A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an Kon Tum với Đợt Cao điểm triển khai Đề án 06/CP

Những ngày này, lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện đợt cao điểm 90 ngày, đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP của Chính phủ.

Quán triệt chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tập trung triển khai, thực hiện quyết liệt Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD và Đề án 06 của Chính phủ. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã thu thập, cập nhật đồng bộ vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 586.950 nhân khẩu. Tính đến ngày 15/11/2022 với 24 thiết bị thu nhận hồ sơ, Công an toàn tỉnh đã thu nhận trên 389.985 hồ sơ cấp CCCD thường trú (đạt tỷ lệ 92.85%) và định danh điện tử, phối hợp cùng Bưu điện và Công an cấp xã trả trên 361.529 thẻ CCCD cho công dân sử dụng, đạt tỷ lệ 98.5% so với số thẻ đã nhận về. Đối với tiến độ triển khai 25 dịch vụ công thiết yếu, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai 11/25 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06/CP....

Sau khi ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP diễn ra đến hết ngày 31/12/2022 tại Công an tỉnh, đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã trực tiếp tham gia Lễ phát động tại địa bàn xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà; đồng thời tiến hành kiểm tra, giám sát công tác thu nhận căn cước công dân, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân tại 08 xã trên địa bàn huyện Đăk Hà. Qua đó, động viên, yêu cầu lực lượng Công an cấp cơ sở cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình, khắc phục những khó khăn.

Đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thủy - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Lễ phát động của Công an huyện Đăk Hà

Thăm hỏi công dân tại địa điểm thu nhận hồ sơ căn cước công dân tại xã Đăk Hring - huyện Đăk Hà

Đến ngày 11/11/2022, để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Đề án 06/CP, Công an tỉnh Kon Tum đã thành lập các Tổ công tác đẩy nhanh thực hiện Kế hoạch “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP trong đó có sự tham gia của lãnh đạo các phòng nghiệp vụ trong toàn Công an tỉnh. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc lực lượng Công an cơ sở đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử, hướng dẫn, vận động người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản theo kế hoạch. Duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định theo Nghị định số 59 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử. Yêu cầu công an các xã, phường, thị trấn triển khai, rà soát từng công dân đủ điều kiện đi làm căn cước công dân (CCCD) với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, đảm bảo 100% công dân được thu nhận CCCD. Tuyên truyền phổ biến hướng dẫn công dân đăng ký cấp CCCD qua cổng dịch vụ công, trên các phương tiện thông tin đại chúng. Huy động nguồn lực cán bộ, chiến sĩ từ các đội nghiệp vụ, thành lập thêm các tổ công tác cấp CCCD gắn chíp lưu động, bổ sung máy móc, trang thiết bị hỗ trợ các đơn vị có số lượng công dân chưa được thu nhận hồ sơ cấp CCCD còn nhiều. Tăng cường công tác hỗ trợ thu nhận cho công dân tạm trú trên địa bàn.

Ngoài ra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ tiêu làm sạch dữ liệu dân cư. Hằng ngày, đánh giá chỉ tiêu thực hiện của các đơn vị trên từng nội dung làm sạch dữ liệu dân cư để có văn bản thông báo, chấn chỉnh đối với những đơn vị chậm tiến độ. Khảo sát từng địa bàn, từng khu vực, đặc điểm tình hình dân cư để đánh giá khả năng tiếp cận của người dân đối với dịch vụ công có phương án triển khai phù hợp. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện hiệu quả 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022.

Tổ công tác thực hiện công tác hướng dẫn, đôn đốc tại địa bàn cơ sở

Thời gian tới Công an tỉnh Kon Tum sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra, bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”. Tăng cường tuyên truyền, thông tin đến người dân việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng và các phương thức sử dụng thay thế. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện có hiệu quả 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế việc yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự…

 


Tác giả: Bá Giang
Tin liên quan