A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Đẩy mạnh cải cách hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp

 

Bộ phận tiếp nhận TTHC trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Với mục tiêu “minh bạch, công khai, tiết kiệm thời gian, chi phí, đẩy mạnh cải cách hành chính mang đến sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp”, thời gian qua, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) luôn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ đạo rà soát những quy định về thủ tục giấy tờ, biểu mẫu, thời hạn giải quyết, đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi các quy định về quy trình thủ tục hành chính không còn phù hợp; thực hiện chuẩn hóa, thống nhất quy trình giải quyết TTHC về lĩnh vực PCCC trong Công an tỉnh, mọi thủ tục đều được hướng dẫn, xử lý và giải quyết kịp thời theo chế độ một cửa; bố trí đội ngũ cán bộ tiếp công dân có đầy đủ điều kiện và trình độ chuyên môn, kỹ năng ứng xử giao tiếp, thái độ tôn trọng, phục vụ Nhân dân, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân giải quyết TTHC.

Đầu năm 2022, đơn vị đã rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh so với quy định hiện hành, trong đó cắt giảm 7% thời hạn giải quyết đối với 02 TTHC trong lĩnh vực PCCC. Hàng năm, đơn vị đều tổ chức khảo sát, lấy phiếu đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của đơn vị về công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, 100% phiếu đánh giá hài lòng và rất hài lòng với chất lượng phục vụ của đơn vị. Không có trường hợp phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính cũng như cán bộ, chiến sỹ gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 16 TTHC trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an

Bắt đầu từ ngày 15/5/2022, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiến hành cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và công bố rộng rãi trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh, trang tin của đơn vị (Facebook, Zalo). Theo đó, từ ngày 15/5/2022 đến 15/8/2022, đơn vị đã tiếp nhận 69 hồ sơ TTHC trong lĩnh vực PCCC trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, đảm bảo 100% được giải quyết đúng quy trình và trả sớm hạn, đúng hạn, không có hồ sơ trả quá hạn. Việc triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đã giúp người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể nộp, hoặc nhận hồ sơ 24/24 giờ trong ngày tại bất cứ đâu có kết nối internet; tiết kiệm được thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm; người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi tình trạng quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan Công an.

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục triển khai các hoạt động đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, góp phần thực hiện thành công tiến trình đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Đồng thời, khuyến khích người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực PCCC do Bộ Công an cung cấp tại địa chỉ wesite: https://dichvucong.bocongan.gov.vn

 

 

 


Tác giả: Vũ Linh
Tin liên quan