A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân

Với phương châm: “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực”, thời gian qua, cùng với việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Bộ Công an đã triển khai một cách đồng bộ, thống nhất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong toàn lực lượng.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân, thời gian qua, Bộ Công an đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các nội dung về công tác cải cách hành chính, góp phần từng bước hoàn thiện các thể chế, tạo hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Trong đó, đã sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả; chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đã từng bước ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ vào thực hiện các nhiệm vụ công tác, đem lại hiệu quả tốt; các thủ tục hành chính và quy định giải quyết thủ tục hành chính được công khai để người dân biết, thực hiện; công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính khoa học, hiệu quả đảm bảo sự hài lòng của nhân dân; đa phần các phản ánh, kiến nghị của người dân đều được tiếp nhận giải quyết tốt, người dân đồng tình, ủng hộ.

Đồng thời, Bộ Công an cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường rà soát, nghiên cứu đề xuất các phương án nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo sự thuận lợi cho người dân, tổ chức khi thực hiện. Kết quả, ngày 28/7/2022, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Quyết định số 5714/QĐ-BCA-V03 phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó, Bộ Công an đã đơn giản hóa tổng cộng 172 thủ tục hành chính trên 08 lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Về đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND, sáng 29/10/2021, tại Hội nghị công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 và triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân đã nêu rõ: “97,96% người dân hài lòng với sự phục vụ của các đơn vị Công an nhân dân”. Kết quả nêu trên cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành Công an đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu của Chính phủ đề ra. Điều đó cho thấy quyết tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự nỗ lực của Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính được nâng lên rõ rệt.

​Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội (nguồn: bocongan.gov.vn)

Thực hiện Đề án 06/CP, Bộ Công an đã hoàn thành tích hợp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an 09/11 dịch vụ công bao gồm: Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD; Cấp lại, cấp đổi thẻ CCCD; Khai báo tạm vắng; Thông báo lưu trú; Thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; Thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xỉ và cấp Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu; Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy; Thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình; Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông. Qua đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Cổng dịch vụ công Bộ Công an đã tiếp nhận, giải quyết 74.587 hồ sơ, trong đó trả kết quả đúng hạn 74.336 hồ sơ (đạt tỷ lệ 99,66%).


Nhiều thủ tục hành chính đã được cung cấp mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an (ảnh chụp màn hình)

Đặc biệt, lực lượng Công an các cấp đã tổ chức triển khai 03 tiện ích: Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp xã; Cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân; Cấp mã định danh cho công dân để đăng ký thi trực tuyến. Các chiến dịch trên đã tạo điều kiện thuận lợi, góp phần tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, được dư luận và quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Công an tỉnh Kon Tum tập huấn cấp biển số ô tô, xe máy tại cơ sở

Ngoài ra, để triển khai chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân, Bộ Công an còn tập trung vào 6 nội dung gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Công an nhân dân.

Những kết quả trên cho thấy, công tác cải cách hành chính của lực lượng CAND thời gian qua đã có bước chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của nền hành chính hiện đại. Tuy nhiên, để góp phần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, thời gian tới, lực lượng Công an các cấp cần đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ như:

Một là, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cần đề cao vai trò của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác cải cách hành chính trong đơn vị. Quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thực hiện các Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước theo từng giai đoạn trong lực lượng CAND. Trong đó, phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; nói phải đi đôi với làm và phải có kết quả cụ thể; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để giảm tầng nấc, khâu trung gian; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, cá thể hóa trách nhiệm, đề cao vai trò người đứng đầu.

Hai là, thường xuyên rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến thẩm quyền của lực lượng CAND. Trong quá trình rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phải tham khảo, lấy ý kiến của người dân, tổ chức để đáp ứng yêu cầu, đảm bảo khả thi, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan Công an các cấp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Ba là, cung cấp đa đạng các kênh giao tiếp, giúp người dân, doanh nghiệp lựa chọn hình thức xử lý dịch vụ công phù hợp nhất với họ, hướng đến nâng cao tỉ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường truyền thông và quảng bá về dịch vụ công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích mang lại từ việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trong đó chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thụ hưởng.

Bốn là, thường xuyên rà soát, đánh giá an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, khẩn trương khắc phục những lỗ hổng bảo mật, lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách hành chính. Cần chú trọng việc đầu tư, trang bị nâng cấp hệ thống phần mềm ứng dụng để phục vụ cho việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan