A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an

Từ ngày 15/5/2022, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tổ chức triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

 

 

Ảnh minh họa (nguồn: canhsatpccc.gov.vn)

Theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ khi thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an phải chuẩn bị hồ sơ điện tử, kê khai mẫu đơn, tờ khai điện tử, trong đó:

Các văn bản, tài liệu của người dân, doanh nghiệp trực tiếp ban hành phải được ký số.

Các tài liệu không do người dân, doanh nghiệp trực tiếp ban hành phải được chứng thực điện tử, trường hợp các bộ, ngành, địa phương đã liên thông, chia sẻ dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý thì không phải chứng thực điện tử.

Tuy nhiên, hiện nay dịch vụ sao y, chứng thực điện tử trên địa bàn tỉnh chưa được triển khai thực hiện. Do đó, để bảo đảm việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an như sau:

Đối với các tài liệu do người dân, doanh nghiệp trực tiếp ban hành (như văn bản đề nghị, bản vẽ thiết kế…): Người dân, doanh nghiệp thực hiện ký số đối với các thành phần hồ sơ này.

Đối với các tài liệu không do người dân trực tiếp ban hành (như: văn bằng, chứng chỉ, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC): Tiếp tục nhận, xử lý hồ sơ bản scan (từ giấy tờ gốc) của người dân, doanh nghiệp đến khi địa phương cung cấp dịch vụ chứng thực điện tử.

Như Ý

 

 

 


Tác giả: Như Ý