A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giấy phép cho người nước ngoài đi lại khu vực biên giới

TT

Thủ tục

CẤP GIẤY PHÉP CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO KHU VỰC BIÊN GIỚI

1

Điều kiện

– Người nước ngoài xin cấp giấy phép vào khu vực biên giới phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ cấp giấy phép vào khu vực biên giới. Hoặc người nước ngoài có nhu cầu vào khu vực biên giới để giải quyết việc riêng.

2

Thành phần hồ sơ

– Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài gồm:

         + Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh;

         + Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (Mẫu N15A)

         + Hộ chiếu của người nước ngoài.

– Đối với người nước ngoài trực tiếp đến nộp hồ sơ:

   + Đơn đề nghị cấp giấy phép vào khu vực biên giới (Mẫu N15A)

   + Hộ chiếu của người nước ngoài.

* Người nước ngoài làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, các tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, Liên Chính phủ tại Việt Nam xin giấy phép vào khu vực biên giới phải có thêm ý kiến của Bộ Ngoại giao hoặc của Sở Ngoại vụ địa phương nơi cơ quan nước ngoài đó đặt trụ sở.

3

Cách thức nộp hồ sơ

– Người nước ngoài xin cấp giấy phép vào khu vực biên giới tại Việt Nam phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại Phòng QL – XNC, Công an tỉnh Kon Tum (198 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum).

– Trường hợp người nước ngoài xin cấp giấy phép vào khu vực biên giới để giải quyết việc riêng của cá nhân người đó trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng QL – XNC, Công an tỉnh Kon Tum (198 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum).

4

Thời gian tiếp nhận hồ sơ,  thời hạn giải quyết

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 07h30 – 11h00 và 13h30 – 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết, CN).

Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

5

Lệ phí

– 10 USD/01 người/01 giấy phép

6

Cơ sở pháp lý

– Pháp lệnh số 24/1999/PL-UBTVQH10 về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

– Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

– Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

– Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT-BCA-BNG ngày 30/01/2007 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT-BCA-BNG ngày 29/01/2002

– Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT/BCA-BNG ngày 03 tháng 01 năm 2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

– Thông tư 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam

7

Thông tin liên hệ

Số điện thoại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kon Tum:

0603862444