC Thôn 12,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
888 18/12/2020 82B1-905.70 TRẦN MINH TÁ Tdp10, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
889 18/12/2020 82B1-905.74 A ĐÔH Ktol, X.Hơ Moong, H.Sa Thầy,Kon Tum
890 18/12/2020 82B1-905.75 NGUYỄN ĐÌNH THẮNG Tổ 3,P.Thống Nhất, TP.Kon Tum, KT
891 18/12/2020 82B1-905.83 Y CHIÊN Kon Lor II, X.Đắk Rơ Wa, Tp.Kon Tum
892 18/12/2020 82B1-905.88 NGUYỄN THỊ THU TUYẾT Tổ 5, P. Thống Nhất, Tp. Kon Tum
893 18/12/2020 82B1-905.97 NGUYỄN ĐÌNH HÙNG Thôn 7, Ia Tơi, Iah’drai, Kon Tum
894 18/12/2020 82MĐ1-013.58 NGUYỄN THỊ NHUNG Thôn Bình Minh,X.Hà Mòn,H.Đắk Hà,KT
895 17/12/2020 82AA-090.12 TẠ THỊ THANH XUÂN Tổ 5, P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
896 17/12/2020 82AA-091.16 NGUYỄN THANH TUẤN 25 Nguyễn Sinh Sắc, Tp. Kon Tum
897 17/12/2020 82AA-091.55 Y SLOONG Đăk Yo, Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
898 17/12/2020 82AA-091.75 HỒ THỊ PHƯƠNG LINH KonSơLam II.P.Trường Chinh,Tp.K/Tum
899 17/12/2020 82B1-376.14 NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU Tổ 2,P.Lê Lợi,Tp.Kon Tum, Kon Tum
900 17/12/2020 82B1-496.65 TRẦN THÁI UYÊN Tổ 6,P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
901 17/12/2020 82B1-576.23 CHU THỊ KIM YẾN Hẻm 21 Hoàng Thị Loan, Tp.Kon Tum
902 17/12/2020 82B1-900.53 NGUYỄN THỊ LUYẾN ÁI Phương Quý 2,Vinh Quang, TP.Kon Tum
903 17/12/2020 82B1-900.81 PHAN THỊ KIM CHI Nghĩa Dũng,Sa Nghĩa, Sa Thầy, K/Tum
904 17/12/2020 82B1-901.58 VÕ CHÍ TÂM Kon Ji Xút, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
905 17/12/2020 82B1-901.60 NGUYỄN THỊ LỆ HOA 149 Hồ Tùng Mậu, Tp. Kon Tum
906 17/12/2020 82B1-902.36 PUIH JỠI Làng Trấp,Ya Tăng, Sa Thầy, Kon Tum
907 17/12/2020 82B1-902.46 NGUYỄN THẾ CHIÊU Thôn 2,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
908 17/12/2020 82B1-902.51 A LÊU KonTumKơNâm, Đắk Rơ Wa,Tp.Kon Tum
909 17/12/2020 82B1-903.01 LÊ LÝ 09B Võ Văn Dũng, Tp.Kon Tum
910 17/12/2020 82B1-903.45 NGUYỄN VĂN HƯNG KonMơNaySơLam II, P.T/Chinh, Tp.KT
911 17/12/2020 82B1-903.46 NGUYỄN NHẬT BẢO 11 Lê Hoàn, P.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum
912 17/12/2020 82B1-903.59 DƯƠNG ĐÌNH CƯỜNG 198 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
913 17/12/2020 82B1-903.63 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC Plei Rơ Hai 2, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum
914 17/12/2020 82B1-903.71 NGUYỄN THỊ HÀN NY Tổ 5, P.Quang Trung, TP.Kon Tum
915 17/12/2020 82B1-903.82 A THĂT Làng Rắc, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
916 17/12/2020 82B1-903.99 A MEYỦH Làng Rắc, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
917 17/12/2020 82B1-904.03 MAI THỊ HỒNG THÚY Tổ 3,P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
918 17/12/2020 82B1-904.04 A JYÚK Plei Lay, X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
919 17/12/2020 82B1-904.30 PHAN VĂN THẮNG Nghĩa Dũng,Sa Nghĩa, Sa Thầy, K/Tum
920 17/12/2020 82B1-904.38 NGÔ TẤN HOÀNG Tổ 2, P. Nguyễn Trãi, Tp. Kon Tum
921 17/12/2020 82B1-904.46 LƯƠNG ĐẶNG HẢI DƯƠNG 18 Lê Hồng Phong, Tp.Kon Tum
922 17/12/2020 82B1-904.48 TRẦN THỊ HOÀI THƯƠNG Tổ 9, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum
923 17/12/2020 82B1-904.56 NGUYỄN THỊ NHẬT KIM 17 Phạm Hồng Thái, Tp. Kon Tum
924 17/12/2020 82B1-904.57 SIU BÌNH Plei Rơ Hai 1, P.Lê Lợi, TP.Kon Tum
925 17/12/2020 82B1-904.67 A QUỐC Làng KlengSa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
926 17/12/2020 82B1-904.68 LƯU THỊ HƯƠNG Ia Ho, Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
927 17/12/2020 82B1-904.69 A GRƯNG Làng Chứ,Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
928 17/12/2020 82B1-904.73 ĐẶNG VĂN THÁI Thôn 1.TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
929 17/12/2020 82B1-904.87 ĐẶNG THỊ THANH THẢO Thôn 2, X.Hòa Bình, Tp.Kon Tum
930 17/12/2020 82B1-904.91 TẠ MINH ĐỨC Thôn 6, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
931 17/12/2020 82B1-905.00 A VIÊN Ka Bei,Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
932 17/12/2020 82B1-905.01 TẠ MINH ĐỨC Thôn 6, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
933 17/12/2020 82B1-905.02 TẠ MINH ĐỨC Thôn 6, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
934 17/12/2020 82B1-905.17 TRẦN DUY LÂM Tổ 1, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum
935 17/12/2020 82B1-905.22 TẠ MINH ĐỨC Thôn 6, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
936 17/12/2020 82B1-905.28 LÊ VĂN HÒA Tổ 9, P. Quang Trung, Tp. Kon Tum
937 17/12/2020 82B1-905.29 VŨ THỊ ĐIỆP Thôn 7, Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
938 17/12/2020 82B1-905.53 DƯƠNG THỊ MỸ LỆ Trung Nghĩa Đông, X.Kroong,Tp.K/Tum
939 17/12/2020 82B1-905.60 ĐINH THỊ MỸ NGỌC 171 Ure, P.Trường Chinh, TP.Kon Tum
940 17/12/2020 82B1-905.68 A NGUN Gia Xiêng,Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
941 17/12/2020 82B1-905.77 HÀ VĂN ĐÊN Đăk Tang, Rơ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
942 17/12/2020 82B1-905.84 A HIỆP Điệp Lốk,Ya Tăng, Sa Thầy, Kon Tum
943 17/12/2020 82B1-905.93 A PƯI Làng O,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
944 17/12/2020 82B1-905.98 TRẦN NHƯ NHU Nhơn Khánh,Sa Nhơn,Sa Thầy,Kon Tum
945 17/12/2020 82H1-090.16 PHẠM THỊ LÂM SÂM 07 Nguyễn Huệ, Tp. Kon Tum
946 17/12/2020 82L1-023.61 Y DIÊN Thôn 12,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
947 16/12/2020 82AA-090.63 ĐẶNG QUỐC TRƯỜNG 24 Trần Văn Hai,TP. Kon Tum, K/Tum
948 16/12/2020 82AA-091.07 TRẦN QUỐC VĂN Thống Nhất, Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
949 16/12/2020 82AA-091.54 VÕ THU HÀ Hòa Bình,Sa Nghĩa, Sa Thầy, Kon Tum
950 16/12/2020 82B1-004.79 TRẦN THỊ BẢO LAN 357 Phan Chu Trinh, Tp. Kon Tum
951 16/12/2020 82B1-191.91 PHẠM XUÂN TIẾN 110 Nguyễn Huệ, TP.Kon Tum, KT
952 16/12/2020 82B1-271.69 Y NGUM Plei Tơ Nghia,P.Quang Trung,Tp.KT
953 16/12/2020 82B1-420.58 A TRƯỜNG Thôn 8,Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy, K/Tum
954 16/12/2020 82B1-457.94 Y YAI PleiTơNghia,P.Quang Trung,Tp.K/Tum
955 16/12/2020 82B1-461.92 A KHUI Thôn 3,X.Kroong,Tp.Kon Tum, Kon Tum
956 16/12/2020 82B1-475.72 TRẦN THỊ MỸ TRANG Tổ 2,P.Ngô Mây,Tp.Kon Tum, Kon Tum
957 16/12/2020 82B1-663.20 A KEOH Kơ Tol,Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
958 16/12/2020 82B1-715.99 A ĐỠI Kơ Tol,Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
959 16/12/2020 82B1-723.82 A DIN Thôn 10,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
960 16/12/2020 82B1-761.92 PHẠM THỊ LAI Tổ 2,P.Duy Tân,Tp.Kon Tum, Kon Tum
961 16/12/2020 82B1-861.74 HUỲNH NGỌC ĐẠT Thôn 3,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,KonTum
962 16/12/2020 82B1-872.36 A PỐT Thôn 7B,Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum
963 16/12/2020 82B1-900.70 NGUYỄN ĐÌNH QUANG Tổ 5, P.Quang Trung, TP.Kon Tum
964 16/12/2020 82B1-901.18 A NỮU Lung Leng,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
965 16/12/2020 82B1-902.12 NGUYỄN QUỐC PHÁP Tổ 14, P.Quang Trung, TP.Kon Tum
966 16/12/2020 82B1-902.97 TRẦN HỮU HUY Thôn 5, Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
967 16/12/2020 82B1-903.02 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 392 Đào Duy Từ, TP.Kon Tum
968 16/12/2020 82B1-903.03 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG Nhơn Bình,Sa Nhơn,Sa Thầy,Kon Tum
969 16/12/2020 82B1-903.06 A NGAO Thôn 8, Ngọk Wang, Đắk Hà, Kon Tum
970 16/12/2020 82B1-903.08 A ĐÁI Thôn Plei Lay, Ia Chim,TP.Kon Tum
971 16/12/2020 82B1-903.20 A PARA Thôn 7B, Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum
972 16/12/2020 82B1-903.28 LÊ THIỆN LỰC Thôn 2, Đắk Cấm, Kon Tum, Kon Tum
973 16/12/2020 82B1-903.36 A KHUY Thôn 4, Xã Kroong, TP.Kon Tum, KT
974 16/12/2020 82B1-903.38 TRẦN THỊ ANH THƯ 32 Ka Pa Kơ Lơng, TP.Kon Tum
975 16/12/2020 82B1-903.49 Y NA KHIỆN Thôn 5, Ngọc Wang, Đắk Hà, Kon Tum
976 16/12/2020 82B1-903.50 HÀ NGỌC GIANG Hải Nguyên, Hà Mòn, Đắk Hà, KonTum
977 16/12/2020 82B1-903.52 RƠ NIK GUEN Gia Xiêng, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
978 16/12/2020 82B1-903.64 A QUÝ Lung Leng, Sa Bình, Sa Thầy, KonTum
979 16/12/2020 82B1-903.65 A BOM Rờ Kơi, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
980 16/12/2020 82B1-903.74 A TUNG Làng K Ram,Rờ Kơi,Sa Thầy, Kon Tum
981 16/12/2020 82B1-903.79 NGUYỄN VĂN KHÁNH Đăk Prông, Chư Hreng, TP. Kon Tum
982 16/12/2020 82B1-903.83 BÙI THỊ NHÂM Thôn 5, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
983 16/12/2020 82B1-903.94 TRẦN ĐẠI LÂM TDP8, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
984 16/12/2020 82B1-903.97 NGUYỄN THỊ KIM THÙY Nhơn Nghĩa,Sa Nhơn,Sa Thầy,Kon Tum
985 16/12/2020 82B1-904.07 NGUYỄN KIM HUY Thôn 1,TT.Sa Thầy,Hsa Thầy, Kon Tum
986 16/12/2020 82B1-904.09 ĐỖ NHẬT KHÔI 208 Đào Duy Từ, TP.Kon Tum
987 16/12/2020 82B1-904.10 A DÍU Làng Trang,Ya Xiêr,Sa Thầy, Kon Tum
988 16/12/2020 82B1-904.13 BÙI QUANG TRƯỜNG Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
989 16/12/2020 82B1-904.18 Y HẠNH Kon Jong, Ngọk Réo, Đắk Hà, Kon Tum
990 16/12/2020 82B1-904.24 Y XONG Kon Kơ Tu, X.Đắk Rơ Wa, TP.Kon Tum
991 16/12/2020 82B1-904.26 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO Plei Sar, Ia Chim, Kon Tum, Kon Tum
992 16/12/2020 82B1-904.34 NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT 51B Lê Hồng Phong, TP.Kon Tum, KT
993 16/12/2020 82B1-904.36 NGUYỄN THỊ MAI CHI Thôn 4, Hòa Bình, Kon Tum, Kon Tum
994 16/12/2020 82B1-904.43 A ĐUNG Khúc Na, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
995 16/12/2020 82B1-904.50 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Nhơn Khánh,Sa Nhơn,Sa Thầy, Kon Tum
996 16/12/2020 82B1-904.58 TRẦN THỊ VÂN Thôn 5, Đoàn Kết, Kon Tum, Kon Tum
997 16/12/2020 82B1-904.62 NGUYỄN THỊ NHẬT LINH Thôn 1, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
998 16/12/2020 82B1-904.66 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Tổ 7, P.Duy Tân, TP.Kon Tum
999 16/12/2020 82B1-904.76 A TÔNG Rờ Kơi, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
1000 16/12/2020 82B1-904.77 HOÀNG VĂN HIỂN Thôn 1, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
1001 16/12/2020 82B1-904.78 Y LAS Kon Hra Chót, P.Thống Nhất, TP.KT
1002 16/12/2020 82B1-904.82 A CHƯP Kleng,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy, Kon Tum
1003 16/12/2020 82B1-904.83 HUỲNH CÔNG TRIỆU Bình Đông, Sa Bình, Sa Thầy, KonTum
1004 16/12/2020 82B1-904.93 Y ĨN ADRƠNG Gia Xiêng, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
1005 16/12/2020 82B1-904.95 PHẠM THỊ HUYỀN Thôn 4, X.Đắk Pxi, H.Đắk Hà, KonTum
1006 16/12/2020 82B1-905.05 NGUYỄN THÀNH CHUNG Thôn 3, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
1007 16/12/2020 82B1-905.10 A GHÉP Pa Cheng, Đắk Long, Đắk Hà, Kon Tum
1008 16/12/2020 82B1-905.11 BÙI THỊ DIỄM KIỀU 12 Phan Chu Trinh, TP.Kon Tum
1009 16/12/2020 82B1-905.20 PHẠM VĂN LAI TDP4B, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1010 16/12/2020 82B1-905.23 NGUYỄN THỊ YẾN NHI TDP3, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1011 16/12/2020 82B1-905.26 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 111 Trần Nhật Duật, Tp.Kon Tum
1012 16/12/2020 82B1-905.30 NÔNG THÚY HỘI TDP7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1013 16/12/2020 82B1-905.35 PHAN BÁ THẮNG KonJơDrẽhPlơng, X.Đắk Blà, TP.K/Tum
1014 16/12/2020 82B1-905.61 LÊ VĂN PHONG Bình Tây, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
1015 16/12/2020 82B1-905.76 BÙI VĂN LUYỆN TDP2, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1016 16/12/2020 82B1-905.78 TRẦN BÁ PHI Thôn 4, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
1017 16/12/2020 82B1-905.80 Y XOAN Thôn 5, Ngọk Wang, Đắk Hà, Kon Tum
1018 16/12/2020 82B1-905.95 A HYƯNH Làng O,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
1019 16/12/2020 82K2-7684 NGUYỄN VĂN TIẾN 43 Nguyễn Thiện Thuật, TP.Kon Tum
1020 15/12/2020 82AA-089.04 HOÀNG ĐỨC THAO TDp8,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
1021 15/12/2020 82AA-089.81 PHẠM PHÚC TOÀN Tổ 4, P. Ngô Mây, Tp. Kon Tum
1022 15/12/2020 82AA-090.17 TRẦN THANH PHÚ 645 Nguyễn Huệ , Tp. Kon Tum
1023 15/12/2020 82AA-090.42 LÊ THỊ MINH PHƯƠNG Thôn 9, X. Đắk Cấm, Tp. Kon Tum
1024 15/12/2020 82AA-090.80 LÊ ANH QUẢNG Thôn 2, X. Kroong, Tp. Kon Tum
1025 15/12/2020 82AA-090.97 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Đăk Klong,Đắk Hring,Đắk Hà, Kon Tum
1026 15/12/2020 82AA-091.15 LÊ THỊ KIM LOAN Tổ 8, P.Quang Trung, TP.Kon Tum
1027 15/12/2020 82AA-091.39 HỒ THÙY LINH TDP2A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1028 15/12/2020 82AA-091.84 NGUYỄN THỊ THIẾP Bình Minh, Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
1029 15/12/2020 82B1-754.19 TRƯƠNG CAO LONG 41 Hoàng Hoa Thám, TP.Kon Tum
1030 15/12/2020 82B1-900.01 A BLIN Kon Klor,Đắk Rơ Wa,Tp.Kon Tum
1031 15/12/2020 82B1-900.02 A KHƯCH Làng Trấp,Ya Tăng, Sa Thầy, Kon Tum
1032 15/12/2020 82B1-900.10 NGUYỄN VĂN HIỀN Thôn 9, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
1033 15/12/2020 82B1-900.14 NGUYỄN THỊ TÁM Tdp 3, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
1034 15/12/2020 82B1-900.15 A GAN Plei Dơng,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum
1035 15/12/2020 82B1-900.25 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Tổ 5, P.Trường Chinh, TP.Kon Tum
1036 15/12/2020 82B1-900.31 Y CHI KonHơNgoKơTu, X.Vinh Quang,TP.K/Tum
1037 15/12/2020 82B1-900.35 TRẦN VĂN QUÝ TDP9, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1038 15/12/2020 82B1-900.42 TRƯƠNG THÀNH TÂM 150 Hoàng Văn Thụ, Tp.Kon Tum
1039 15/12/2020 82B1-900.52 NGUYỄN ANH TUẤN 16 Nguyễn Đình Chiểu, TP.Kon Tum
1040 15/12/2020 82B1-900.54 ĐỖ THỊ NỮ Hẻm 203 Hàm Nghi, P.Duy Tân,TP.Ktum
1041 15/12/2020 82B1-900.66 A BIR Plei Klẽch, X. Ngọk Bay, Tp.Kon Tum
1042 15/12/2020 82B1-900.69 A YÊN KonBơBăn, Ngọk Réo, Đắk Hà, Kon Tum
1043 15/12/2020 82B1-900.79 A QUỈ Đăk Đe, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
1044 15/12/2020 82B1-900.94 A DỮU Plei Lay, X. Ia Chim, Tp. Kon Tum
1045 15/12/2020 82B1-901.06 Y LẠI Kon Rơ Lang, X.Đắk Blà, TP.Kon Tum
1046 15/12/2020 82B1-901.32 PHÙNG VĂN DŨNG Thôn 12,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
1047 15/12/2020 82B1-901.43 A LÊ Plei Lay, X. Ia Chim, Tp. Kon Tum
1048 15/12/2020 82B1-901.48 A THỦ ĐỨC Đăk Tiên, Ngọk Réo, Đắk Hà, Kon Tum
1049 15/12/2020 82B1-901.51 A HÓA Măng La, X. Ngọk Bay, Tp. Kon Tum
1050 15/12/2020 82B1-901.53 TRẦN VĂN DỤNG TDP1, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1051 15/12/2020 82B1-901.54 NGUYỄN THỊ LỘC Tổ 4, P.Ngô Mây, TP.Kon Tum
1052 15/12/2020 82B1-901.61 NGUYỄN THỊ THÚY NGA PhươngQuý I, X.VinhQuang, TP.KonTum
1053 15/12/2020 82B1-901.69 THÁI ĐINH THỊ QUỲNH ANH 44 Trương Hán Siêu, Tp. Kon Tum
1054 15/12/2020 82B1-901.71 A WI Plei Druân, X. Ia Chim, Tp. Kon Tum
1055 15/12/2020 82B1-901.73 Y THIÊN Thôn 1B, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, KonTum
1056 15/12/2020 82B1-901.83 TỐNG PHƯỚC LONG Kon Rơ Bàng1,X.Vinh Quang,TP.K/Tum
1057 15/12/2020 82B1-901.86 LÊ HƯNG DŨNG TDP4, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1058 15/12/2020 82B1-901.88 ĐẶNG HỮU QUỐC Tổ 5, P. Lê Lợi, Tp. Kon Tum
1059 15/12/2020 82B1-901.91 TRẦN ANH TDP4A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
1060 15/12/2020 82B1-901.99 HUỲNH THỊ TUYẾT TRINH Thôn 5, X. Đoàn Kết, Tp. Kon Tum
1061 15/12/2020 82B1-902.05 NGUYỄN THỊ LAN ANH 179 Hồ Tùng Mậu, Tp. Kon Tum
1062 15/12/2020 82B1-902.07 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 23 Chu Văn An, TP.Kon Tum
1063 15/12/2020 82B1-902.10 NGUYỄN VĂN TUẤN Thôn 5, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
1064 15/12/2020 82B1-902.13 A NHIP PleiJơĐrấp, X.Đăk Năng, TP.Kon Tum
1065 15/12/2020 82B1-902.17 Y TRA Măng La, X. Ngọk Bay, Tp. Kon Tum
1066 15/12/2020 82B1-902.24 NGUYỄN THỊ THANH THÚY Thôn 3, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
1067 15/12/2020 82B1-902.26 ĐINH THỊ TRÀ MY TrungThành, X.VinhQuang, TP.KonTum
1068 15/12/2020 82B1-902.37 HOÀNG THỊ THU HÀ Tổ 4,P.Duy Tân,Tp.Kon Tum, Kon Tum
1069 15/12/2020 82B1-902.40 NGUYỄN THỊ THẢO Thôn 2, Đắk Pne, Kon Rẫy, Kon Tum
1070 15/12/2020 82B1-902.43 NGUYỄN THỊ DUNG Đăk Lợi, Đăk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum
1071 15/12/2020 82B1-902.50 NGUYỄN DUY LUÂN 71 Nguyễn Văn Hoàng, TP.Kon Tum
1072 15/12/2020 82B1-902.53 A KÂN Kon Tu 2, X. Đắk Blà, Tp. Kon Tum
1073 15/12/2020 82B1-902.54 LÝ VĂN SỸ Thôn 4, X. Hòa Bình, Tp. Kon Tum
1074 15/12/2020 82B1-902.58 NGUYỄN QUỐC ĐẠT Tổ 1, P.Duy Tân,TP.Kon Tum, Kon Tum
1075 15/12/2020 82B1-902.70 A ĐIỆP Kon Sơ Tiu1,Ngọk Réo,Đắk Hà,Kon Tum
1076 15/12/2020 82B1-902.73 HỒ HOÀN KIẾM Phương Qúy2,X.Vinh Quang,TP.Kon Tum
1077 15/12/2020 82B1-902.76 A TUANH Kon Rơ Bàng 1,X.Vinh Quang,Tp.K/Tum
1078 15/12/2020 82B1-902.80 LÊ THỊ KHƯƠNG 127 Huỳnh Thúc Kháng, TP.Kon Tum
1079 15/12/2020 82B1-902.81 PHẠM THỊ KIỀU DIỄM Tổ 1, P. Ngô Mây, Tp. Kon Tum
1080 15/12/2020 82B1-902.85 LÊ THỊ HOAN Thôn 9,X.Đắk Cấm, Kon Tum, Kon Tum
1081 15/12/2020 82B1-902.87 THÁI THỊ THƯƠNG Thôn 2,TT.Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
1082 15/12/2020 82B1-902.89 A QUÊN Kon Sơ Lam1,P.Trường Chinh,TP.K/Tum
1083 15/12/2020 82B1-902.91 VÕ THANH KHẢI Thôn 6, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
1084 15/12/2020 82B1-902.95 PHẠM THỊ NGUYỆT Thôn 1, Đăk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum
1085 15/12/2020 82E1-191.70 HỒ THỊ VY 104 Dã Tượng, TP.Kon Tum

Phòng CSGT