A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cấp lại hộ chiếu phổ thông

Thủ tục Cấp lại hộ chiếu phổ thông
Thời hạn giải quyết Không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức.
Cơ quan thực hiện Phòng An ninh đối ngoại
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Hộ chiếu phổ thông.
Lệ phí 200.000 đồng VN/cuốn hộ chiếu đối với trường hợp cấp lại khi hộ chiếu hết hạn.
Lệ phí cấp lại hộ chiếu do hư hỏng hoặc bị mất: 400.000 đồng VN/cuốn hộ chiếu.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện – Công dân Việt Nam đang thường trú hoặc có hộ khẩu thường trú tại địa phương này nhưng tạm trú ở địa phương khác đã được cấp sổ tạm trú, đã từng được cấp hộ chiếu phổ thông.

– Không thuộc các trường hợp chưa được cấp giấy tờ có giá trị xuất cảnh Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 136/2007/NĐ-CP, ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Cơ sở pháp lý + Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

+ Nghị định số 94/2015/NĐ-CP, ngày 16/10/2015, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

+ Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

+ Thông tư số 29/2016/TT-BCA ngày 06/7/2016 hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam.