A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện dịch vụ công trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Với nhiệm vụ đăng ký xe, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt; cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên… của lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến có chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), đồng thời để giúp Nhân dân giảm thời gian, chi phí đi lại và tăng tính công khai, minh bạch, hiện đại hóa quá trình kết nối, chia sẻ thông tin, cải cách thủ tục hành chính. Sau đây là quy định, quy trình về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ qua Cổng dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

https://kontumtv.vn/wp-content/uploads/2022/05/SAU-1-TUAN-TRIEN-KHAI-CONG-TAC-DANG-KY-CAP-BIEN-SO-PHUONG-TIEN-GIAO-THONG-TAI-HUYEN-DAK-HA-1024x576.jpg

Đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông tại huyện Đăk Hà (ảnh M.H)

I. Quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

1. Về phân cấp đăng ký xe

Phòng Cảnh sát giao thông đăng ký, cấp biển số đối với xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại thành phố Kon Tum, nơi Phòng Cảnh sát giao thông đặt trụ sở.

Công an huyện đăng ký, cấp biển số các loại xe sau đây (trừ các loại xe của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân)

Xe ô tô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn huyện.

Xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình (trừ các xã đã được phân cấp đăng ký xe mô tô).

Công an cấp xã trung bình 03 năm liền kề gần nhất, đã đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong 01 năm thì công an cấp xã thực hiện đăng ký cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên.

2. Quy trình thực hiện đăng ký, cấp biển số xe lần đầu; đăng ký sang tên; đổi lại, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trên cổng Dịch vụ công

Chủ xe đăng nhập Cổng dịch vụ công kê khai các thông tin vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01A/58) và nhận mã số thứ tự, lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại để làm thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe.

3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời trên Cổng dịch vụ công

Chủ xe đăng nhập Cổng dịch vụ công kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào Giấy khai đăng ký xe điện tử (theo mẫu số 01B/58 - ghi rõ số tờ khai hải quan điện tử, số phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng để kiểm tra thông tin nguồn gốc phương tiện) và gửi các tài liệu đính kèm (chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, giấy ủy quyền người kê khai làm thủ tục đăng ký tạm thời); nộp lệ phí đăng ký xe tạm thời; nhận kết quả xác thực đăng ký xe tạm thời của cơ quan đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công và in chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tạm thời điện tử (theo mẫu số 05A/58) đối với xe nhập khẩu hoặc xe sản xuất lắp ráp trong nước lưu hành từ kho, cảng, nhà máy, đại lý xe đến nơi đăng ký hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác, xe di chuyển đi địa phương khác, xe tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam; căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin tại địa phương công tác hoàn thành trước ngày 31/12/2022.
4. Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được trên Cổng dịch vụ công

Cơ quan, tổ chức, cá nhân là chủ xe hoặc người đang sử dụng xe đăng nhập Cổng dịch vụ công kê khai các thông tin của xe, chủ xe vào Giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe điện tử (theo mẫu số 09A/58); nộp trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển phát Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe hoặc Công an cấp xã nơi cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc thường trú để nhận kết quả và xác thực thu hồi đăng ký, biển số xe của cơ quan đăng ký xe hoặc của Công an cấp xã trên Cổng dịch vụ công.

II. Xử lý vi phạm TTATGT đường bộ

1. Trình tự xử lý kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đối với trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông để kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính thực hiện:

- Xác định thông tin về phương tiện vi phạm thông qua cơ quan đăng ký xe và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

- Trường hợp chủ phương tiện không cư trú tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan Công an đã phát hiện vi phạm hành chính, nếu xác định vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã thì chuyển kết quả thu thập được đến Công an cấp xã nơi chủ phương tiện cư trú (theo mẫu số 01/65/68) để giải quyết, xử lý.

- Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã (hoặc thuộc nhưng Công an cấp xã chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối) thì chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đến Công an cấp huyện nơi chủ phương tiện cư trú (theo mẫu số 01/65/68) để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm.

- Gửi thông báo (theo mẫu số 02/65/68) yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính hoặc đến trụ sở Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm hành chính đế xử lý.

2. Cá nhân, tổ chức vi phạm thực hiện việc nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính qua Cổng dịch vụ công

- Người có thẩm quyền xử phạt gửi thông tin xử phạt lên Cổng dịch vụ công; Cổng dịch vụ công tự động thông báo cho người vi phạm tra cứu thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thông qua số điện thoại người vi phạm đã đăng ký với cơ quan Công an tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính.

- Người vi phạm truy cập vào Cổng dịch vụ công thông qua số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được thông báo hoặc số biên bản vi phạm hành chính để tra cứu thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính, đăng ký nhận lại giấy tờ bị tạm giữ qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Người có thẩm quyền xử phạt tra cứu Biên lai điện tử thu tiền xử phạt vi phạm hành chính được hệ thống Cổng dịch vụ công gửi về để in, lưu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và làm căn cứ trả lại giấy tờ bị tạm giữ….

- Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trả lại giấy tờ bị tạm giữ, khi hết thời hạn tước cho người vi phạm qua dịch vụ bưu chính công ích; trả lại tang vật, phương tiện vi  phạm hành chính, tiền đặt bảo lãnh (nếu có) theo quy định của pháp luật.


Tác giả: Bích Nga
Tin liên quan