A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tạm ngừng cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Trong thời gian từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 04/9/2022, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Kon Tum tạm ngừng cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện điện số 247/HT ngày 24/8/2020 của Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội- Bộ Công an và để đảm bảo an toàn về phòng chống cháy, nổ và an ninh trật tự trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2022, trong thời gian từ ngày 01/9/2022 đến hết ngày 04/9/2022, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Kon Tum tạm ngừng cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội thông báo để các đơn vị có liên quan chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp.


Tác giả: Việt Trinh