A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 24/6/2021, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư số 47/2021/TT-BCA quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

 

hông tư 47/2021/TT-BTC tháo gỡ khó khăn cho người ảnh hưởng bởi dịch  COVID-19

Ảnh minh hoạ (nguồn: hoatieu.vn)

Theo đó, phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy (PCCC) thu bằng 50% mức thu phí tính theo quy định tại ĐIều 5 và Biểu mức tính phí thẩm định phê duyệt thiết kế về PCCC ban hành kèm theo Thông tư số 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phê duyệt thiết kế PCCC.

Phí kiểm định phương tiện PCCC thu bằng 50% mức thu phí quy định tại Biểu phí kiểm định phương tiện PCCC ban hành kèm theo Thông tư số 02/2021/TT-BTC ngày 08/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định phương tiện PCCC.

Như Ý

 


Tin liên quan