A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyển đổi số và đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội để phục vụ nhân dân tốt hơn

Trong bối cảnh cuộc cách mạnh công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ, Chính phủ đã xác định và đang từng bước xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số, tạo tiền để để công dân, tổ chức doanh nghiệp được hưởng đầy đủ nhất, toàn vẹn nhất các lợi ích trong cuộc sống. Thời gian qua, việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Trong đó, ngành Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng cũng không ngừng đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính với tinh thần "lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá chất lượng".

Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Thực hiện Quyết định số 10695/QĐ-BCA, ngày 25/12/2021 của Bộ Công an trong lĩnh vực QLHC về TTXH có 104 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 09 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thực hiện từ Trung ương đến địa phương thuộc các nhóm thủ tục như: Đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CCCD; quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và con dấu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các thủ tục được thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đã được Công an tỉnh Kon Tum công bố trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh: http://congan.kontum.gov.vn/dich-vu-cong và niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân biết liên hệ, thực hiện.

Thủ tục được niêm yết tại http://congan.kontum.gov.vn/dich-vu-cong

Đây được xem là một trong những khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình CCHC và xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác CCHC, nhất là việc triển khai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Chủ động phân công cán bộ sẵn sàng tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, bảo đảm thời gian tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đều trước hạn và đúng hạn. 

Từ khi triển khai thực hiện dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đến nay, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận 3.981 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT (bao gồm: cấp mới, đổi, lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT); lĩnh vực quản lý con dấu (bao gồm: đăng ký mới, lại, thêm con dấu; đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu; thủ tục đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi); lĩnh vực quản lý VK, VLN, CCHT (bao gồm: cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ, CCHT; cấp mới, đổi, lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao; cấp giấy phép sử chữa VK, CCHT; cấp giấy phép vận chuyển CCHT; cấp giấy phép vận chuyển VLN quân dụng; cấp giấy phép vận chuyển VLN công nghiệp; điều chỉnh giấy phép vận chuyển VLN CN; cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ; cấp giấy xác nhận đăng ký CCHT); lĩnh vực Căn cước công dân (CCCD) (bao gồm: cấp thẻ CCCD khi thông tin công dân có trong CSDLQG về DC; cấp thẻ CCCD khi thông tin công dân chưa có trong CSDLQG về DC; cấp đổi thẻ CCCD; cấp lại thẻ CCCD; xác nhận số CMND, CCCD; khai thác thông tin trong CSDLQG về DC; khai thác thông tin trong CSDL căn cước công dân).

Khu vực tiếp dân tại Tầng 2, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Tất cả hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trên đều được giải quyết, trả kết quả đúng hạn và trước hạn. Kết quả đó đã mang lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. So với việc thực hiện dịch vụ hành chính công truyền thống, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang đến những lợi ích sau:

1. Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện cho nhân dân và doanh nghiệp mà còn giảm áp lực giấy tờ công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước.

2. Công dân khi đăng ký dịch vụ công trực tuyến sẽ giảm thời gian gửi/ nhận hồ sơ, giảm thời gian đi lại cho người sử dụng.

3. Tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc cung cấp thông tin về trạng thái hiện tại của quy trình là hoàn toàn có thể (Cung cấp thông tin hồ sơ đang nằm ở phòng, ban, nào? Đang được ai xử lý? Hồ sơ bị tắc ở khâu nào?...)

4. Tăng hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, do đó có thể tiết kiệm  thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công....

 5. Thời gian qua, việc ứng dụng Dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử. Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt là tránh được tệ nhũng nhiễu, quan liêu, phiền hà từ một bộ phận cán bộ công quyền, hách dịch; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.         

 


Tác giả: Thu Trâm
Tin liên quan