A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông

TT

Thủ tục

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

1

Điều kiện, đối tượng

– Công dân Việt Nam có có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại địa phương có hộ chiếu còn thời hạn cần điều chỉnh họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân trong hộ chiếu; bổ sung trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ hoặc cha.

– Công dân có chứng minh nhân dân còn giá trị (không quá 15 năm, rõ ảnh, rõ số và thông tin cá nhân)

– Hộ chiếu đề nghị sửa đổi còn thời hạn ít nhất 1 năm.

2

Thành phần hồ sơ

– Trường hợp điều chỉnh họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân thì hồ sơ đề nghị cấp đổi hộ chiếu, gồm:

             + 01 Tờ khai mẫu X01 dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông trong nước.

           + 03 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng.

           + Giấy tờ chứng minh sự điều chỉnh họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, giới tính, số giấy chứng minh nhân dân.

– Trường hợp bổ sung trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ hoặc cha thì hồ sơ gồm:

             + 01 Tờ khai mẫu X01 dùng cho công dân Việt Nam đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông trong nước được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

           + 03 ảnh mới chụp, cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu, phông nền màu trắng của cha hoặc mẹ

           + 01 bản sao giấy khai sinh của trẻ em cần bổ sung vào hộ chiếu (nếu là bản chụp thì xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu).

           + 03 ảnh cỡ 3cm x 4 cm của trẻ em cần bổ sung vào hộ chiếu.

3

Cách thức nộp hồ sơ

Người đề nghị sửa đổi, bổ sung hộ chiếu nộp hồ sơ theo 3 cách sau:

 Trực tiếp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng QL – XNC, Công an tỉnh Kon Tum (198 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum):

+ Tờ khai không phải xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú;

+ Riêng trường hợp bổ sung trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ hoặc cha thì tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01 phải được Công an xã, phường, thị trấn nơi trẻ em đó thường trú hoặc tạm trú xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh.

Khi nộp hồ sơ phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng, nếu tạm trú phải xuất trình thêm sổ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp để kiểm tra, đối chiếu.

– Ủy thác cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng QL – XNC, Công an tỉnh Kon Tum (198 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum):

+ Người ủy thác khai và ký tên vào tờ khai đề nghị cấp, sửa đổi hộ chiếu theo mẫu quy định, có dấu giáp lai ảnh và xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được ủy thác;

+ Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác có công văn gửi Công an tỉnh đề nghị giải quyết. Nếu đề nghị giải quyết cho nhiều người thì phải kèm theo danh sách những người ủy thác, có chữ ký, đóng dấu của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được ủy thác;

+ Cán bộ, nhân viên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được ủy thác khi nộp hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu của người ủy thác phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, giấy chứng minh nhân dân còn giá trị sử dụng của bản thân và của người ủy thác để kiểm tra, đối chiếu.

– Gửi hồ sơ đề nghị và nhận kết quả qua đường bưu điện (trừ trường hợp bổ sung trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ hoặc cha): Địa điểm, cách thức gửi hồ sơ, tiền lệ phí hộ chiếu và nhận kết quả qua đường bưu điện thực hiện theo hướng dẫn của Tập đoàn Bưu chính viễn thông.”

4

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, thời hạn giải quyết

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 07h30 – 11h00 và 13h30 – 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết, CN).

Thời hạn giải quyết:  08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.

5

Lệ phí

– 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng)/hộ chiếu

– Trường hợp bổ sung trẻ em dưới 9 tuổi vào hộ chiếu của mẹ hoặc cha nộp thêm: 50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng)/trẻ em.

6

Cơ sở pháp lý

– Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

– Thông tư số 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước.

– Nghị định số 65/2012/NĐ-CP ngày 06/9/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân ViệtNam.

– Thông tư số 07/2013/TT-BCA ngày 30/01/2013, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 27/2007/TT-BCA(A11) ngày 29/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn việc cấp, sửa đổi hộ chiếu phổ thông ở trong nước và Thông tư 10/2006/TT-BCA ngày 18/9/2006 của Bộ công an hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

7

Thông tin liên hệ

Số điện thoại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Kon Tum:

0603862444