A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát hành Sổ tay công tác nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với Công an cấp xã

 


Nhằm trang bị các kiến thức nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) cho lực lượng Công an cấp xã để tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với địa bàn cấp xã thuộc phạm vi quản lý theo quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã biên soạn và phát hành cuốn “Sổ tay công tác nghiệp vụ PCCC và CNCH đối với Công an cấp xã”. Cuốn sổ tay gồm 03 nội dung: Quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH; Nghiệp vụ PCCC và CNCH của Công an cấp xã; Biểu mẫu áp dụng trong công tác PCCC và CNCH.

 

Ảnh minh hoạ (nguồn: canhsatpccc.gov.vn)

Toàn văn cuốn sổ tay này đã được đăng tải tại địa chỉ truy cập: http://www.canhsatpccc.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=B9pigrXZVmk%3D&tabid=181&language=vi-VN. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và khai thác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan