A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảm bảo hoạt động vận chuyển, giao thương, cung ứng hàng hóa trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp

Cục Cảnh sát giao thông có văn bản đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương tăng cường quản lý trật tự an toàn giao thông trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đảm bảo giao thương, lưu thông hàng hóa, ưu tiên phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu yêu cầu Phòng Cảnh sát giao thông các đơn vị địa phương phối hợp với cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về quản lý hoạt động vận tải, quản lý trật tự an toàn giao thông phù hợp với bối cảnh tình hình dịch bệnh, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho việc lưu thông hàng hóa, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương, tiêu thụ, cung ứng hàng hóa giữa các địa phương có dịch và các địa phương khác, trong đó ưu tiên phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại các điểm ra, vào địa bàn có dịch để kiểm soát phương tiện trong quá trình di chuyển, dừng, đỗ trả khách trên địa bàn, nhất là phương tiện trở về từ vùng dịch. Chủ động rà soát, hướng dẫn quy trình, thủ tục phân loại diện đối tượng tham gia giao thông đảm bảo giải quyết nhanh chóng, thuận lợi; không tùy tiện dừng phương tiện để kiểm soát, tăng cường áp dụng việc xử lý vi phạm qua hình ảnh.

Khánh Vi