A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy tại cấp tỉnh

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh trân trọng thông báo về việc chính thức áp dụng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (Có danh mục thủ tục hành chính kèm theo) thực hiện tại cấp tỉnh trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an tại địa chỉ: https://dichvucong.bocongan.gov.vn; thời gian tiếp nhận hồ sơ bắt đầu từ ngày 15/5/2022.

Các danh mục thủ tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến gồm:

TT Tên thủ tục hành chính Mức độ thực hiện
1 Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 4
2 Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 4
3 Cấp đổi chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 4
4 Cấp lại chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 4
5 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 4
6 Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 4
7 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy 4
8 Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 4
9 Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy 4
10 Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở 4
11 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy 3
12 Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ 3
13 Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) 3
14 Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) 3
15 Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân 3
16 Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy 3

Để được hướng dẫn các thao tác thực thiện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể truy cập mã QR dưới đây:

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ đề nghị liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Kon Tum (Địa chỉ: Số 680 Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; điện thoại: 0694.181.252).

Lê Chương

 


Tin liên quan