A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an chỉ đạo thành lập Tổ công tác cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP

Để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DCVTT) đạt tỉ lệ 70%; 60% người dân có tài khoản Ngân hàng, mã số thuế, chữ ký số; người dân nhận thức và sử dụng định danh điện tử, căn cước công dân và ứng dụng VNEID, sử dụng thông tin giấy tờ tùy thân được tích hợp vào ứng dụng VNEID phục vụ giao dịch đảm bảo an ninh, an toàn, chính xác và bảo mật; tiếp cận với người dân và các dịch vụ tiện ích do Nhà nước và doanh nghiệp triển khai như: An sinh xã hội, vay vốn tín chấp…; đưa nền tảng số, kỹ năng, công nghệ số đến người dân, doanh nghiệp thông qua Tổ công tác Đề án 06/CP nhằm thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ.

Phải đảm bảo 03 mục tiêu: (1) Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, minh bạch hóa các thủ tục hành chính; thực hiện người dân chỉ phải cung cấp thông tin một lần; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính; nhận thức đầy đủ và sử dụng tiện ích, ứng dụng phục vụ giao dịch trên không gian mạng, gắn với cuộc sống và mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. (2) Thiết lập cơ chế phối hợp tại cấp huyện, cấp xã để rà soát, đối chiếu, cập nhật, đồng bộ giữa dữ liệu hộ tịch đã được đăng ký và lưu giữ theo thẩm quyền với dữ liệu về dân cư; các dữ liệu tiêm chủng, an sinh xã hội, đoàn thể, mặt trận tổ quốc, người thuộc diện chính sách, người có công… (3) Huy động sự vào cuộc của toàn dân, tổ chức chính trị, đoàn, hội, mặt trận tổ quốc từ cấp huyện, cấp xã đến tổ dân phố, thôn, bản… phù hợp phát huy đặc điểm, tình hình của địa phương đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp huyện, cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP…

Bộ Công an chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã tham mưu cấp ủy, chính quyền thành lập các Tổ triển khai đề án tại cấp huyện và cấp xã, căn cứ tình hình thực tế, các địa phương, lựa chọn thành viên cho phù hợp, cụ thể như sau:

Đối với cấp huyện: (1) Chủ tịch UBND – Tổ trưởng Tổ công tác; (2) Trưởng Công an – Tổ phó thường trực; (3) Chánh văn phòng UBND Huyện – Tổ phó; (4) Trưởng phòng văn hóa thông tin – Thành viên; Các thành viên gồm: (5) Trưởng phòng Y tế; (6) Trưởng Phòng Lao động thương binh và xã hội; (7) Trưởng phòng Tư pháp; (8) Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường; (9) Trưởng Phòng Giáo dục; (10) Giám đốc Bảo hiểm xã hội; (11) Trưởng phòng Tài chính kế hoạch; (12) Bí thư đoàn thanh niên; (13) Chủ tịch hội phụ nữ.

Đối với cấp xã: (1) Chủ tịch UBND – Tổ trưởng; (2) Trưởng Công an – Tổ phó; (3) Công chức Văn phòng UBND xã; các thành viên gồm: (4) Công chức tư pháp – Thành viên; (5) Công chức văn hóa – Thành viên; (6) Công chức địa chính – Thành viên; (7) Bí thư Đoàn Thanh niên – Thành viên; (8) Chủ tịch Hội phụ nữ – Thành viên; (9) Chủ tịch MTTQ – Thành viên; (10) Công chức văn hóa, chuyên viên Bảo hiểm xã hội; (11) Cán bộ Lao động thương binh xã hội.

Đối với Thôn, bản, tổ dân phố: (1) Đồng chí Bí Thư chi bộ – Tổ trưởng dân phố (Trưởng thôn, trưởng bản); các thành viên gồm: (2) Bí thư đoàn thanh niên; (3) Chi hội trưởng hội phụ nữ (4) Cảnh sát khu vực và 02 nhân sự hiểu biết về công nghệ và nhiệt huyết với hoạt động cộng đồng, có khả năng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng công nghệ số.

Nhiệm vụ của Tổ công tác là:

(1) Tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ về việc thực hiện cấp và sử dụng định danh xác thực điện tử trên các trang mạng xã hội, phát thanh, họp: chi bộ, tổ dân phố, đoàn, hội…; lập kênh thông tin hỏi đáp trên mạng xã hội; lập đường dây nóng các cấp.

(2) Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn cơ quan, tổ chức tại địa phương (trong đó đảng viên, cán bộ gương mẫu sử dụng) trong việc sử dụng tài khoản định danh, các tiện ích thông qua thẻ CCCD, ứng dụng VNEID; kết hợp triển khai các hoạt động an sinh xã hội như: Phối hợp với ngân hàng chi trả trợ cấp; hỗ trợ người cao tuổi, người có công…

(3) Cơ quan Công an chủ trì phối hợp với các thành viên tổ công tác, cơ quan chức năng để thực hiện cấp CCCD kết hợp với cấp định danh điện tử, cùng với cấp tài khoản ngân hàng, thực hiện chính sách an sinh xã hội đảm bảo hiệu quả./.

Nguyễn Thị Tâm


Tin liên quan