A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an xã Đăk Trăm tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật

            Ngày 20/7/2022, Công an xã Đăk Trăm đã phối hợp cùng các ban ngành, tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chức trên địa bàn xã Đăk Trăm, tham dự buổi tuyên truyền có hơn 150 người dân tham gia.

Công an xã Đăk Trăm tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn xã

            Tại buổi tuyên truyền, Công an xã Đăk Trăm đã tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo; một số quy định của Luật giao thông đường bộ; Luật hôn nhân và gia đình, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cân huyết thống; các phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội phổ biến hiện nay và cách phòng ngừa; quy định về công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp Căn cước công dân; quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; công tác phòng ngừa cháy, nổ; phòng chống đuối nước ở trẻ em, nhất là trong dịp nghỉ hè và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở.

            Qua đó, nhằm giúp người dân nắm vững và chấp hành đúng các quy định của pháp luật, không để các đối tượng xấu lợi dụng tôn giáo để lôi kéo, kích động tham gia các hoạt động trái pháp luật; tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa tai nạn đuối nước xảy ra… góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./.

Quang Nhật


Tác giả: Quang Nhật