A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách đăng ký xe mô tô từ ngày 07/12-14/12/2020

 

STT Ngày đăng ký Biển số Tên chủ xe Địa chỉ
1 14/12/2020 82B1-592.96 LÊ DUY HIẾU 47 Hà Huy Tập, Tp.Kon Tum
2 14/12/2020 82B1-900.05 HUỲNH NGHĨA Trung Thành,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
3 14/12/2020 82B1-900.16 A GRAO Bình Loong,Sa Bình,Sa Thầy,Kon Tum
4 14/12/2020 82B1-900.43 LÊ THỊ YẾN Thôn 1, Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum
5 14/12/2020 82B1-900.46 Y THÚC Kà Bầy,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
6 14/12/2020 82B1-900.48 A CLUCH Lung Leng,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
7 14/12/2020 82B1-900.49 NGUYỄN DUY TRƯỜNG 564 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum
8 14/12/2020 82B1-900.56 A WƯK Lung Leng, Sa Bình, Sa Thầy, KonTum
9 14/12/2020 82B1-900.58 TRỊNH THỊ KIM NHUNG Thôn 4, Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
10 14/12/2020 82B1-900.73 Y HỒNG Thôn 5, Đắk Kôi, Kon Rẫy, Kon Tum
11 14/12/2020 82B1-901.05 A GEOH Đăk Tân, Sa Nghĩa, Sa Thầy, Kon Tum
12 14/12/2020 82B1-901.23 HỒ ĐÌNH SƠN Thôn 4, Ngọc Wang, Đắk Hà, Kon Tum
13 14/12/2020 82B1-901.28 HOÀNG THỊ HÒA Bình Tây, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
14 14/12/2020 82B1-901.36 CAO THỊ HÀ Thôn 11,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
15 14/12/2020 82B1-901.42 A ĐĂCH Đăk Wơk, Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
16 14/12/2020 82B1-901.45 BÙI THỊ NGHĨA 08 Nguyễn Trung Trực, Tp. Kon Tum
17 14/12/2020 82B1-901.47 TRƯƠNG THỊ TRANG Thôn 6, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
18 14/12/2020 82B1-901.64 A SÁU Kon RGỗh, Đắk Kôi, Kon Rẫy, Kon Tum
19 14/12/2020 82B1-901.75 HỒ VĂN ĐÁN 473 Nguyễn Huệ, Tp. Kon Tum
20 14/12/2020 82B1-901.81 PHẠM VĂN QUANG Tdp 4B, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
21 14/12/2020 82B1-901.90 A VƯNH Kà Bầy, Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
22 14/12/2020 82B1-901.96 NGUYỄN HOÀNG LÂM Thôn 2, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
23 14/12/2020 82B1-901.97 ĐẶNG THỊ NGỌC 121 Lê Hồng Phong, Tp. Kon Tum
24 14/12/2020 82B1-902.19 HÀ THỊ THÚY QUỲNH Tdp 3, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
25 14/12/2020 82B1-902.79 NGUYỄN THỊ BỈ Thôn 5,TT.Đắk Rve,Kon Rẫy,Kon Tum
26 14/12/2020 82B1-902.84 LÊ THỊ SÁU Tdp 4B, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
27 14/12/2020 82M1-050.55 VÕ TRẦN QUYỀN Thôn3, TT.SaThầy, H.SaThầy, KonTum
28 12/12/2020 82B1-900.18 A SOL Thôn 6, Hòa Bình, TP.Kon Tum, KT
29 12/12/2020 82B1-900.33 NGUYỄN MINH NHÀN Thôn 1, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
30 11/12/2020 82AA-089.19 TRẦN HỮU PHƯỚC Tổ 1, P. Quyết Thắng, Tp. Kon Tum
31 11/12/2020 82AA-090.03 NGUYỄN THỊ THU 190 Nơ Trang Long, Tp. Kon Tum
32 11/12/2020 82AA-090.04 A HUỲNH TuRiaKonProh,Đắk HRing,Đắk Hà,K/Tum
33 11/12/2020 82AA-090.30 HUỲNH TRẦN CÁT TY Tổ 5,P.Trường Chinh, Tp.Kon Tum
34 11/12/2020 82B1-900.03 HÀ THỊ PHÚC Thôn 8,Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
35 11/12/2020 82B1-900.12 CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM 06 Phạm Văn Đồng, Tp.Kon Tum
36 11/12/2020 82B1-900.13 TRẦN VĂN ĐẠI Tổ 9, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum
37 11/12/2020 82B1-900.17 Y MIÊN Thôn 2, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
38 11/12/2020 82B1-900.20 PHẠM THANH VŨ Kon Tu II,P.Trường Chinh,Tp.Kon Tum
39 11/12/2020 82B1-900.38 PHAN TRẦN BẢO NGỌC Tổ 4, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum, Kon Tum
40 11/12/2020 82B1-900.47 TỐNG THỊ LỢI Ia Dơr, Ia Tơi, Iah’drai, Kon Tum
41 11/12/2020 82B1-900.50 LÊ THANH BẮC Ia Ho, Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
42 11/12/2020 82B1-900.61 NGUYỄN CÔNG SINH Đăk Yo, Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
43 11/12/2020 82B1-900.64 ĐINH THỊ HẢI Thôn 6,Đắk Tơ Lung,Kon Rẫy,Kon Tum
44 11/12/2020 82B1-900.72 A THƯNG Thôn 6,Ngok Wang, Đắk Hà, Kon Tum
45 11/12/2020 82B1-900.77 PHẠM THỊ LAN Thôn 1,Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
46 11/12/2020 82B1-900.80 PHẠM CÔNG THÁI TÀI Tổ 1, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum
47 11/12/2020 82B1-900.82 TRẦN ĐÌNH QUÝ Thanh Trung, P.Ngô Mây, Tp.Kon Tum
48 11/12/2020 82B1-900.86 TRẦN TÂY Thôn 1,TT.Đắk Rve,Kon Rẫy,Kon Tum
49 11/12/2020 82B1-900.88 PHẠM HUY HÙNG Đắk Bình,X.Đăk Ngọk, Đắk Hà, KT
50 11/12/2020 82B1-900.91 A CHUP Plei Rơ Wăk,X.Đăk Năng, Tp.K/Tum
51 11/12/2020 82B1-900.93 TRẦN THỊ CẨM LINH Tân An,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum,Kon Tum
52 11/12/2020 82B1-900.96 HÀ QUÝ TÀI Chư Hem,Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
53 11/12/2020 82B1-900.99 TRẦN VĂN THANH Thôn 2, Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
54 11/12/2020 82B1-901.07 NGUYỄN BÁ ĐỒNG Thôn 1,Ia Tơi, Iah’drai, Kon Tum
55 11/12/2020 82B1-901.08 Y THANH TUYỀN Kon Năng Treang,Đắk Ui,Đắk Hà, KT
56 11/12/2020 82B1-901.12 Y XUN Thôn 9, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
57 11/12/2020 82B1-901.14 TRƯƠNG HỮU CƯỜNG 54A Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum
58 11/12/2020 82B1-901.15 NGUYỄN PHONG DU Tdp7,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
59 11/12/2020 82B1-901.16 TRẦN KIM ANH Tdp5,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
60 11/12/2020 82B1-901.19 TRẦN KIM ANH Tdp5,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
61 11/12/2020 82B1-901.21 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG 636 Nguyễn Huệ, Tp.Kon Tum
62 11/12/2020 82B1-901.22 TRẦN THỊ YẾN Tdp9,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
63 11/12/2020 82B1-901.27 A THUNG Đăk Yo,Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
64 11/12/2020 82B1-901.29 Y HÂN Măng La, X. Ngọk Bay, Tp. Kon Tum
65 11/12/2020 82B1-901.31 TÔ THỊ TRÚC MAI Phương Quý1,X.Vinh Quang,TP.Kon Tum
66 11/12/2020 82B1-901.33 ĐẶNG THỊ THANH THÚY 93 Nguyễn Sinh Sắc, Tp. Kon Tum
67 11/12/2020 82B1-901.37 MOONG THỊ KHUN Thôn 8,Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
68 11/12/2020 82B1-901.39 HUỲNH MẠNH TUẤN 138 Lê Lợi,P.Quyết Thắng,Tp.KonTum
69 11/12/2020 82B1-901.41 A PHÚC Thôn 3,Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy,Kon Tum
70 11/12/2020 82B1-901.44 HÀ THỊ BIÊN Thôn 7,Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
71 11/12/2020 82B1-901.50 BÀN THỊ THỦY Thôn 4,Ia Dom, Iah’drai, Kon Tum
72 11/12/2020 82B1-901.57 NGUYỄN THỊ TÁM Tân An,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum,Kon Tum
73 11/12/2020 82B1-901.59 CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM 06 Phạm Văn Đồng, Tp.Kon Tum
74 11/12/2020 82B1-901.62 CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM 06 Phạm Văn Đồng, Tp.Kon Tum
75 11/12/2020 82B1-901.63 Y BLOI Làng Rắc, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
76 11/12/2020 82B1-901.67 BÙI THỊ PHƯƠNG THANH 260 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum
77 11/12/2020 82B1-901.68 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
78 11/12/2020 82B1-901.72 TRƯƠNG CÔNG NHA Thôn 4,Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
79 11/12/2020 82B1-901.79 Y TỎA Thôn Kram, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
80 11/12/2020 82B1-901.80 TRẦN THỊ YẾN Tdp9,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
81 11/12/2020 82B1-901.82 A KHUY Thôn 4, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
82 11/12/2020 82B1-901.93 NGUYỄN THỊ LONG VƯƠNG TDP3,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
83 11/12/2020 82B1-901.95 NGUYỄN THỊ HUYỀN Plei Dơng, X. Hòa Bình, Tp. Kon Tum
84 11/12/2020 82B1-901.98 Y TÂM Plei Sar,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
85 11/12/2020 82B1-902.01 LÝ A BẠT Thôn 8,Ia Tơi, Iah’drai, Kon Tum
86 11/12/2020 82B1-902.02 PHẠM THỊ QUỲNH TRANG Đăk Bình,Đăk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum
87 11/12/2020 82B1-902.09 VÕ THỊ NGỌC VI Thôn 5,Chư Hreng,TP.Kon Tum,Kon Tum
88 11/12/2020 82B1-902.14 PHẠM THỊ BÌNH TDP5, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
89 11/12/2020 82B1-902.21 A THÀNH Thôn 4,TT.Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
90 11/12/2020 82B1-902.23 ĐẶNG KHÁNH DUY Tdp3B,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà, Kon Tum
91 11/12/2020 82B1-902.25 A CHIA Kon Teo,Đắk Long, Đắk Hà, Kon Tum
92 11/12/2020 82B1-902.28 A TUYỀN Thôn 6,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum
93 11/12/2020 82B1-902.29 PHẠM ÚT 202 Trường Chinh, TP.Kon Tum, KT
94 11/12/2020 82B1-902.30 A PƯN Plei Lay, X. Ia Chim, Tp. Kon Tum
95 11/12/2020 82B1-902.34 LỮ VĂN TIẾN Thôn 9,Ia Tơi, Iah’drai, Kon Tum
96 11/12/2020 82B1-902.38 CHI NHÁNH XĂNG DẦU KON TUM 06 Phạm Văn Đồng, Tp.Kon Tum
97 11/12/2020 82B1-902.42 LÊ HƯNG DŨNG Tdp4,TT Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
98 11/12/2020 82B1-902.44 A THÂM Thôn 4,Đắk Tơ Lung,Kon Rẫy, Kon Tum
99 11/12/2020 82B1-902.55 TẠ MINH ĐỨC Thôn 6,X..Đắk La,H.Đắk Hà, Kon Tum
100 11/12/2020 82B1-902.59 LƯƠNG VĂN HUYỀN Thôn 1,Ia Dom, Iah’drai, Kon Tum
101 11/12/2020 82B1-902.60 NGUYỄN VĂN TUYỂN Ia Xoăn, Mô Rai, Sa Thầy, Kon Tum
102 11/12/2020 82B1-902.61 TRƯƠNG THỊ NGUYỆT THU Tổ 2,P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
103 11/12/2020 82B1-902.62 LÂM QUANG TẤN Thôn 4,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
104 11/12/2020 82B1-902.66 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG Thôn 5,X.Hòa Bình,Tp. Kon Tum
105 11/12/2020 82B1-902.68 TRẦN XUÂN TRƯỜNG Thôn 2,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,KonTum
106 11/12/2020 82B1-902.83 TÔ THẾ ANH Kon Tu 2,X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
107 11/12/2020 82B1-902.86 ĐẶNG THỊ THU CHUNG Thôn 11,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
108 11/12/2020 82B1-902.88 Y THƯNH Plei Klẽch,X.Ngọk Bay,Tp.Kon Tum
109 11/12/2020 82B1-902.93 NGÂN VĂN KHIÊU Đăk Tang, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
110 11/12/2020 82B1-902.96 LÊ THANH HIỀN Bình Trung,Sa Bình,Sa Thầy, Kon Tum
111 11/12/2020 82B1-902.98 HỒ NGỌC PHƯƠNG TRINH Thôn 1,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
112 11/12/2020 82MĐ1-013.43 LÊ THỊ NỤ Tổ 3, P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
113 10/12/2020 82AA-067.35 A KUAT KonHơNgoKơTu,X.Vinh Quang,TP.K/Tum
114 10/12/2020 82B1-342.43 NGUYỄN KHÁNH NGUYÊN 06A Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Kon Tum
115 10/12/2020 82B1-398.87 A ÂU Đăk Wơk Yôp,Hơ Moong,Sa Thầy,K/Tum
116 10/12/2020 82B1-398.94 NGÔ TRỌNG NGHĨA 202 Phạm Văn Đồng, Tp.Kon Tum
117 10/12/2020 82B1-401.34 A THUẬN Thôn 4, Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
118 10/12/2020 82B1-481.07 Y THAI Thôn 7, Đắk Kôi, Kon Rẫy, Kon Tum
119 10/12/2020 82B1-690.82 A PHA Thôn 1, Đắk PXi, Đắk Hà, Kon Tum
120 10/12/2020 82B1-765.44 NGUYỄN HỮU CAO 08 Ngô Quyền,P.Thống Nhất,TP.K/Tum
121 10/12/2020 82B1-790.59 NGUYỄN THỊ SANG Thôn 12,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
122 10/12/2020 82B1-846.22 A GRƯNH Lung Leng,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
123 10/12/2020 82B1-852.54 NGUYỄN THANH TRÀ Thôn 1, X. Hòa Bình, Tp. Kon Tum
124 10/12/2020 82B1-864.34 A SIU K’Bay, Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
125 10/12/2020 82B1-883.07 Y OANH Măng La, X. Ngọk Bay, TP. Kon Tum
126 10/12/2020 82B1-900.04 A TREL Thôn 3, X. Kroong, Tp. Kon Tum
127 10/12/2020 82B1-900.22 TRƯƠNG THỊ PHÚC Tổ 12, P.Quyết Thắng, TP.Kon Tum
128 10/12/2020 82B1-900.29 NGUYỄN THỊ HÀNH Phương Qúy 1,Vinh Quang, TP.Kon Tum
129 10/12/2020 82B1-900.37 A RÍT Plei Bur, X. Ia Chim, Tp. Kon Tum
130 10/12/2020 82B1-900.40 VÕ THANH THÁI 44 Nguyễn Huy Lung, TP.Kon Tum, KT
131 10/12/2020 82B1-900.51 PHAN THỊ DIỆU TIÊN TDP2B, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
132 10/12/2020 82B1-900.85 LƯU THỊ MỸ ÚC 63 Ngô Quyền, Tp. Kon Tum, Kon Tum
133 10/12/2020 82B1-900.95 ĐỖ THỊ VÂN TrungNghĩaĐông, X.Kroong,TP.Kon Tum
134 10/12/2020 82B1-901.00 A THƯNH Măng La, X. Ngọk Bay, Tp. Kon Tum
135 10/12/2020 82B1-901.04 PHAN THỊ HÒA MY Thôn 3,X.Đắk Cấm,Tp.Kon Tum,Kon Tum
136 10/12/2020 82B1-901.09 A TY Plei Rơ Wăk, X.Đăk Năng,TP.Kon Tum
137 10/12/2020 82B1-901.24 NGUYỄN VĂN BIÊN TDP8, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
138 10/12/2020 82B1-901.38 A THIN Klâu Ngol Ngó, Ia Chim, TP.Kon Tum
139 10/12/2020 82B1-901.40 ĐỖ VĂN THANH Thôn 1, Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
140 10/12/2020 82B1-901.46 NGUYỄN ĐỨC LỘC Tổ 4, P. Lê Lợi, Tp. Kon Tum
141 10/12/2020 82B1-901.85 LÊ HUY TRỌNG Plei Dơng, X.Hòa Bình, Tp. Kon Tum
142 10/12/2020 82B1-901.94 MARIA TRIẾT KonRờBàng1,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
143 10/12/2020 82B1-902.00 A LIN Kon Rôn, Ngọk Réo, Đắk Hà, Kon Tum
144 10/12/2020 82B1-902.15 Y THÔI Plei Rơ Wăk, X.Đăk Năng, Tp.Kon Tum
145 10/12/2020 82B1-902.33 A KHEN Klâu Ngol Ngó,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum
146 10/12/2020 82B1-902.39 TRẦN VĂN NGUYÊN Nhơn Bình,Sa Nhơn,Sa Thầy, Kon Tum
147 10/12/2020 82B1-902.41 VÕ THỊ TIÊN Nhơn Khánh,Sa Nhơn,Sa Thầy, Kon Tum
148 10/12/2020 82B1-902.45 LÊ THỊ THÙY PHƯƠNG 350 Đào Duy Từ, Tp.Kon Tum
149 10/12/2020 82B1-902.64 NGUYỄN THẾ LÂM Tổ 1,P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
150 10/12/2020 82B1-902.67 NGUYỄN QUỐC KHẢI Tổ 3, P.Nguyễn Trãi, TP.Kon Tum
151 10/12/2020 82B1-902.71 A GOL Klâu Klăh,X.Ia Chim, TP.Kon Tum
152 10/12/2020 82B1-902.74 CHON THỊ MAY Thôn 8, Ia Tơi, Iah’drai, Kon Tum
153 10/12/2020 82B1-902.90 NGUYỄN THỊ TÂM Thôn 3,TT.Sa Thầy,Sa Thầy,Kon Tum
154 10/12/2020 82H1-054.99 A TRU Làng O,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
155 10/12/2020 82M1-069.73 ĐOÀN QUỐC HỘI Thôn 5, X. Đoàn Kết, TP. Kon Tum
156 10/12/2020 82M1-072.17 A THOAN Làng Rắc, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
157 09/12/2020 82A1-001.15 TRẦN HỮU THẮNG Thôn 1,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
158 09/12/2020 82AA-089.11 Y TRANH Klâu Klảh,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
159 09/12/2020 82AA-089.35 PHẠM THỊ BÉ Đăk PRông, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
160 09/12/2020 82AA-090.39 LÊ HOÀNG ÂN Tổ 1, P.Trần Hưng Đạo, TP.Kon Tum
161 09/12/2020 82B1-398.13 TRẦN PHƯỚC LINH 69 Trương Định, Tp.Kon Tum
162 09/12/2020 82B1-568.68 NGUYỄN PHƯỚC SƠN 131 Nguyễn Sinh Sắc, Tp.Kon Tum
163 09/12/2020 82B1-900.00 Y KIÊN Thôn3,X.Đắk HRing,H.Đắk Hà, KonTum
164 09/12/2020 82B1-900.07 PHẠM HÙNG ANH Tân An,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum
165 09/12/2020 82B1-900.09 NGUYỄN NHẬT GIANG 110A Trần Phú, TP.Kon Tum
166 09/12/2020 82B1-900.11 NGUYỄN MINH THƯỜNG 744B Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum
167 09/12/2020 82B1-900.19 LÊ THẠCH VŨ Thôn 8, Ia Tơi, Iah’drai, Kon Tum
168 09/12/2020 82B1-900.21 HOÀNG THỊ THẢO Thôn 5, Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
169 09/12/2020 82B1-900.23 A RUEN Plei Wẽh, Ia Chim, Kon Tum, Kon Tum
170 09/12/2020 82B1-900.24 LÊ THỊ NGỌC TRÂM Thôn1, TT.SaThầy, H.SaThầy, KonTum
171 09/12/2020 82B1-900.26 KXUÂN THỊ NGỌC LOAN Thôn 4,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
172 09/12/2020 82B1-900.28 Y PHIN Thôn3,TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy, KonTum
173 09/12/2020 82B1-900.30 A GUCH Plei Trum-Đăk Choah,P.Ngô Mây,TP.KT
174 09/12/2020 82B1-900.32 HỒ VĂN TRUNG Kon Tu 2, X.Đắk Blà, Tp.Kon Tum
175 09/12/2020 82B1-900.34 NGUYỄN THỊ THU MAI Thôn 1,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
176 09/12/2020 82B1-900.36 NGUYỄN THỊ THÙY NHUNG Tổ 3, P.Duy Tân,TP.Kon Tum, Kon Tum
177 09/12/2020 82B1-900.39 ĐẶNG VĂN TRUNG Trung Thành,X.Vinh Quang,TP.Kon Tum
178 09/12/2020 82B1-900.41 NGUYỄN TẤN HÙNG Thôn 4, X.Đắk Cấm,TP.Kon Tum
179 09/12/2020 82B1-900.44 LÂM THỊ HUẾ Thôn 4, Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
180 09/12/2020 82B1-900.45 A BAN Lung Leng, Sa Bình, Sa Thầy, KonTum
181 09/12/2020 82B1-900.55 VÕ THÀNH LUÂN Thôn1, X.Đắk Mar, H.Đắk Hà, Kon Tum
182 09/12/2020 82B1-900.57 LÊ THỊ HIỀN TDp6,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
183 09/12/2020 82B1-900.60 Y HMIL KonJơ Drẻh, X.Đắk Blà,TP.Kon Tum
184 09/12/2020 82B1-900.62 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 118 Nguyễn Trường Tộ, TP.Kon Tum
185 09/12/2020 82B1-900.65 A KHIM Jơ Drợp, X. Đăk Năng, Tp. Kon Tum
186 09/12/2020 82B1-900.67 NGUYỄN THỊ HOA Tổ 3,P.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum
187 09/12/2020 82B1-900.68 LÊ THỊ THANH THỦY Thôn 7A, Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum
188 09/12/2020 82B1-900.71 NGUYỄN THÀNH LUÂN Thôn 3, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
189 09/12/2020 82B1-900.75 BẠCH VĂN TÂN Thôn 3,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
190 09/12/2020 82B1-900.76 ĐINH THỊ KIM LIÊN Trung Nghĩa Tây,X.Kroong,Tp.Kon Tum
191 09/12/2020 82B1-900.78 Y PHƯƠNG Thôn 6,Ngọk Wang, Đắk Hà, Kon Tum
192 09/12/2020 82B1-900.83 LÂM SƠN THANH DIỄN Tổ 1, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Kon Tum
193 09/12/2020 82B1-900.84 LÊ HỮU THỨC Kiến Hưng,Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
194 09/12/2020 82B1-900.87 A LƯƠNG Kơ Bei, Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
195 09/12/2020 82B1-900.89 ĐỖ XUÂN HẢI Tổ 1, P.Quyết Thắng,TP.Kon Tum
196 09/12/2020 82B1-900.97 VƯƠNG THỊ LÊ Hẻm 141 Võ Nguyên Giáp,Tp.Kon Tum
197 09/12/2020 82B1-900.98 LÊ VĂN HÒA Đức Lý, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum
198 09/12/2020 82B1-901.01 A ĐAOH Thôn 4, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
199 09/12/2020 82B1-901.02 BÙI THỊ MỸ CHI 196 Phan Đình Phùng, Tp.Kon Tum
200 09/12/2020 82B1-901.03 BÙI QUỐC TOÀN KonTumKơPơng,X.ĐắkRơWa,TP.Kon Tum
201 09/12/2020 82B1-901.11 HUỲNH THỊ MỸ LỆ 171Đống Đa, P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum
202 09/12/2020 82B1-901.17 A TUYÊN Làng Tum,Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
203 09/12/2020 82B1-901.20 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Tdp2B,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
204 09/12/2020 82B1-901.25 Y ĐƯ Thôn 4, X. Kroong, Tp. Kon Tum
205 09/12/2020 82B1-901.30 VI VĂN THỊNH Thanh Xuân,Ya Xiêr,Sa Thầy, Kon Tum
206 09/12/2020 82B1-901.34 NGUYỄN VĂN HẢI Kiến Hưng, Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
207 09/12/2020 82B1-901.49 NGUYỄN HỮU KHOA 30 Trần Nhật Duật, Tp. Kon Tum
208 09/12/2020 82B1-901.52 TRẦN THỊ THU HẰNG Tdp 3A,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
209 09/12/2020 82B1-901.55 A DŨNG Tân Lập A,Đắk HRing,Đắk Hà, Kon Tum
210 09/12/2020 82B1-901.56 NGUYỄN NHẬT LINH Tdp1,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
211 09/12/2020 82B1-901.65 A BƯM Làng Rắc, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
212 09/12/2020 82B1-901.70 NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN Trung Thành,X.Vinh Quang,TP.Kon Tum
213 09/12/2020 82B1-901.74 Y KHUY Gia Xiêng, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
214 09/12/2020 82B1-901.76 A DÂNG Plei Lay,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
215 09/12/2020 82B1-901.77 NGUYỄN THANH TÂM Bình An, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
216 09/12/2020 82B1-901.78 Y HAN Kon Hra Ktu,X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
217 09/12/2020 82B1-901.84 PHẠM TẤN ĐỨC Trung Nghĩa Đông, X.Kroong,Tp.K/Tum
218 09/12/2020 82B1-901.87 NGUYỄN THỊ KIM YẾN Thôn 4, Ngọk Wang, Đắk Hà, Kon Tum
219 09/12/2020 82B1-901.89 VÕ THỊ KIM NGUYỆT 28 Cao Bá Quát, Tp. Kon Tum
220 09/12/2020 82B1-901.92 Y BLANH Plei Groi, X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
221 09/12/2020 82B1-902.03 A KHOANG Klâu Klảh, Ia Chim, Kon Tum, KonTum
222 09/12/2020 82B1-902.04 LÊ THỊ LAN Thôn 3, X. Đắk Cấm, Tp. Kon Tum
223 09/12/2020 82B1-902.06 LÊ THỊ HỒNG Tdp 5, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
224 09/12/2020 82B1-902.08 A LƯƠNG Kơ Tol, Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
225 09/12/2020 82B1-902.11 A DRANG PleiRơHai1, Lê Lợi, Kon Tum,Kon Tum
226 09/12/2020 82B1-902.16 TRẦN VĂN TRUNG Bình Giang,Sa Bình,Sa Thầy,Kon Tum
227 09/12/2020 82B1-902.18 A THÂN Thôn 8, Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum
228 09/12/2020 82B1-902.20 NGUYỄN ĐỒNG NHẪN Thôn 2, Kroong, Kon Tum, Kon Tum
229 09/12/2020 82B1-902.27 MAI THỊ HOA Thôn2, TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
230 09/12/2020 82B1-902.32 NGUYỄN THỊ GIẢNG Đức Lý, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum
231 09/12/2020 82B1-902.35 Y CHI Kon Jri Xút, X.Đắk Blà, Tp. Kon Tum
232 09/12/2020 82B1-902.47 MAI VĂN TUYÊN Tdp5,TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
233 09/12/2020 82B1-902.48 Y HIÊNG Kon Jơ Dri, Đắk Rơ Wa, TP.Kon Tum
234 09/12/2020 82B1-902.52 NGUYỄN VĂN LƯỢM Tổ 9, P.Duy Tân,Tp.Kon Tum,Kon Tum
235 09/12/2020 82B1-902.56 A LỰC Kon Hdrế, Ngọk Réo, Đắk Hà, Kon Tum
236 09/12/2020 82B1-902.63 TRẦN NGHĨA THÉP Thôn 2, X.Kroong, TP.Kon Tum
237 09/12/2020 82B1-902.65 NGUYỄN THỊ LIÊN Tổ 5,P.Trường Chinh,Tp.Kon Tum
238 09/12/2020 82B1-902.69 ĐINH THỊ DIỄM MY 160/1 Lê Hồng Phong, Tp.Kon Tum
239 09/12/2020 82B1-902.72 A KHUÔNG Gia Xiêng, Rơ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
240 09/12/2020 82B1-902.75 TRẦN NGỌC THIÊN Trung Nghĩa Tây,X.Kroong,Tp.K/Tum
241 09/12/2020 82B1-902.77 A TRÔ KonTumKơPơng,P.Thắng Lợi,TP.Kon Tum
242 09/12/2020 82B1-902.78 Y SỰ Đắk Yo, Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
243 09/12/2020 82B1-902.82 PHẠM ĐỨC MẠNH Nhơn Bình,Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum
244 09/12/2020 82B1-902.92 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN Thôn 1, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
245 09/12/2020 82B1-902.99 Y HOAI Thôn 4,X.Kroong, Tp.Kon Tum,Kon Tum
246 09/12/2020 82MĐ1-013.48 ĐINH THỊ NGÀ 203Trần Đại Nghĩa,P.LêLợi,TP.KonTum
247 08/12/2020 82AA-087.22 DƯƠNG CAO QUANG KonTu2,X.Đắk Blà,TP.Kon Tum,Kon Tum
248 08/12/2020 82AA-089.26 Y RI NA Kon Hra Chót,P.Thống Nhất,Tp.KT
249 08/12/2020 82AA-090.16 A KHON Thôn1,X.Đắk HRing,H.Đắk Hà, Kon Tum
250 08/12/2020 82AA-090.28 TRƯƠNG THỊ LÀNH Thôn4,X.Hòa Bình,TP.Kon Tum, KonTum
251 08/12/2020 82AA-090.38 ĐỖ THỊ CHÌNH Thôn12,X.Đắk HRing,H.Đắk Hà, KonTum
252 08/12/2020 82AA-090.67 NGUYỄN THỊ THANH TÂM Hẻm137/12B HuỳnhThúcKháng,TP.KonTum
253 08/12/2020 82AA-090.71 LÊ THỊ THANH THÙY Thôn3,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
254 08/12/2020 82AA-090.84 NGUYỄN THẾ TÙNG 50 Lê Hồng Phong,TP.Kon Tum
255 08/12/2020 82B1-019.79 LƯƠNG BẢO QUYÊN 89 Thi Sách, TP. Kon Tum, Kon Tum
256 08/12/2020 82B1-899.00 VĂN TIẾN THƯ Tổ 10, P.Duy Tân, Tp.Kon Tum
257 08/12/2020 82B1-899.01 Y VINH Thôn 9, Đắk PXi, Đắk Hà, Kon Tum
258 08/12/2020 82B1-899.03 Y ĐƯNG Làng Rắc, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
259 08/12/2020 82B1-899.04 A MÃO Thôn13, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, KonTum
260 08/12/2020 82B1-899.06 PHAN TRUNG Tổ 3, P.Duy Tân, Kon Tum, Kon Tum
261 08/12/2020 82B1-899.08 Y TÍCH Bar Gốc, Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum
262 08/12/2020 82B1-899.09 PHẠM THANH LÂM Kon Gung, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
263 08/12/2020 82B1-899.11 VŨ KHẮC HUY Tdp 4A,TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
264 08/12/2020 82B1-899.12 A VEN Làng Chốt,TT.Sa Thầy, Sa Thầy,K/Tum
265 08/12/2020 82B1-899.13 LÊ THỊ THANH HOA Thôn 1, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
266 08/12/2020 82B1-899.14 A LINH Bar Gốc, Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum
267 08/12/2020 82B1-899.15 LÊ CÔNG THỊNH Thôn 7, X. Đoàn Kết, Tp. Kon Tum
268 08/12/2020 82B1-899.16 ĐÀO VĂN HÀI Tân Lập A,Đắk HRing,Đắk Hà,Kon Tum
269 08/12/2020 82B1-899.18 A HĂNG BCH Quân Sự Huyện Đắk Hà, Kon Tum
270 08/12/2020 82B1-899.19 A CHAM Thôn 8, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
271 08/12/2020 82B1-899.21 NGUYỄN DUY MINH 57/17 Mạc Đỉnh Chi, Tp. Kon Tum
272 08/12/2020 82B1-899.22 A LONG Làng Tum, Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
273 08/12/2020 82B1-899.24 NGUYỄN THỊ THÀNH Thôn 6, X. Đắk Cấm, Tp. Kon Tum
274 08/12/2020 82B1-899.25 Y XƯƠL Thôn 5, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
275 08/12/2020 82B1-899.27 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI 75TrầnPhú,P.Quyết Thắng,TP.Kon Tum
276 08/12/2020 82B1-899.28 NGUYỄN VĂN THIỆU TDP2A, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
277 08/12/2020 82B1-899.29 TRẦN ĐẶNG NHẬT HOÀNG 178 Thi Sách,P.Thắng Lợi,TP.Kon Tum
278 08/12/2020 82B1-899.31 PHẠM VĂN SÔI Tdp 3, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
279 08/12/2020 82B1-899.35 VƯƠNG NGỌC SƠN TDP7, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
280 08/12/2020 82B1-899.36 CÔNG TY TNHH QUANG THÀNH Km452 Ql14,T.12 Đắk HRing,Đắk Hà,KT
281 08/12/2020 82B1-899.37 Y KIM SUN Làng Rẻ,X.Mô Rai,H.Sa Thầy, Kon Tum
282 08/12/2020 82B1-899.40 TRƯƠNG THỊ THANH HẰNG 66 Ngô Quyền,TP.Kon Tum
283 08/12/2020 82B1-899.44 TRẦN THỊ NỤ TDP6, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
284 08/12/2020 82B1-899.45 ĐINH PHƯƠNG DƯƠNG HOÀNG LAN Thôn7A, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
285 08/12/2020 82B1-899.46 NGUYỄN THỊ HIỆN Tổ 5, P. Trường Chinh, Tp. Kon Tum
286 08/12/2020 82B1-899.47 TRẦN THỊ NGỌC TÚ 103 Thi Sách,P.Thắng Lợi,TP.Kon Tum
287 08/12/2020 82B1-899.48 LÊ MINH THÀNH 15 Hoàng Hoa Thám, TP.Kon Tum
288 08/12/2020 82B1-899.50 NGUYỄN THANH CƯỜNG Nghĩa Dũng,Sa Nghĩa,Sa Thầy,Kon Tum
289 08/12/2020 82B1-899.52 PHẠM THỊ MINH TÂM Tdp 5, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
290 08/12/2020 82B1-899.54 DƯƠNG CẨM TÚ Thôn 2,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy,Kon Tum
291 08/12/2020 82B1-899.56 NGUYỄN THỊ YẾN TDP3, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
292 08/12/2020 82B1-899.57 NGUYỄN ĐÌNH VĂN 41 Đinh Công Tráng , Tp. Kon Tum
293 08/12/2020 82B1-899.59 NGUYỄN THỊ TÚ DUYÊN Đắk Brông,X.Chư Hreng,TP.Kon Tum
294 08/12/2020 82B1-899.61 A LIÊM Thôn 3, X.Đắk Ui, H.Đắk Hà, Kon Tum
295 08/12/2020 82B1-899.62 A TUÂN Plei Sar, X. Ia Chim, Tp. Kon Tum
296 08/12/2020 82B1-899.63 NGUYỄN TRẦN TRUNG SƠN Đăk Lợi, Đăk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum
297 08/12/2020 82B1-899.64 TRẦN THIÊN TRANG Thôn9,X.Đắk Cấm,TP.Kon Tum, Kon Tum
298 08/12/2020 82B1-899.65 BÙI XUÂN HUỲNH Thôn 9, X. Đắk Cấm, Tp. Kon Tum
299 08/12/2020 82B1-899.68 VÕ THÀNH LUÂN 15 Nguyễn Văn Hoàng, TP.Kon Tum
300 08/12/2020 82B1-899.69 TRẦN QUỐC VŨ Tổ 9, P. Quang Trung, Tp. Kon Tum
301 08/12/2020 82B1-899.70 ĐINH NGỌC MINH 645HùngVương,Đắk Hà,Đắk Hà,Kon Tum
302 08/12/2020 82B1-899.72 TỪ NGỌC TỊNH Nghĩa Dũng,Sa Nghĩa,Sa Thầy,Kon Tum
303 08/12/2020 82B1-899.73 A HUYNH Thôn 4, X. Kroong, TP. Kon Tum
304 08/12/2020 82B1-899.76 VÕ THỊ THÚY Hòa Bình,Sa Nghĩa, Sa Thầy, Kon Tum
305 08/12/2020 82B1-899.77 TRƯƠNG THỊ VƯƠNG 71 Lê Thời Hiến, TP. Kon Tum
306 08/12/2020 82B1-899.78 Y VIỆT TRANG Tdp 2B, TT.Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
307 08/12/2020 82B1-899.80 Y DUN Làng Chứ, Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
308 08/12/2020 82B1-899.85 LÊ THỊ MỸ LINH TDP8,TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
309 08/12/2020 82B1-899.87 A HINH Thôn 7, X.Đắk La, H.Đắk Hà, Kon Tum
310 08/12/2020 82B1-899.90 NGUYỄN VINH QUYỀN 16CaoThắng,P.Thắng Lợi,TP.Kon Tum
311 08/12/2020 82B1-899.94 NGUYỄN TRẦN TÂM LỘC 66 Lê Hồng Phong, TP.Kon Tum
312 08/12/2020 82B1-899.95 PHAN THỊ HIỀN 85 Nguyễn Văn Linh, Tp. Kon Tum
313 08/12/2020 82B1-900.06 EM Kon Klor 2,X.Đắk Rơ Wa,Tp. Kon Tum
314 07/12/2020 82AA-090.85 NGUYỄN THỊ BÍCH Thôn 1,TT.Sa Thầy,H.Sa Thầy, K/Tum
315 07/12/2020 82B1-135.09 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 01 Đặng Dung, P.Duy Tân, TP.Kon Tum
316 07/12/2020 82B1-148.91 HUỲNH VĂN TÍCH 940 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum
317 07/12/2020 82B1-899.02 ĐINH THỊ THÚY HẰNG Hòa Bình,Sa Nghĩa,Sa Thầy,Kon Tum
318 07/12/2020 82B1-899.05 A NHANG KonHơNgoKlah,X.Ngọc Bay,TP.Kon Tum
319 07/12/2020 82B1-899.07 TÔ THỊ THANH HẢI Thôn 1,TT.Sa Thầy,Sa Thầy,Kon Tum
320 07/12/2020 82B1-899.20 TRƯƠNG VIỆT Tổ 3, P.Ngô Mây,Tp.Kon Tum, Kon Tum
321 07/12/2020 82B1-899.30 HOÀNG VĂN NAM Hẻm 151 Nguyễn Sinh Sắc,Tp.Kon Tum
322 07/12/2020 82B1-899.32 CT TNHH TV VÀ XD V-TECH 79 79 Ngô Quyền,Tp. Kon Tum
323 07/12/2020 82B1-899.33 NGUYỄN THỊ THANH 79 Trương Quang Trọng, TP.Kon Tum
324 07/12/2020 82B1-899.34 BÙI THỊ NHƯ THẢO 73/22 Hai Bà Trưng,TP.Kon Tum
325 07/12/2020 82B1-899.38 PHAN VĂN QUÝ Tân An, X.Ia Chim, Kon Tum, Kon Tum
326 07/12/2020 82B1-899.39 NGUYỄN VĂN TRƯNG Diêm Trung,X.Chư Hreng, Tp.Kon Tum
327 07/12/2020 82B1-899.41 LÊ THỊ THÚY 18 Nguyễn Viết Xuân, TP.Kon Tum
328 07/12/2020 82B1-899.42 NGUYỄN THỊ NỞ Thôn 9, X.Đắk Cấm, Kon Tum,Kon Tum
329 07/12/2020 82B1-899.43 NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG 90 Hùng Vương, TP. Kon Tum
330 07/12/2020 82B1-899.51 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI THƯ Thôn 2, X.Hòa Bình, Kon Tum,Kon Tum
331 07/12/2020 82B1-899.53 Y PHA Thôn 4, X.Kroong, Kon Tum, Kon Tum
332 07/12/2020 82B1-899.58 TRẦN THỊ PHƯƠNG DUNG Tổ 3, P.Thắng Lợi, Kon Tum, Kon Tum
333 07/12/2020 82B1-899.60 Y PHÁI Plei Jơ Drợp, Đăk Năng, TP.Kon Tum
334 07/12/2020 82B1-899.67 PHẠM VĂN ĐOÀN KonMơNayKơTu2, X.Đắk Blà, TP.KonTum
335 07/12/2020 82B1-899.71 PHẠM THỊ DIỄM KIỀU TDP3,P.Thống Nhất, Kon Tum, Kon Tum
336 07/12/2020 82B1-899.74 Y YỨK Thôn Plei Bur,X.Ia Chim,TP.Kon Tum
337 07/12/2020 82B1-899.79 A LÊR KonHơNgoKơTu, X.Vinh Quang,TP.K/Tum
338 07/12/2020 82B1-899.82 TRẦN THỊ CHI 1986 Thôn 6, Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
339 07/12/2020 82B1-899.84 NGUYỄN XUÂN TÍN TrungNghĩaĐông,X.Kroong,Tp.Kon Tum
340 07/12/2020 82B1-899.89 TỪ CÔNG HÒA Thôn2,X.Ia Dom,H.Iah’drai, Kon Tum
341 07/12/2020 82B1-899.91 TẠ ĐÌNH LONG Thôn7, X.Ngọc Wang,H.Đắk Hà,Kon Tum
342 07/12/2020 82B1-899.97 TRẦN CÔNG LÀNH 461 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum

Phòng CSGT