A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân có mã QR để thực hiện tiêm chủng, xác thực thông tin, đi lại…

Bộ Y tế có Công văn số 8938/BYT-DP ngày 21/10/2021 hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vắc xin Covid-19 và Công văn số 9438/BYT-CNTT ngày 05/11/2021 về việc hướng dẫn Quy trình xác thực thông tin người dân trên nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19 cụ thể đến tận cấp xã với mục tiêu chung là phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong việc đi lại, sinh hoạt, làm việc và quản lý xã hội. Trong đó, nêu rõ: “Người đến tiêm phải mang Căn cước công dân hoặc Thông báo số định danh cá nhân có mã QR do Công an cấp và giấy xác nhận tiêm chủng vắc xin Covid-19 trước đó (nếu có)”.

z2967779708284_b0bc7e23010dd9cf65f0df4a2142ff17.jpg

Thông báo số định danh cá nhân có chứa mã QR code

Hiện nay, trên Thông báo số định danh cá nhân có chứa mã QR tích hợp thông tin của công dân nên đối với người dân chưa có Căn cước công dân, mất Chứng minh nhân dân có thể sử dụng Thông báo số định danh cá nhân để đăng ký tiêm chủng, xác thực thông tin cá nhân khi cần thiết. Đối với trẻ em, ngoài việc sử dụng Thông báo số định danh cá nhân để đi tiêm vắc xin, cũng có thể sử dụng cho thủ tục liên quan nhập học, đi máy bay, du lịch…

Tại Quyết định số 5947/QĐ-BCA-C06 ngày 19/7/2021 của Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân và lĩnh vực cấp, quản lý Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an, quy định thủ tục xin cấp giấy Thông báo số định danh cá nhân như sau:

1. Về trình tự thực hiện:

Bước 1. Công dân hoặc người đại diện hợp pháp của công dân yêu cầu Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú cấp văn bản thông báo.

Bước 2. Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú kiểm tra thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, in Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ: Xuất trình giấy tờ hợp lệ chứng minh thông tin công dân hoặc người đại diện hợp pháp.

b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Chưa quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Công dân đăng ký thường trú trên địa bàn quản lý.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Công an cấp xã.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an).

8. Lệ phí: Chưa quy định.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Vì vậy, theo quy định, bất cứ khi nào cần Thông báo số định danh cá nhân, người dân có quyền yêu cầu Công an cấp xã cung cấp. Tuy nhiên, Thông báo số định danh cá nhân (cũng như Căn cước công dân gắn chíp) có thể sử dụng trong rất nhiều thủ tục, giao dịch của người dân nên người dân khi nhận được Thông báo số định danh cá nhân cần giữ kỹ để sử dụng khi cần thiết.

Trong thời gian tới Căn cước công dân gắn chíp sẽ được tích hợp rất nhiều các loại giấy tờ khác vào như giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… vào chíp điện tử để tiến tới chỉ dùng duy nhất Căn cước công dân gắn chíp để thực hiện các giao dịch. Khi thực hiện các thủ tục, giao dịch, mã QR trên Căn cước công dân gắn chíp hoặc thông qua Thông báo số định danh cá nhân có mã QR được dùng để quét, kiểm tra các thông tin nhân thân, giấy tờ liên quan./.

Nguyễn Thị Tâm

 


Tin liên quan