A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Tum: Công bố thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ và thủ tục hành chính đã sửa đổi, áp dụng trên địa bàn tỉnh

Tại Quyết định số 130/QĐ-UBND và Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 17/3/2021, UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ và thủ tục hành chính đã sửa đổi, áp dụng trên địa bàn tỉnh.

C:\Users\Administrator\Desktop\GPLX-01-1598600431-1278-1598672996.jpg

Thay thế thủ tục hành chính cấp mới/đổi GPLX do ngành Công an cấp. Ảnh minh họa

Theo đó, với Quyết định số 130/QĐ-UBND, UBND công bố bãi bỏ thủ tục hành chính “Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản được công bố tại khoản I, mục A phần I và phần II Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 25/02/2020.

Với Quyết định số 131/QĐ-UBND, UBND công bố thay thế 04 thủ tục hành chính: “Cấp mới Giấy phép lái xe; Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp; Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp; Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp” tại khoản II, mục A phần I và phần II trong lĩnh vực Đường bộ tại Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 08/3/2020 bởi 04 thủ tục hành chính: “Cấp mới Giấy phép lái xe; Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp; Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp; Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp” tại khoản II, mục A tại Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 24/3/2020.

Khánh Vi

 


Nguồn:congankontum.gov.vn Copy link