A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục hành chính cấp thẻ BHYT cho thân nhân CBCS

1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

Phòng Tổ chức cán bộ
Địa chỉ: 198 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại liên hệ: 060. 3871365

2. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
– Danh sách đề nghị của Công an các đơn vị về việc cấp thẻ BHYT và danh sách CBCS kèm theo;
– Bản kê khai của CBCS (theo mẫu số 01) về thân nhân đủ điều kiện hưởng chế độ BHYT
b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

3. Thời hạn giải quyết :

Không quy định cụ thể.

4. Lệ phí :

Không.

5. Cách thức thực hiện :

Trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh Kon Tum.

6. Trình tự thực hiện :

Bước 1: Công an các đơn vị lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho thân nhân CBCS;
Bước 2: Căn cứ biên chế của Công an tỉnh Kon Tum, Phòng Tổ chức cán bộ lập danh sách đề nghị Bảo hiểm xã hội cấp thẻ BHYT đối với thân nhân CBCS;
Bước 3: Bảo hiểm xã hội cấp thẻ BHYT cho thân nhân CBCS;
Bước 4: Phòng Tổ chức cán bộ tiếp nhận, giao thẻ BHYT cho CBCS gửi về cho thân nhân.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :

Thẻ bảo hiểm y tế.

8. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :

Cá nhân

9. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Không.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008;

+ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

+ Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 12/9/2012 hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân.

11. Mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Bản khai của hạ sỹ quan, chiến sỹ về thân nhân đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế

12. Tài liệu đính kèm :

Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC

 

 

Quốc Mạnh- Phòng Tổ chức cán bộ