A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bãi bỏ một số thủ tục hành chính so với Luật Phòng cháy và chữa cháy hiện hành

Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) dự kiến không ban hành mới các thủ tục hành chính trong công tác PCCC&CNCH mà sẽ cắt giảm 06 nhóm thủ tục hành chính với 29 thủ tục hành chính.

 

Các nhóm thủ tục hành chính được bãi bỏ bao gồm: Phê duyệt phương án chữa cháy; Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm cháy, nổ; Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân; Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC; Cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH; Cấp chứng nhận kiểm định phương tiện PCCC.

Dự án Luật PCCC&CNCH cũng dự kiến sửa đổi, bổ sung 04 nhóm thủ tục hành chính để phù hợp yêu cầu thực tiễn như: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC; cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về PCCC; sửa đổi thủ tục hành chính “thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy” thành thủ tục “thẩm định thiết kế về phòng cháy, chữa cháy”; sửa đổi thủ tục hành chính “nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy” thành thủ tục “kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy”.

Ảnh minh hoạ

 


Tin liên quan