A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Với quyết tâm cao trong đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

 

 

 Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) - Công an an tỉnh Kon Tum đang cung cấp 56 dịch vụ công tại 03 cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã phát huy vai trò chỉ đạo của người đứng đầu. Nhất là trong tập trung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm đúng tiến độ; tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn, định hướng người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; hình thành đội ngũ tiên phong, xung kích về kỹ năng số (tập trung vào 03 diện đối tượng, gồm: lực lượng vũ trang; cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và sinh viên, học sinh) và vận động gia đình, người thân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bảo đảm đầy đủ trang thiết bị và nâng cao kỹ năng số, năng lực giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử cho cán bộ chiến sĩ; mở rộng điểm hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Công an cấp cơ sở, nhất là Công an cấp xã, phường. Cấp 100% định danh điện tử và tuyên truyền, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử để đăng nhập, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH hướng dẫn công dân cài đặt tài khoản định danh điện tử

Trong 6 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận 37.713 hồ sơ trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hôi, cụ thể: 33.970 hồ sơ lĩnh vực cư trú; 3.655 hồ sơ lĩnh vực Căn cước công dân; 12 hồ sơ lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện an ninh trật tự; 76 hồ sơ lĩnh vực quản lý con dấu. Tất cả hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trên đều được giải quyết, trả kết quả đúng hạn và trước hạn. Kết quả đó đã mang lại sự hài lòng cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP, ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Qua rà soát, tính đến tháng 6 năm 2023 Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 08 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết liên quan đến lĩnh vực quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với thời gian giải quyết từ 10 ngày làm việc cắt giảm còn 08 ngày làm việc, bao gồm các thủ tục: (1) Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ; (2) Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; (3) Thông báo khai báo vũ khí thô sơ; (4) Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; (5) Cấp giấy phép trang bị vũ khí thể thao; (6) Cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; (7) Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trung bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; (8) Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật .

Trong thời gian tới, nhằm đẩy mạnh việc người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ những nội dung sau đây:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, người lao động và người dân về lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các dịch vụ công trực tuyến này đến với tất cả các đối tượng trên bằng các hình thức khác nhau như: Qua phương tiện truyền thông đại chúng, mạng Internet, các cuộc họp, giao ban, lồng ghép trong các đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Hai là, tăng cường kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, chiến sĩ vào phục vụ công tác của mình, nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc. Vận dụng linh hoạt các cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện có để phục vụ công tác. Kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc về đường truyền, hệ thống…

Ba là, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Thực hiện phân luồng và cử cán bộ có trình độ công nghệ thông tin hướng dẫn cẩn thận, chu đáo, đầy đủ cho người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi đến đơn vị liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Bốn là, lãnh đạo các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Gắn kết quả thực hiện với đánh giá thi đua cuối năm của từng tập thể, cá nhân.

 

 


Tác giả: Kiều Trinh
Tin liên quan