A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an huyện Ngọc Hồi nỗ lực, tận tâm, trách nhiệm thực hiện Kế hoạch “90 ngày, đêm” cấp căn cước công dân

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), tập trung vào 5 nhóm tiện ích, gồm phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội; phục vụ công dân số; phục vụ kết nối, khai thác bổ sung dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của các ban ngành.

Thông qua thẻ căn cước công dân (CCCD) và ứng dụng định danh điện tử quốc gia đã được tích hợp với các loại giấy tờ cá nhân, người dân có thể giải quyết các thủ tục hành chính ngay trên môi trường điện tử thông qua cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công Bộ Công an và nhận kết quả điện tử hoặc tại địa chỉ yêu cầu mà không cần đến trực tiếp trụ sở cơ quan nhà nước.

Cán bộ Công an huyện đến nhà người dân tuyên truyền vận động và đưa, đón người già, tàn tật đến Công an xã để thực hiện việc cấp căn cước công dân

Để phát huy hiệu quả của Đề án 06, cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng hiệu quả, hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân trên địa bàn huyện, góp phần cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ Công an huyện đến nhà người dân tuyên truyền vận động và đưa, đón người già, tàn tật đến Công an xã để thực hiện việc cấp căn cước công dân

Theo đó, các lực lượng Công an huyện, chủ công là Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội, phối hợp Công an các xã, thị trấn tổ chức cấp căn cước công dân cố định tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện, đồng thời thành lập các tổ công tác cấp CCCD lưu động trực tiếp đến từng nhà dân, từng khu dân cư để tuyên truyền, vận động nhân dân làm thẻ CCCD; bố trí phương tiện đưa, đón người tàn tật, già yếu đến nơi cấp CCCD; không quản ngại thời gian đêm tối, địa bàn đi lại khó khăn, mưa bão; điều động lực lượng, thiết bị giữa các địa bàn gần “hết dân” đến các địa bàn còn số lượng lớn người dân chưa làm CCCD, khi người dân rảnh, cần là có mặt; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư thu thập thông tin và rà soát, thu nhận hồ sơ lưu động, thông báo, nhắc nhở trên loa phát thanh đối với công dân chưa đăng ký cấp căn cước để người dân chủ động đi làm, với phương châm “hết việc, không hết giờ”.

Với những cố gắng nỗ lực đó, Công an huyện Ngọc Hồi đã hoàn thành thu thập, bổ sung thông tin dân cư, tiến hành “làm sạch” dữ liệu đã thu thập đạt 95%.  Đến nay, toàn huyện đã thu nhận được 38.366 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, trong đó đã trả 35.801 thẻ căn cước cho công dân; dữ liệu dân cư từng bước được xây dựng củng cố, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy hiệu quả của Đề án 06, trọng tâm là thực hiện Kế hoạch số 2918/KH-CAT-PC06, ngày 06/10/2022 của Công an tỉnh Kon Tum về việc mở đợt cao điểm “90 ngày đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc số hộ khẩu, sổ tạm trú hết hạn sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Công an huyện tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

1. Tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên địa bàn huyện làm căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện đúng quy định.

2. Công an huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm được chủ trương, thời gian, địa điểm cấp thẻ CCCD, kịp thời ghi hình, tuyên truyền, chia sẻ hình ảnh về hoạt động cấp thẻ CCCD trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, đồng thời nêu cao trách nhiệm của người dân trong thực hiện thủ tục cấp thẻ CCCD. Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng của việc cấp CCCD gắn chíp điện tử đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của nhân dân trên địa bàn; vận động người dân làm căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử theo quy định, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện;

3. Xác định rõ việc thực hiện cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các cấp, các ngành, trưởng các khu dân cư; phối hợp với bộ phận Tư pháp thực hiện việc cấp các loại giấy tờ liên quan đến hộ tịch (thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch…) cho công dân khi có yêu cầu theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân được cấp, bổ sung điều chỉnh thông tin cá nhân trong thời gian sớm nhất, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác và thống nhất, phục vụ cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử./.

Nguyễn Đức


Tác giả: Nguyễn Đức