A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tạm trú ở Việt Nam tại Công an tỉnh

TT

Thủ tục

CẤP THẺ TẠM TRÚ CHO

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1

Điều kiện, đối tượng

– Người nước ngoài phải có hộ chiếu còn thời hạn không dưới 01 năm;

– Không cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài mang hộ chiếu công vụ, phổ thông công vụ được miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

– Thẻ tạm trú cấp theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài cho những người thuộc diện sau:

        Thành viên cơ quan đại diện nước ngoài và thân nhân, người giúp việc cùng đi (Ký hiệu thẻ A)

       + Người nước ngoài làm việc với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Trung ương của các tổ chức nhân dân, đoàn thể quần chúng (Ký hiệu thẻ B1)

      + Người nước ngoài làm việc tại dự án đầu tư tại Kon Tum đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép (Ký hiệu thẻ B2)

      + Người nước ngoài làm việc với doanh nghiệp của Việt Nam ở Kon Tum (Ký hiệu thẻ B3)

      + Người nước ngoài thuộc biên chế của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức kinh tế, văn hoá và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài; tổ chức phi Chính phủ có trụ sở đặt tại Kon Tum (Ký hiệu thẻ B4)

      + Người nước ngoài tạm trú tại Kon Tum với mục đích khác (Ký hiệu thẻ C)

2

Thành phần hồ sơ

– Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú theo mẫu N7A;

– Bản khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú theo mẫu N7B có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức;

– Hộ chiếu của người xin cấp thẻ tạm trú;

– 02 ảnh mới chụp, cỡ 3 x 4 cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu;

– Giấy tờ chứng minh thuộc diện xem xét cấp thẻ tạm trú là một trong các loại giấy tờ như: giấy phép lao động, giấy xác nhận là Trưởng Văn phòng đại diện, thành viên Hội đồng quản trị hoặc các giấy tờ khác có giá trị chứng minh đủ điều kiện cấp thẻ tạm trú.

*Thẻ tạm trú được cấp riêng cho từng người theo mẫu N6

3

Cách thức nộp hồ sơ

Người nước nước ngoài xin cấp thẻ tạm trú phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại Phòng QL – XNC, Công an tỉnh Kon Tum (198 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum)

4

Thời gian tiếp nhận hồ sơ,  thời hạn giải quyết

 Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 07h30 – 11h00 và 13h30 – 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết, CN).

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

5

Lệ phí

– Thẻ có giá trị đến 1 năm: 80 USD, thẻ có giá trị trên 1 năm đến 2 năm: 100 USD, thẻ có giá trị trên 2 năm đến 3 năm: 120 USD

6

Cơ sở pháp lý

– Pháp lệnh số 24/1999/PL-UBTVQH10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

– Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

– Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002

– Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT/BCA-BNG ngày 03/01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

– Thông tư 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

– Thông tư 190/2012/TT-BTC ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 66/2009/TT-BTC ngày 30/03/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

7

Thông tin liên hệ

Số điện thoại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kon Tum:

0603862444