A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chính sách hỗ trợ cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2018/NĐ-CP về chính sách cho người đi cai nghiện tự nguyện, có hiệu lực từ ngày 05/07/2018.

25_nam_coso_cainghien_so2___.jpg

Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Lâm Đồng (Ảnh minh họa)

Nghị định yêu cầu thời gian cai nghiện ma túy tự nguyện tối thiểu là 06 tháng, gồm: Điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe; giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng, chống tái nghiện. Trong đó, thời gian điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và phục hồi sức khỏe tối thiểu là 20 ngày. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập được Nhà nước bảo đảm tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 95% chi phí sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ xét nghiệm; điều trị nhiễm trùng cơ hội đối với thương binh, người nghèo, người cao tuổi cô đơn, trẻ mồ côi; người nhiễm chất độc hóa học… Địa phương hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt ít nhất bằng 70% định mức đối với người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Chế độ chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện được thực hiện thí điểm từ năm 2018 đến năm 2020 tại 15 cơ sở cai nghiện ma túy ngoài công lập ở 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm: Sơn La, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nghệ An, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Đồng Nai, Bình Dương và Cần Thơ.

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện do ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp của Luật ngân sách nhà nước.

*Chi tiết Nghị định xem tại: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-80-2018-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-147-2003-ND-CP-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tu-nguyen-382368.aspx


Duy Hòa