A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng kết thực tiễn việc thực hiện quy định cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ và tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Từ tháng 6/2013 đến 5/2021, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã cấp 173 giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (gồm 23.855kg thuốc nổ, 14.726 kíp nổ, 7.123 dây nổ chậm) theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn về người và tài sản, được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao.

Tháng 6/2013, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Kon Tum về việc cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phối hợp thực hiện việc chuyển giao chức năng cấp giấy phép vận chuyển VLNCN và TCTN từ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sang Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH theo đúng quy định.

Trong quá trình triển khai chức năng, nhiệm vụ trên, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã giúp Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện các nội dung liên quan đến VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh, trong đó có công tác vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ theo đúng tinh thần Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Quốc hội về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội về quản lý, sử dụng VK, VLN và CCHT.

Tổ chức Hội nghị trực tuyến và ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT với sự tham gia của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; các phòng, Công an các huyện, thành phố. Đồng thời hướng dẫn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

Thực tiễn công tác cho thấy, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; tiến hành thẩm định, thẩm tra việc cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự, thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định và thẩm quyền. Định kỳ tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn phòng, chống, cháy nổ đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật; hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; thường xuyên rà soát, kiểm tra các điều kiện về an ninh, an toàn phòng, chống cháy, nổ trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp. Trước khi cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cử cán bộ kinh nghiệm kiểm tra hiện trường, kho chứa vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; trường hợp không có kho thì yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải có hợp đồng thuê kho bằng văn bản với tổ chức được phép bảo quản, vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

Phối hợp với các ngành liên quan (Sở công thương, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ) trong công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định. Quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ, thông báo kịp thời đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp việc tạm ngừng cấp giấy phép vận chuyển cũng như sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ trong thời gian diễn ra những sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh (lễ, tết, đại hội Đảng bộ các cấp, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp….).

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã thực hiện tốt công tác theo dõi, quản lý 28 cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, trong đó có 10 cơ sở, doanh nghiệp có kho chứa vật liệu nổ công nghiệp. Từ tháng 6/2013 đến 5/2021, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã cấp 173 giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (gồm 23.855kg thuốc nổ, 14.726 kíp nổ, 7.123 dây nổ chậm) theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn về người và tài sản, được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao. Tổ chức vận động nhân dân giao nộp 82 kg thuốc nổ, 384 kíp nổ; đấu tranh xử lý 02 vụ/02 đối tượng tàng trữ trái phép thuốc nổ, thu giữ 1,6kg thuốc nổ, 04 kíp nổ.

Nhờ làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà trong 08 năm qua, công tác cấp giấy vận chuyển VLNCN và TCTN trên địa bàn tỉnh đã được Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Quản lý chặt chẽ về con người tham gia, cơ sở vật chất, kho, bãi, phương tiện và các hoạt động trong lĩnh vực này nhằm hạn chế mất, thất thoát VLN, không để các thế lực thù địch, tội phạm lợi dụng gây án, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thanh Nga