A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Bưu điện tỉnh Kon Tum ký kết thỏa thuận hợp tác về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích

Nhằm đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC), tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thực hiện thủ tục hành chính về PCCC, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Kon Tum ký kết thỏa thuận hợp tác số 22/TTHT/2022/PCCC-BĐKT về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy cho tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích.

hát động cuộc thi ảnh “Bưu điện trong tôi”Ảnh minh hoạ (nguồn: baodansinh.vn)

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Bưu điện tỉnh Kon Tum phối hợp hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC, cụ thể như sau:

Một là, Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia/Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.

Hai là, Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến, thu gom hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện theo yêu cầu của người dân.

Ba là, Hỗ trợ tổ chức, cá nhân nộp phí/lệ phí giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật (không kèm chuyển phát giấy tờ).

Bốn là, Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ tổ chức, cá nhân tại các điểm giao dịch của Bưu điện trên địa bàn tỉnh theo danh mục thủ tục hành chính hiện hành.

Năm là, Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và chuyển phát cho các tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ trước đó.

Như Ý

 


Tin liên quan