A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chế định án treo theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

 

Án treo là chế định pháp lý hình sự liên quan đến việc chấp hành hình phạt. Án treo được hiểu là việc tạm thời miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện theo quy định của pháp luật.

http://pup.edu.vn/pa_uploads/news/2018_05/law.jpg

Khoản 1, Điều 65 BLHS năm 2015 quy định: “Khi xử phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 01 năm đến 05 năm và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật thi hành án hình sự.

Để hướng dẫn thi hành Điều 65 BLHS 2015, ngày 15/5/2018, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ra Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của BLHS 2015 về án treo, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018. Theo đó, người bị xử phạt tù có thể được xem xét hưởng án treo nếu đáp ứng các điều kiện sau:

– Bị xử phạt tù không quá 03 năm;

– Có nhân thân tốt (ngoài phạm tội lần này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật);

– Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ quy  định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 và không có tình tiết tăng nặng;

– Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục;

– Xét thấy không cần phải buộc chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.


Duy Hòa