A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách đăng ký xe mô tô (từ ngày 28/10-05/11)

 

STT Ngày đăng ký Biển số Tên chủ xe Địa chỉ
1 05/11/2020 82AA-014.50 LÊ TẤN PHÚ 100 Kơ Pa Kơ Lơng, Tp. Kon Tum
2 05/11/2020 82AA-090.11 DƯƠNG THỊ THANH NHUNG 169 Hà Huy Tập, Tp.Kon Tum
3 05/11/2020 82AA-090.49 MAI VĂN KHẢI Tổ 2,P.Ngô Mây,Tp.Kon Tum
4 05/11/2020 82AA-090.60 TRẦN HOÀNG NI 08 Hồng Bàng, Tp.Kon Tum
5 05/11/2020 82AA-090.72 NGUYỄN CHÍ KIÊN Thôn 7,Đoàn Kết, Kon Tum, Kon Tum
6 05/11/2020 82B1-343.60 ĐẶNG KIM XUYẾN Tổ 5,P.Lê Lợi,Tp.Kon Tum, Kon Tum
7 05/11/2020 82B1-355.89 Y H’ KIÊU KontumkơPơng,Đắk Rơ Wa,tp.Kon Tum
8 05/11/2020 82B1-384.62 A THAT Kon Lor,X.Đắk Rơ Wa,Tp.Kon Tum
9 05/11/2020 82B1-884.47 NGUYỄN BÁ HUY PleiRơ Hai,P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum
10 05/11/2020 82B1-884.61 NGÔ QUANG TRƯỞNG Thôn 5, X.Đoàn Kết, Tp. Kon Tum
11 05/11/2020 82B1-885.59 PHAN THẾ QUANG 85 Trương Hán Siêu,Tp.Kon Tum
12 05/11/2020 82B1-886.39 LÊ NGUYỄN MINH THUẬN Tổ 3, P. Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum
13 05/11/2020 82B1-886.95 ĐÀO LƯƠNG Tổ 1,P.Ngô Mây,Tp.Kon Tum
14 05/11/2020 82B1-887.51 LÊ VŨ HOÀNG 17 Hoàng Diệu, Tp. Kon Tum
15 05/11/2020 82B1-887.71 NGUYỄN TÚ TRINH Thôn 4,.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
16 05/11/2020 82B1-887.78 ĐOÀN NGỌC BẢO 48/3 Duy Tân, P.Duy Tân,TP.Kon Tum
17 05/11/2020 82B1-887.82 THÁI CỮU 101/3 Sư Vạn Hạnh, Tp. Kon Tum
18 05/11/2020 82B1-887.84 PHẠM NHẬT MINH Thôn 1,Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
19 05/11/2020 82B1-888.15 PHẠM VĂN TRUNG Trung Thành,X.Vinh Quang,Tp.Kon Tum
20 05/11/2020 82B1-888.38 ĐỖ CÔNG TIỀM Tdp1,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
21 05/11/2020 82B1-888.61 TRẦN CÔNG LÀNH 461 Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
22 05/11/2020 82B1-888.81 NGUYỄN TẤN THỊNH 225 Đống Đa, Tp. Kon Tum
23 05/11/2020 82B1-888.86 TRẦN VĂN THUẬN Thôn 4, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
24 05/11/2020 82B1-888.89 SIU THUIN Plei Đôn, P.Quang Trung,TP. Kon Tum
25 05/11/2020 82B1-888.97 ĐỖ LONG HƯNG Tdp2B,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
26 05/11/2020 82B1-888.98 VÕ QUANG VINH 75/12 Ngô Quyền, Tp. Kon Tum
27 05/11/2020 82B1-889.06 NGUYỄN TĂNG TRUNG 57 Trương Quang Trọng, Tp.Kon Tum
28 05/11/2020 82B1-889.20 NGUYỄN THỊ THOA Tdp5,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
29 05/11/2020 82B1-889.28 PHẠM THỊ KIM DUNG Tổ 11, P. Quyết Thắng, TP. Kon Tum
30 05/11/2020 82B1-889.34 SIU HOAN Plei Đôn,P.Quang Trung,TP. Kon Tum
31 05/11/2020 82B1-889.36 LÊ HOÀNG DUY 42 Đào Duy Từ, Tp. Kon Tum
32 05/11/2020 82B1-889.39 NGUYỄN VĂN VÂN Tập Đoàn 1, X. Đắk Blà, TP. Kon Tum
33 05/11/2020 82B1-889.50 TRƯƠNG THỊ BÍCH THỦY 22 Trần Văn Hai, Tp. Kon Tum
34 05/11/2020 82B1-889.54 Y LY DÂNG Kon Gur, X. Đắk Blà, TP. Kon Tum
35 05/11/2020 82B1-889.67 TRẦN THỊ KIỀU LAN Tổ 3, P. Ngô Mây, TP. Kon Tum
36 05/11/2020 82B1-889.75 LÊ ĐỨC THÀNH Đắk Tin, Đắk Ngọk,Đắk Hà, Kon Tum
37 05/11/2020 82B1-889.87 Y NGEK Thôn 7,Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
38 05/11/2020 82B1-889.90 NGUYỄN ĐÌNH VINH 141 Trường Chinh, Tp.Kon Tum
39 05/11/2020 82B1-889.99 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 440 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum
40 05/11/2020 82E1-073.39 QUÁCH VĂN TÂM Thôn 3,Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
41 05/11/2020 82E1-094.00 Y YIN Kon Rờ Bàng 1,X.Vinh Quang,Tp.K/Tum
42 04/11/2020 82AA-090.53 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC Tổ 2, P. Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum
43 04/11/2020 82AA-090.54 ĐÀM NHẬT PHI Yade,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
44 04/11/2020 82B1-034.73 Y WÊN Plei Groi, X.Chư Hreng,TP. Kon Tum
45 04/11/2020 82B1-320.90 PHẠM VĂN NGHĨA 200/14 Bà Triệu, Tp.Kon Tum
46 04/11/2020 82B1-386.63 HOÀNG THỊ HUYỀN Thôn 1A, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
47 04/11/2020 82B1-408.45 TRẦN MINH TÚ 135 Bà Triệu, Tp. Kon Tum
48 04/11/2020 82B1-411.22 NGUYỀN THỊ HỒNG VÂN Thôn 2, X. Hòa Bình, TP. Kon Tum
49 04/11/2020 82B1-457.68 NGUYỄN ANH SANG Tổ 5, P. Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum
50 04/11/2020 82B1-520.42 ĐOÀN ĐÀO ĐẠT 1069 Phan Đình Phùng, TP.Kon Tum,KT
51 04/11/2020 82B1-580.73 ĐỖ THỊ PHƯƠNG Thôn 12,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
52 04/11/2020 82B1-628.68 LÊ THỊ THANH THỦY Tổ 2, P. Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum
53 04/11/2020 82B1-640.48 TRƯƠNG NGỌC SANG 163 Duy Tân, TP. Kon Tum
54 04/11/2020 82B1-679.49 Y THỦY Thôn 10,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
55 04/11/2020 82B1-851.26 A CHƯNG Thôn 12,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
56 04/11/2020 82B1-884.78 LÝ THỊ PHƯỢNG Thôn 3, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
57 04/11/2020 82B1-885.53 HÀ VĂN DƯƠNG Thôn 3, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
58 04/11/2020 82B1-886.87 NGUYỄN TÚ TRINH Thôn 4,TT.Sa Thầy,Sa Thầy,Kon Tum
59 04/11/2020 82B1-887.09 TRẦN QUỐC VIỆT Thôn 1,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
60 04/11/2020 82B1-887.18 HOÀNG VĂN VINH Thôn 6, Xã Đắk Cấm, Tp.Kon Tum
61 04/11/2020 82B1-887.19 Y SIS Ko Rờ Bàng 2,X.Vinh Quang,Tp.K/Tum
62 04/11/2020 82B1-887.20 LƯU ĐẮC MẠNH Thôn 2, Xã Kroong, Tp.Kon Tum
63 04/11/2020 82B1-887.24 NGUYỄN THỊ MINH TRANG KonHraKơTu, X.Chư Hreng,TP. Kon Tum
64 04/11/2020 82B1-887.26 HỒ THỊ THÚY ĐÀO 162 Mai Hắc Đế, TP. Kon Tum
65 04/11/2020 82B1-887.36 A BEO Làng Lung,Ya Xiêr,Sa Thầy,Kon Tum
66 04/11/2020 82B1-887.53 A GLĨ Thôn Plei Ruôn, Ia Chim, Tp.Kon Tum
67 04/11/2020 82B1-887.55 NGUYỄN THỊ TRANG Nghĩa Dũng,Sa Nghĩa, Sa Thầy, K/Tum
68 04/11/2020 82B1-887.58 NGẦN VĂN QUANG Thôn 3, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
69 04/11/2020 82B1-887.61 RƠ MAH LIÊNG Làng Trấp,Ya Tăng, Sa Thầy, Kon Tum
70 04/11/2020 82B1-887.64 PHAN THỊ THÙY TRANG 37 Nguyễn Trung Trực, TP. Kon Tum
71 04/11/2020 82B1-887.70 ĐINH VĂN PHÚ Thôn 3, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
72 04/11/2020 82B1-887.74 NGUYỄN HOÀNG QUỲNH SƯƠNG 44 Nguyễn Hữu Thọ,TP. Kon Tum
73 04/11/2020 82B1-887.87 A OANH Thôn 3,X.Kroong,Tp.Kon Tum
74 04/11/2020 82B1-887.94 CAN THỊ GIANG Thôn 8, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
75 04/11/2020 82B1-887.96 LƯƠNG THỊ TÂM Thôn 6, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
76 04/11/2020 82B1-888.00 PHÙNG THỊ VUNG Thôn 1,X.Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
77 04/11/2020 82B1-888.02 HỒ NGỌC TRÂM ANH Thôn 4,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum
78 04/11/2020 82B1-888.04 A ĐOANG Gia Xiêng, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
79 04/11/2020 82B1-888.05 NGÔ THỊ NGA Tổ 4, P. Trường Chinh, TP. Kon Tum
80 04/11/2020 82B1-888.22 NGUYỄN THỊ KIM DUNG Thanh Trung, P. Ngô Mây,TP. Kon Tum
81 04/11/2020 82B1-888.28 LƯƠNG VĂN HƯỚNG Thôn 2, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
82 04/11/2020 82B1-888.42 Y THƯT Làng O,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
83 04/11/2020 82B1-888.56 LƯƠNG NGỌC TUYÊN Thôn Ia Đal, Xã Ia Đal, H.Iah’drai
84 04/11/2020 82B1-888.58 Y IM Thôn 1,Đắk Pne, Kon Rẫy, Kon Tum
85 04/11/2020 82B1-888.74 VI THỊ MÔN Thôn 1, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
86 04/11/2020 82B1-888.79 A THIẾU Kon Kơ Pắt, X. Đắk Blà, TP. Kon Tum
87 04/11/2020 82B1-888.80 A YOP Làng O, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
88 04/11/2020 82B1-888.82 A HYÔIH Thôn 9, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
89 04/11/2020 82B1-889.03 HOÀNG QUỐC TRÌNH 63 Nguyễn Thông, TP. Kon Tum
90 04/11/2020 82B1-889.04 A LIU Kon Jơ Dreh, X.Đắk Blà, TP. Kon Tum
91 04/11/2020 82B1-889.18 VI THỊ LÈ Thôn 6, Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
92 04/11/2020 82B1-889.48 LƯƠNG VĂN TẰM Thanh Xuân,Ya Xiêr, Sa Thầy,Kon Tum
93 04/11/2020 82B1-889.61 Y ÁI KonRờBàng1,X.Vinh Quang,TP.Kon Tum
94 04/11/2020 82B1-889.65 LÊ THỊ THIÊN KIM 35 Trần Nhân Tông, Tp. Kon Tum
95 04/11/2020 82B1-889.74 Y ĐEL Làng Trấp,Ya Tăng, Sa Thầy, Kon Tum
96 04/11/2020 82B1-889.76 LÊ DUY THANH LIÊM 23 Nguyễn Trung Trực, Tp.Kon Tum
97 04/11/2020 82B1-889.84 NGUYỄN THỊ KIỀU 537/3 Nguyễn Huệ, Tp.Kon Tum
98 04/11/2020 82B1-889.95 NGUYỄN THANH SƠN Thôn Tân An, Xã Ia Chim, Tp.Kon Tum
99 04/11/2020 82B1-889.96 NGUYỄN DUY VŨ Làng Lung,Ya Xiêr,Sa Thầy,Kon Tum
100 03/11/2020 82AA-089.22 A NHẤT Làng O, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
101 03/11/2020 82AA-089.66 PHẠM THỊ HỒNG Kon Gung, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
102 03/11/2020 82AA-090.52 PHƯƠNG CHÂN TRÂN TDP 3A,TT.Đắk Hà,H.Đắk Hà,Kon Tum
103 03/11/2020 82B1-885.44 HUỲNH VĂN PHƯƠNG 428Phan Đình Phùng,Tổ 10 Q.Trung,KT
104 03/11/2020 82B1-885.47 A TÂM Thôn 8, Ngọk Wang, Đắk Hà, Kon Tum
105 03/11/2020 82B1-885.64 A THỮU Thôn 4, Xã Kroong, Tp.Kon Tum
106 03/11/2020 82B1-885.69 A THỨ Kon Bơ Băn,Ngok Réo, Đắk Hà,Kon Tum
107 03/11/2020 82B1-887.16 A ĐƯNG Thôn 2, Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
108 03/11/2020 82B1-887.21 A PHÊ Khơk Klong,Rờ Kơi, Sa Thầy, K/Tum
109 03/11/2020 82B1-887.32 PHẠM THỊ THANH TÂM TDP 4B,TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
110 03/11/2020 82B1-887.34 NGUYỄN VĂN ĐIỆP Nhơn Khánh,Sa Nhơn, Sa Thầy,Kon Tum
111 03/11/2020 82B1-887.42 Y HLIH KonRờBàng 1,X.Vinh Quang,TP.Kon Tum
112 03/11/2020 82B1-887.47 NGUYỄN VIẾT LONG 203/10 Hàm Nghi, Tp.Kon Tum
113 03/11/2020 82B1-887.69 Y HOẠI Kon Gung, Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
114 03/11/2020 82B1-887.72 LÊ THỊ THÚY Đội 3, Thôn 2,X.Kroong,Tp.Kon Tum
115 03/11/2020 82B1-888.73 A HƯNG Plei Rơ Wăk, X.Đăk Năng, TP.Kon Tum
116 03/11/2020 82B1-888.85 A DANH Làng Tum,Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
117 03/11/2020 82B1-888.92 NGUYỄN TÚ TRINH Thôn 4,TT.Sa Thầy,Sa Thầy, Kon Tum
118 03/11/2020 82B1-888.95 Y THAR Làng Lung,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
119 03/11/2020 82B1-888.99 A KHÃI Làng O,Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
120 03/11/2020 82B1-889.07 VŨ DUY LĨNH Tân Lập A, Đắk Hring,Đắk Hà,Kon Tum
121 03/11/2020 82B1-889.08 NGUYỄN THÀNH LUÂN Tổ 4, P.Thắng Lợi, Tp.Kon Tum
122 03/11/2020 82B1-889.26 NGUYỄN MINH VƯƠNG Thôn 3, Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
123 03/11/2020 82B1-889.33 A TRƯNG Thôn Drây, Xã Đắk Blà, Tp.Kon Tum
124 03/11/2020 82B1-889.40 VÕ VĂN NHÂN Thôn 2, X. Kroong, TP. Kon Tum
125 03/11/2020 82B1-889.41 NGUYỄN THANH TÙNG Plei Sar, X. Ia Chim, TP. Kon Tum
126 03/11/2020 82B1-889.46 ĐỖ THỊ MỸ DUNG 87 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
127 03/11/2020 82B1-889.47 TRẦN THỊ NGHĨA 34 Lê Hồng Phong, Tp.Kon Tum
128 03/11/2020 82B1-889.62 A DRIN Làng Chốt,Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
129 03/11/2020 82B1-889.66 NGUYỄN THÀNH LUÂN Thôn 2, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy
130 03/11/2020 82B1-889.70 NGUYỄN THỊ LỢI TDP 2,TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
131 03/11/2020 82B1-889.79 A NHANG Thôn 5,Đắk La, Đắk Hà, Kon Tum
132 03/11/2020 82B1-889.98 TRỊNH XUÂN HÀ Tdp3,Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
133 03/11/2020 82E1-062.36 A DỰ Thôn 5, Đắk Long, Đắk Hà, Kon Tum
134 03/11/2020 82K1-6908 NGUYỄN HẢI LONG Thống Nhất, Kon Tum, Kon Tum
135 03/11/2020 82MĐ1-013.09 PHẠM THỊ HẢI LÝ TDP5, TT.Đắk Hà, H.Đắk Hà, Kon Tum
136 02/11/2020 82B1-414.88 Y PHIÊN Kon Tum Kơ Nâm,P.Thống Nhất,Tp.KT
137 02/11/2020 82B1-552.41 NGUYỄN NHẬT LONG Tổ 2,P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
138 02/11/2020 82B1-641.86 LÝ VĂN ĐẤU 02 Hàm Nghi,P.Duy Tân,Tp.Kon Tum
139 02/11/2020 82B1-722.28 Y KA Thôn 8,Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy, K/Tum
140 02/11/2020 82B1-886.59 NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH Tổ 4, P. Quang Trung, TP. Kon Tum
141 02/11/2020 82B1-887.03 TRẦN THỊ TRUNG VINH 141 Hàm Nghi, Tp.Kon Tum
142 02/11/2020 82B1-887.10 VÕ THỊ BÍCH THƯƠNG Konhrachót, P.Thống Nhất,TP.Kon Tum
143 02/11/2020 82B1-887.46 NGUYỄN THỊ TUYẾT Thôn 2,TT.Đắk Rve,Kon Rẫy,Kon Tum
144 02/11/2020 82B1-887.60 A GĂM Thôn 8,Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy, K/Tum
145 02/11/2020 82B1-887.77 LÊ TIỂU CHÂN Thôn 6, X. Đoàn Kết, TP. Kon Tum
146 02/11/2020 82B1-887.83 A TŨN Plei Rơ Hai 1,P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum
147 02/11/2020 82B1-888.07 A THIỆN Thôn 8,Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy, K/Tum
148 02/11/2020 82B1-888.16 TRẦN THỊ BÍCH HIỀN Tổ 5, P. Quyết Thắng ,TP. Kon Tum
149 02/11/2020 82B1-888.25 A TINH Plei Druân,X.Ia Chim,Tp.Kon Tum
150 02/11/2020 82B1-888.48 PHẠM THỊ LỆ 56 Trần Khát Chân, TP. Kon Tum
151 02/11/2020 82B1-888.53 NGUYỀN THỊ THANH THẢO Thôn 1, X. Hòa Bình, TP. Kon Tum
152 02/11/2020 82B1-888.55 A HUAL Thôn 8,Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy, K/Tum
153 02/11/2020 82B1-888.63 HOÀNG LÂM KIỆT 260/1 Trần Nhân Tông ,TP. Kon Tum
154 02/11/2020 82B1-888.67 A SƠN Kon Hdrế,Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum
155 02/11/2020 82B1-889.13 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 178 Lê Lợi , TP. Kon Tum
156 02/11/2020 82B1-889.31 HOÀNG SONG HÀO Thôn 4, X. Hòa Bình, TP. Kon Tum
157 02/11/2020 82B1-889.45 A KIM Măng La,X.Ngọk Bay, Tp.Kon Tum
158 02/11/2020 82B1-889.55 NGUYỄN HÀ MY 59 Duy Tân, TP. Kon Tum
159 02/11/2020 82B1-889.69 PHẠM CÔNG MINH 159 Hà Huy Tập, TP. Kon Tum
160 02/11/2020 82B1-889.78 CTY TNHH MTV HẢI NAM 1 KON TUM 221 Phan Đình Phùng, Tp.Kon Tum
161 02/11/2020 82B1-889.86 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
162 02/11/2020 82E1-169.26 A GOAN Kon Jong,Ngok Réo, Đắk Hà, Kon Tum
163 02/11/2020 82K2-0377 TRẦN ĐÌNH HUÂN 23 Lý Thái Tổ, Tp.Kon Tum
164 31/10/2020 82B1-882.80 PHẠM VĂN TÍNH Thôn 3,X.Đắk Mar, Đắk Hà, Kon Tum
165 31/10/2020 82B1-884.17 PHẠM THỊ BƯỞI Đắk Bình, Đắk Ngọk,Đắk Hà, Kon Tum
166 31/10/2020 82B1-887.06 A BẮC Đắk Kang Yốp,X.Đắk HRing,Đắk Hà, Kt
167 31/10/2020 82B1-888.59 NÔNG THỊ HOA Thôn 2,X.Ia Dom, Iah’drai, Kon Tum
168 31/10/2020 82B1-888.94 Y ĐAH Đắk Kang Yốp,X.Đắk HRing,Đắk Hà,KT
169 31/10/2020 82B1-889.02 MAI THỊ HOÀN Thôn 3,X.Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
170 31/10/2020 82B1-889.93 LÒ THANH TUYỀN Thôn 7,X.Ia Đal, Iah’drai, Kon Tum
171 30/10/2020 82AA-088.03 TRẦN THỊ KIM HƯƠNG TDP4A, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
172 30/10/2020 82AA-088.34 TRẦN VĂN SƠN Thôn 4, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
173 30/10/2020 82AA-089.32 Y SIÊU KonHraChót ,P.Thống Nhất,TP.Kon Tum
174 30/10/2020 82AA-089.45 DƯƠNG THỊ NGỌC ĐIỆP Thôn 1, Ngọc Wang, Đắk Hà, Kon Tum
175 30/10/2020 82AA-089.52 A XIK Thôn 4,Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum
176 30/10/2020 82AA-089.56 Y HRENG Tua Team, Đắk Long, Đắk Hà, Kon Tum
177 30/10/2020 82AA-089.68 NGUYỄN XUÂN BIÊN Thôn 1,Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
178 30/10/2020 82AA-089.71 PHAN VĂN NGUYÊN Thôn 3, X. Hòa Bình, TP. Kon Tum
179 30/10/2020 82AA-089.78 TRẦN THỊ HẰNG Tân Lập B,Đắk HRing, Đắk Hà, KonTum
180 30/10/2020 82AA-090.27 Y ĐẼO Đăk Wơk,Hơ Moong, Sa Thầy, Kon Tum
181 30/10/2020 82AA-090.35 NGUYỄN THỊ MỴ Thôn 4,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
182 30/10/2020 82AA-090.70 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Đức Lý,X.Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum
183 30/10/2020 82B1-718.65 A NGOAI Kon Tu 2,Đắk Blà, Kon Tum, Kon Tum
184 30/10/2020 82B1-864.67 A MÌNH Thôn 3,X.Kroong,Tp.Kon Tum
185 30/10/2020 82B1-885.45 HỒ THỊ PHÚC Thôn 4, X.Hòa Bình, Tp.Kon Tum
186 30/10/2020 82B1-885.71 A PLEN Thôn 1,Đắk Pne, Kon Rẫy, Kon Tum
187 30/10/2020 82B1-885.74 NGUYỄN THỊ HUYỀN Tân An, X. Ia Chim, TP. Kon Tum
188 30/10/2020 82B1-886.76 Y DUNG Thôn 1B, Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum
189 30/10/2020 82B1-886.88 TRẦN VĂN NGÂM Thôn 1,Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
190 30/10/2020 82B1-887.01 A BỮNG Thôn 4, X. Hòa Bình, TP. Kon Tum
191 30/10/2020 82B1-887.02 NGÔ XUÂN THẮNG 14 Nguyễn Khuyến, Tp.Kon Tum
192 30/10/2020 82B1-887.04 NGUYỄN VĂN QUÂN Thôn 5,TT.Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
193 30/10/2020 82B1-887.07 LÊ ĐỨC TUẤN Đăk Tang, Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
194 30/10/2020 82B1-887.13 ĐỖ THỊ ĐOÀN Thôn 6, X. Đoàn Kết, TP. Kon Tum
195 30/10/2020 82B1-887.27 TRẦN VĂN NAM Thôn 1,Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
196 30/10/2020 82B1-887.38 TRẦN NGỌC KHÔI Thôn 6,Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
197 30/10/2020 82B1-887.49 PHAN THỊ SỬU Thôn 10,Đắk Ruồng, Kon Rẫy, Kon Tum
198 30/10/2020 82B1-887.52 Y KLIM Plei Đôn, P.Quang Trung, Tp.Kon Tu
199 30/10/2020 82B1-887.62 Y THOĂN KonMơNaySơLam1,P.Trường Chinh,TP.KT
200 30/10/2020 82B1-887.63 Y VENG Thôn 4,Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
201 30/10/2020 82B1-887.68 NGUYỄN ANH QUỐC 54B Thi Sách,P.Thắng Lợi,TP.Kon Tum
202 30/10/2020 82B1-887.81 LÊ TẤN PHÚ 100 Kơpakơlơng,TP.Kon Tum,Kon Tum
203 30/10/2020 82B1-887.85 NGUYỄN NGỌC THẢO TRÚC 79 Mạc Đĩnh Chi , TP. Kon Tum
204 30/10/2020 82B1-887.86 A RIM Thôn 1, Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum
205 30/10/2020 82B1-887.88 A GLIH Khơk Klong,rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
206 30/10/2020 82B1-887.89 Y THẢ Plei Klech, X. Ngọk Bay, TP.Kon Tum
207 30/10/2020 82B1-887.97 A TIỀN Thôn 4,Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
208 30/10/2020 82B1-887.98 TRẦN THỊ CẨM VÂN 255 Trần Khánh Dư, Tp.Kon Tum
209 30/10/2020 82B1-887.99 NGUYỄN THỊ THANH LAM Thôn 1,TT.Sa Thầy,Sa Thầy,Kon Tum
210 30/10/2020 82B1-888.12 ĐOÀN VĂN KIỆN Phương QuýII,Vinh Quang,Tp.Kon Tum
211 30/10/2020 82B1-888.18 Y TRANG Plei KLẽch,X.Ngọk Bay,Tp.Kon Tum
212 30/10/2020 82B1-888.19 LÊ KHẮC CHIẾN Thôn 3,X.Hòa Bình,TP Kon Tum
213 30/10/2020 82B1-888.20 HỒ THỊ THÚY NHUNG Plei Rơ Hai 2, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum
214 30/10/2020 82B1-888.24 THÁI VĂN TẤP TDP3, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
215 30/10/2020 82B1-888.33 TRẦN THỊ KIỀU OANH TDP2, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
216 30/10/2020 82B1-888.35 LƯƠNG CÔNG PHÁT Thôn 1,Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
217 30/10/2020 82B1-888.40 NGUYỄN THỊ TÌNH Tổ 2,P.Lê Lợi, Kon Tum, Kon Tum
218 30/10/2020 82B1-888.43 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 560 Trần Phú , TP. Kon Tum
219 30/10/2020 82B1-888.47 A QUẬN Kà Bầy, Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
220 30/10/2020 82B1-888.50 NGUYỄN THỊ MAI TIÊN 05 Lý Thường Kiệt, Tp.Kon Tum
221 30/10/2020 82B1-888.51 HỒ NGỌC SƠN Thôn 8, X. Đắk Cấm, TP. Kon Tum
222 30/10/2020 82B1-888.62 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG Phương Quý 2,X.VinhQuang,Tp.Kon Tum
223 30/10/2020 82B1-888.66 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM Tân An, X. Ia Chim, TP. Kon Tum
224 30/10/2020 82B1-888.69 A SANG Thôn 4,X.Kroong, Tp.Kon Tum
225 30/10/2020 82B1-888.75 A DÔM – 1993 Thôn 3,Đắk Tơ Lung,Kon Rẫy, Kon Tum
226 30/10/2020 82B1-888.83 A KHIU KonJơDrehPlơng, Đắk Blà, TP.Kon Tum
227 30/10/2020 82B1-888.87 ĐỊNH THỊ HƯƠNG LY Thôn 2, Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
228 30/10/2020 82B1-888.90 NGUYỄN THANH TÂM Bình An,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
229 30/10/2020 82B1-888.93 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 32 Huỳnh Thúc Kháng, Tp.Kon Tum
230 30/10/2020 82B1-889.01 NGUYỄN PHƯƠNG DỤC Kiến Hưng,Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
231 30/10/2020 82B1-889.05 A TRÀO Ka Ram,Rờ Kơi, Sa Thầy, Kon Tum
232 30/10/2020 82B1-889.09 TRƯƠNG VĂN LỢI Bình Trung,Sa Bình,Sa Thầy,Kon Tum
233 30/10/2020 82B1-889.14 PHẠM CƯƠNG Thôn 9,X.Đắk Ruồng, Kon Rẫy
234 30/10/2020 82B1-889.16 NGUYỄN VĂN TÂN 160/10 Phan Chu Trinh, Tp.Kon Tum
235 30/10/2020 82B1-889.17 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Trung Nghĩa Tây,Kroong,Tp.Kon Tum
236 30/10/2020 82B1-889.23 ĐINH THỊ YẾN KHANH 219 Lê Hồng Phong ,TP. Kon Tum
237 30/10/2020 82B1-889.25 PHẠM VĂN KHÁNH Tập Đoàn 1, Đắk Blà, TP.Kon Tum, KT
238 30/10/2020 82B1-889.35 VÕ THỊ VÂN Tân Lập A,Đắk HRing,Đắk Hà,Kon Tum
239 30/10/2020 82B1-889.37 ĐẶNG THỊ HẢI YẾN 90 Huỳnh Đăng Thơ, Tp.Kon Tum
240 30/10/2020 82B1-889.42 NGUYỄN THỊ NGUYÊN Tổ 1,P.Trần Hưng Đạo, Tp.Kon Tum
241 30/10/2020 82B1-889.44 VÕ HOÀNG BẢO Thôn 1,X.Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum
242 30/10/2020 82B1-889.51 A ĐIỆP Đắk Ri, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
243 30/10/2020 82B1-889.60 LÊ THỊ DIÊN 09 Trương Đăng Quế, Tp.Kon Tum
244 30/10/2020 82B1-889.64 VÕ THANH TÂM Tổ 2,P.Duy Tân, Kon Tum, Kon Tum
245 30/10/2020 82B1-889.72 NGÔ XUÂN LAN 140 Trần Đại Nghĩa, Tp.Kon Tum
246 30/10/2020 82B1-889.80 A KHIH Plei Drợp,Đăk Năng,Tp.Kon Tum
247 30/10/2020 82B1-889.81 MAI NGỌC LINH Ia Hội, X.Đăk Năng, Tp.Kon Tum
248 30/10/2020 82B1-889.83 HOÀNG NGUYÊN BÌNH Tổ 3, P.Thắng Lợi, Kon Tum
249 30/10/2020 82B1-889.91 NGUYỄN HỒNG KIỆN Đắk Rơ Đe, X. Ngọk Bay, TP. Kon Tum
250 30/10/2020 82B1-889.92 TRẦN XUÂN HÙNG Tổ 4,P.Nguyễn Trãi, Tp.Kon Tum
251 30/10/2020 82L1-048.49 PHAN THỊ MỸ DUNG 306/11 Trần Nhân Tông, Tp.Kon Tum
252 29/10/2020 82B1-065.35 TRẦN VĂN HỒNG 43 Phùng Hưng, Tp.Kon Tum
253 29/10/2020 82B1-133.28 Y LAN Plei Lay,X.Ia Chim, Tp.Kon Tum
254 29/10/2020 82B1-170.87 PHẠM MẠNH GIỎI Bình Đông,Sa Bình, Sa Thầy, Kon Tum
255 29/10/2020 82B1-197.08 NGUYỄN DẠ TRÚC MY 107 Ka Pa Kơ Lơng, Tp.Kon Tum
256 29/10/2020 82B1-293.01 Y NƯNH Kon Mơ Nay Kơ Tu 2,X.Đắk Blà, Tp.KT
257 29/10/2020 82B1-318.70 BÙI THỊ THANH LAN 333 Hùng Vương, Tp.Kon Tum
258 29/10/2020 82B1-584.12 BRƠCH Kon Hra Chót,P.Thống Nhất,Tp.K/Tum
259 29/10/2020 82B1-613.13 A MAN Thôn 5,Đắk Tơ Lung, Kon Rẫy,Kon Tum
260 29/10/2020 82B1-652.69 NGUYỄN QUỐC TÂM Thôn 4,X.Đắk Cấm, Tp. Kon Tum
261 29/10/2020 82B1-666.82 HÀN VŨ PHƯƠNG TÂM Plei Rơ Hai 1,P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum
262 29/10/2020 82B1-696.10 A CHUYÊN Thôn 6,Ngọc Wang, Đắk Hà, Kon Tum
263 29/10/2020 82B1-729.11 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN Thôn 3,X.Hòa Bình, Tp. Kon Tum
264 29/10/2020 82B1-812.96 LÊ VĂN SOÁI Thôn 3,Tân Lập, Kon Rẫy, Kon Tum
265 29/10/2020 82B1-821.46 PHẠM MINH HIẾU Thôn 9,Đắk Rve, Kon Rẫy, Kon Tum
266 29/10/2020 82B1-881.58 NGUYỄN VĂN TRUNG Phương Qúy1,X.Vinh Quang,TP.Kon Tum
267 29/10/2020 82B1-884.82 ĐỖ THỊ THỦY Tổ 2, P. Duy Tân, TP. Kon Tum
268 29/10/2020 82B1-886.93 BÙI XUÂN CHINH Kiến Hưng, Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
269 29/10/2020 82B1-887.00 A BI KAL Plei Rơ Hai, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum
270 29/10/2020 82B1-887.11 A THOAI Kon Hơ Ngo Kơ Tu, X.Vinh Quang,TPKT
271 29/10/2020 82B1-887.22 ĐINH NHẬT MINH 216 Trần Khánh Dư, TP. Kon Tum
272 29/10/2020 82B1-887.23 TRƯƠNG ĐÌNH XUÂN 92/2 Trần Hưng Đạo ,TP. Kon Tum
273 29/10/2020 82B1-887.28 HOAN Kontukơnâm, P.Thống Nhất, Kon Tum
274 29/10/2020 82B1-887.31 A THANH Pleirơwăk, Xã Đăk Năng, Tp.Kon Tum
275 29/10/2020 82B1-887.40 HUỲNH QUỐC VŨ 114/22 Lạc Long Quân, TP. Kon Tum
276 29/10/2020 82B1-887.43 LÊ THIẾT HỒNG Tổ 4, P. Quang Trung,TP. Kon Tum
277 29/10/2020 82B1-887.48 PHAN THỊ THU HÀ 24 Lê Lợi ,TP. Kon Tum, Kon Tum
278 29/10/2020 82B1-887.54 NGUYỄN HÙNG VINH Tổ 4, P. Nguyễn Trãi, TP. Kon Tum
279 29/10/2020 82B1-887.59 Y PHÚC Măng La, Xã,Ngọk Bay, Tp.Kon Tum
280 29/10/2020 82B1-887.76 A THÁI Khuk Klong,Rờ Kơi,Sa Thầy,Kon Tum
281 29/10/2020 82B1-887.79 PHẠM NGỌC VIỆT Thôn 1, X. Đắk Cấm, TP. Kon Tum
282 29/10/2020 82B1-888.01 Y ĐÂM Klâu Ngol Ngó, X.Ia Chim,TP.Kon Tum
283 29/10/2020 82B1-888.08 HUỲNH TẤN NGHĨA Nhơn An, Sa Nhơn, Sa Thầy, Kon Tum
284 29/10/2020 82B1-888.14 Y NHÂN Thôn 9, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
285 29/10/2020 82B1-888.21 Y XUEN KơNăng,NgọK Bay,TP.Kon Tum
286 29/10/2020 82B1-888.23 LƯU Ý Kon Klor, X. Đắk Rơ Wa, TP. Kon Tum
287 29/10/2020 82B1-888.29 Y PƯK KLeng, Sa Thầy, Sa Thầy, Kon Tum
288 29/10/2020 82B1-888.71 LÊ THỊ THANH TUYỀN Bình Đông,Sa Bình,Sa Thầy,Kon Tum
289 29/10/2020 82B1-888.78 BÙI VĂN HẢI 112 Dã Tượng, Tp.Kon Tum
290 29/10/2020 82B1-888.84 LÊ THANH NGHỊ Đồn BP Sê San,Ia Tơi,Ia H’drai,K/T
291 29/10/2020 82B1-888.91 Y NHUNG Làng O, Ya Xiêr, Sa Thầy, Kon Tum
292 29/10/2020 82B1-888.96 DƯƠNG ĐÌNH SƠN Tân Sang,Hơ Moong,Sa Thầy,Kon Tum
293 29/10/2020 82B1-889.12 A ROEN Gia Xiêng,Rờ Kơi,Sa Thầy,Kon Tum
294 29/10/2020 82B1-889.19 PHẠM THỊ YẾN VI Tổ 5, P.Lê Lợi, Tp.Kon Tum
295 29/10/2020 82B1-889.38 Y OAN Thôn 8, Xã Đoàn Kết, Tp.Kon Tum
296 29/10/2020 82B1-889.57 A THƯP Plei Drợp, Xã Đăk Năng, Tp.Kon Tum
297 29/10/2020 82B1-889.63 ĐINH NGUYỄN THU HƯỜNG TDP7, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
298 29/10/2020 82K1-4913 NGUYỄN ĐÌNH VŨ 45 Trương Quang Trọng, Tp.Kon Tum
299 29/10/2020 82MĐ1-013.23 TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG Thôn 3, X. Hòa Bình, TP. Kon Tum
300 29/10/2020 82MĐ1-013.26 TRẦN MINH NGUYÊN 11/20 Tăng Bạt Hổ, Tp. Kon Tum
301 29/10/2020 82U1-023.93 MAI VĂN THÀNH DƯƠNG Tổ 10,P.Duy Tân, Kon Tum, Kon Tum
302 28/10/2020 82AA-089.27 LÊ THỊ TÚ Thôn 1,TT.Sa Thầy,Sa Thầy,Kon Tum
303 28/10/2020 82AA-089.46 DƯƠNG VĂN ĐIỆP Sơn An, Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum
304 28/10/2020 82AA-089.61 TRẦN THỊ KHÁNH HIỀN Sơn An, Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum
305 28/10/2020 82B1-882.75 HÀ VĂN KHANG Thôn 11, Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum
306 28/10/2020 82B1-883.97 TRẦN NHẬT NGUYỆT THY 25 Hoàng Văn Thụ ,TP. Kon Tum
307 28/10/2020 82B1-884.10 A HLING Thôn 12, Đắk PXi, Đắk Hà, Kon Tum
308 28/10/2020 82B1-884.12 NGUYỄN THỊ THỎA Đoàn Kết, Đăk Ngọk, Đắk Hà, Kon Tum
309 28/10/2020 82B1-884.16 NGUYỄN THỊ THU THẢO Thôn 2,X.Hòa Bình,Tp.Kon Tum
310 28/10/2020 82B1-884.18 PHẠM NGỌC THOẠI Kiến Hưng, Ya Ly, Sa Thầy, Kon Tum
311 28/10/2020 82B1-884.21 NGUYỄN ĐÌNH ĐẠT TDP 1, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
312 28/10/2020 82B1-884.22 LƯƠNG VĂN MẠNH TDP6, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
313 28/10/2020 82B1-884.24 NGUYỄN THỊ HÒA Thôn 9, X. Đắk Cấm,TP. Kon Tum
314 28/10/2020 82B1-884.39 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT TDP 3B, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
315 28/10/2020 82B1-884.44 CAO ĐÌNH HẢI Thôn 4,Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
316 28/10/2020 82B1-884.50 LÊ HOÀNG VŨ TDP3B, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
317 28/10/2020 82B1-884.67 PHAN NGỌC DƯƠNG Thôn 4,TT.Sa Thầy,Sa Thầy,Kon Tum
318 28/10/2020 82B1-884.69 NGUYỄN THỊ AN TDP6, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
319 28/10/2020 82B1-885.01 NGUYỄN VĂN PHONG Thôn 11, Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum
320 28/10/2020 82B1-885.05 ĐINH THỊ NGA Thôn 4,TT.Đắk Rve,Kon Rẫy,Kon Tum
321 28/10/2020 82B1-885.07 NGUYỄN VĂN ĐỒNG Thôn 10, Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum
322 28/10/2020 82B1-885.15 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT TDP 3B, TT. Đắk Hà ,Đắk Hà, Kon Tum
323 28/10/2020 82B1-885.16 TRẦN THỊ THƯƠNG Thôn 10, Đắk HRing, Đắk Hà, Kon Tum
324 28/10/2020 82B1-885.19 PHAN HỮU NAM Konrơbàng 1,X.Vinh Quang,TP.Kon Tum
325 28/10/2020 82B1-885.25 LÊ VĂN LỢI 98 Đồng Nai, P. Lê Lợi, TP. Kon Tum
326 28/10/2020 82B1-885.38 ĐINH THỊ HỢP TDP10, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
327 28/10/2020 82B1-885.46 A TƯ Plei Đôn,P.QuangTrung,TP Kon Tum
328 28/10/2020 82B1-885.48 VŨ THỊ HOÀI THƯƠNG TDP7, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
329 28/10/2020 82B1-885.52 Y KHẢI Kon Bơ Băn,Ngọc Réo,Đắk Hà,Kon Tum
330 28/10/2020 82B1-885.65 MẠC VĂN QUÝ Thôn 1B, X. Đắk Ui, Đắk Hà, Kon Tum
331 28/10/2020 82B1-885.75 TRẦN THỊ SỬU Thôn 6, Đắk Tờ Re, Kon Rẫy, Kon Tum
332 28/10/2020 82B1-885.77 NHIR KonTumKơPơng,Đắk Rơ Wa,TP. Kon Tum
333 28/10/2020 82B1-885.83 TRẦN MINH THIÊN 73 Âu Cơ, P.Quang Trung,TP. Kon Tum
334 28/10/2020 82B1-885.84 TRẦN THỊ NGỌC THẢO Sơn An, Sa Sơn, Sa Thầy, Kon Tum
335 28/10/2020 82B1-885.87 LƯỜNG QUỐC LONG Nghĩa Dũng,Sa Nghĩa,Sa Thầy,Kon Tum
336 28/10/2020 82B1-885.88 LÊ VĂN ĐỊNH Thôn 3,TT.Sa Thầy,Sa Thầy,Kon Tum
337 28/10/2020 82B1-885.96 NGUYỄN THỊ THÙY Bình Minh, Hà Mòn, Đắk Hà, Kon Tum
338 28/10/2020 82B1-885.98 NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA TDP8, TT. Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum
339 28/10/2020 82B1-886.07 MAI ĐỨC HÀ Nhơn Bình,Sa Nhơn,Sa Thầy,Kon Tum
340 28/10/2020 82B1-886.10 A THƠ Khúk Long,Rờ Kơi,Sa Thầy,Kon Tum
341 28/10/2020 82B1-886.15 TRẦN HỒ NGỌC ANH 64 Lý Thái Tổ , TP. Kon Tum
342 28/10/2020 82B1-886.16 A ĐAI Măng La, X. Ngọk Bay, TP. Kon Tum
343 28/10/2020 82B1-886.25 PHÙNG THANH TUẤN Hòa Bình,Sa Nghĩa,Sa Thầy,Kon Tum
344 28/10/2020 82B1-886.31 ĐỖ PHÚ NGỌC 26 Nguyễn Du, Tp.Kon Tum
345 28/10/2020 82B1-886.34 NGUYỄN THỊ MAI CHUNG 79 Hà Huy Tập ,TP. Kon Tum
346 28/10/2020 82B1-886.41 TÔN NỮ THẢO MY Thôn 2,TT.Sa Thầy,Sa Thầy,Kon Tum
347 28/10/2020 82B1-886.55 HUỲNH NGỌC LAN 81/4 Âu Cơ,P.Quang Trung,TP.Kon Tum
348 28/10/2020 82B1-886.77 PHẠM VĂN RỒNG Tân Lập B,Đắk HRing,Đắk Hà,Kon Tum
349 28/10/2020 82B1-886.78 HOÀNG VĂN ĐỨC Thôn 13,Đắk Ruồng,Kon Rẫy,Kon Tum
350 28/10/2020 82B1-886.80 NGUYỄN ĐỨC RI Tân An, X. Ia Chim, TP. Kon Tum

Phòng CSGT