A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Các loại tội phạm mới theo quy định của Bộ luật hình sự 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

 

Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 gồm 426 điều (tăng 82 điều so với Bộ luật hình sự năm 1999), quy định có thêm 34 tội danh mới.

http://csnd.vn/Uploads/2017/11/32/BO-LUAT-HINH-SU-2015-S%C4%90BS-2017HCM-8-2017.jpg

Cụ thể là các tội:

1. Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm – Điều 147

2. Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người – Điều 154

3. Xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, quyền biểu tình của công dân – Điều 167

4. Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại – Điều 187

5. Làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán – Điều 212

6. Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm – Điều 213

7. Gian lận bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp – Điều 214

8. Gian lận bảo hiểm y tế – Điều 215

9. Trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động – Điều 216

10. Vi phạm quy định về cạnh tranh – Điều 217

11. Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp – Điều 217a

12. Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản – Điều 218

13. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí – Điều 219

14. Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng – Điều 220

15. Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng – Điều 221

16. Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng – Điều 222

17. Thông đồng, bao che cho người nộp thuế gây hậu quả nghiêm trọng – Điều 223

18. Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng – Điều 224

19. Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất – Điều 230

20. Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã – Điều 234

21. Vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông – Điều 238

22. Sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật – Điều 285

23. Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng – Điều 291

24. Sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh – Điều 293

25. Cố ý gây nhiễu có hại – Điều 294

26. Cưỡng bức lao động – Điều 297

27. Bắt cóc con tin – Điều 301

28. Cướp biển – Điều 302

29.Đăng ký hộ tịch trái pháp luật – Điều 336

30.Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép – Điều 348

31. Vi phạm quy định về giam giữ – Điều 388

32. Gây rối trật tự phiên tòa, phiên họp – Điều 391

33. Ra mệnh lệnh trái pháp luật – Điều 393

34. Chiếm đoạt hoặc hủy hoại di vật của tử sĩ – Điều 415

Duy Hòa