A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

 

Xem ảnh nguồn Ảnh minh họa (nguồn: canhsatpccc.gov.vn)

Ngày 10/6/2022, Bộ Công an ban hành Quyết định số 4365/QĐ-BCA về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10695/QĐ-BCA ngày 25/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an năm 2022.

Theo đó, có 04 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) bị bãi bỏ gồm:

Một là, Kiểm định phương tiện PCCC thực hiện tại cấp trung ương

Hai là, Kiểm định phương tiện PCCC thực hiện tại cấp tỉnh

Ba là, Kiểm định và cấp giấy kiểm định phương tiện PCCC thực hiện tại cấp trung ương.

Bốn là, Kiểm định và cấp Giấy kiểm định phương tiện PCCC thực hiện tại cấp tỉnh.

Như Ý

 


Tin liên quan