A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Kon Tum trên môi trường điện tử

Ngày 25/02/2022, Công an tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 210/QĐ-CAT-PC07 ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền của Công an tỉnh Kon Tum trên môi trường điện tử.

Theo đó, tại cấp tỉnh thực hiện 18 thủ tục: 10 thủ tục mức độ 4 và 08 thủ tục mức độ 3; tại cấp huyện thực hiện 02 thủ tục: 01 thủ tục mức độ 4 và 01 thủ tục mức độ 3; tại cấp xã thực hiện 01 thủ tục mức độ 3.

Ảnh minh hoạ (nguồn: baobinhduong.vn)

Danh mục thủ tục mức độ 4

* Thực hiện tại cấp tỉnh

– Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;

– Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;

– Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;

– Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;

– Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;

– Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;

– Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;

– Thẩm duyệt thiết kế về PCCC;

– Cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC;

– Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở;

* Thực hiện tại cấp huyện:

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở.

Danh mục thủ tục mức độ 3

* Thực hiện tại cấp tỉnh

– Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC;

– Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH;

– Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

– Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

– Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân;

– Nghiệm thu về PCCC;

– Kiểm định phương tiện PCCC;

– Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC.

* Thực hiện tại cấp huyện

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

* Thực hiện tại cấp xã

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân.

Như Ý

 


Tin liên quan