A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngọc Hồi: Thực hiện cao điểm “50 ngày đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử

Thực hiện Kế hoạch số 3903/KH-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Kon Tum về Triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Công an huyện Ngọc Hồi Triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện.  

Tổ công tác lưu động đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử tại các xã trên địa bàn

Trong thời đại số hóa, việc định danh và xác thực thông tin cá nhân khi thực hiện các giao dịch, dịch vụ công trên môi trường điện tử là một yêu cầu cấp thiết, nhằm đảm bảo tính chính xác, đồng nhất và an toàn của thông tin.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, nòng cốt là lực lượng Công an huyện Ngọc Hồi đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, bước đầu đã đạt được kết quả nhất định, người dân đã tiếp cận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử phục vụ nhu cầu hàng ngày, như: Sử dụng thông tin về cư trú, thông tin thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và các loại giấy tờ cá nhân đã được tích hợp vào tài khoản Định danh điện tử để thực hiện các giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính trên các nền tảng công nghệ; thực hiện thông báo lưu trú, phản ánh kiến nghị về an ninh, trật tự, khai báo y tế thông qua ứng dụng VNeID..., góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển công dân số, phục vụ hiệu quả công tác cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện.

Tổ công tác lưu động đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử tại các xã trên địa bàn

Tính đến ngày 12 tháng 11 năm 2023, toàn huyện đã thu nhận 23.012 tài khoản Định danh điện tử trong đó: Mức 1 là 3.725 tài khoản và Mức 2 là 19.287 tài khoản.

Để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm cao nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện trong công cuộc chuyển đổi số, mang lại những tiện ích, thuận lợi cho người dân theo mục tiêu của Đề án 06 và chuyển đổi số, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc cài đặt, kích hoạt và sử dụng định danh điện tử, đảm bảo tỷ lệ 100% phải kích hoạt định danh điện tử mức 2.

Tổ công tác lưu động đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử tại các xã trên địa bàn

Trong thời gian tới, nhằm thực hiện tốt chiến dịch "50 ngày, đêm", Công an huyện Ngọc Hồi sẽ tăng cường tuyên truyền đăng ký, kích hoạt, sử dụng định danh điện tử, những tiện ích mang lại, để tạo sự lan toả mạnh mẽ trên toàn tỉnh để nhân dân tích cực hưởng ứng cài đặt, kích hoạt định danh điện tử để sử dụng thực hiện các giao dịch hành chính công, thay thế các giấy tờ truyền thống, góp phần phục vụ công cuộc chuyển đổi số./.

Một số hình ảnh trong đợt cao điểm”50 ngày, đêm” thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử:

                                                                                                            Phương Thảo


Tác giả: Phương Thảo
Tin liên quan