A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tích hợp Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22/7/2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 2353/UBND-NC về việc tích hợp Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

 
 

Ảnh minh hoạ

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

Một là, Nghiên cứu tích hợp các đối tượng và các nội dung liên quan đến quy hoạch hạ tầng PCCC vào Quy hoạch tổng thể tỉnh Kon Tum theo Hướng dẫn của Bộ Công an.

Hai là, Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến quy hoạch hạ tầng PCCC trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể:

Số liệu về hiện trạng và nhu cầu sử dụng đất trong lĩnh vực hạ tầng PCCC tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030; trong đó phân tích rõ đất an ninh, quốc phòng, đất khu công nghiệp, đất phát triển hạ tầng… gửi Bộ Công an trước ngày 01/8/2022.

Phương án phát triển hạ tầng PCCC tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi Bộ Công an trước ngày 15/8/2022.

Như Ý

 

 


Tác giả: Như Ý
Tin liên quan