A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả và những bài học kinh nghiệm thực tiễn từ công tác Đặc xá

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án phạt tù, đồng thời cũng là động lực khuyến khích người bị kết án đang chấp hành án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, có cơ hội sớm làm lại cuộc đời, không tái phạm tội, trở thành người công dân lương thiện có ích cho xã hội.

 

 

Yêu cầu của Công tác đặc xá phải bảo đảm về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030”, tạo điều kiện thuận lợi cho những người được đặc xá nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, tránh tái phạm.

Đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thủy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh tại lễ Công bố Quyết định đặc xá năm 2022

Công tác đặc xá năm 2022 phải được tiến hành đúng pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót và tiêu cực xảy ra, do đó là cơ quan thường trực được Giám đốc Công an tỉnh giao trực tiếp tham mưu cho Hội đồng xét Đặc xá năm 2022, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh đã tham mưu ban hành và triển khai thực hiện Quyết định Đặc xá của Chủ tịch Nước, Hướng dẫn về công tác Đặc xá của Bộ Công an, Kế hoạch Đặc xá của Chủ tịch UBND tỉnh, Quyết định thành lập Tiểu Ban Chỉ đạo đặc xá của Công an tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2022 của Công an tỉnh; theo đó, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét, đề nghị đặc xá của Trại tạm giam và Cơ quan Thi hành án hình sự Công an cấp huyện... và chỉ đạo cơ quan tham mưu giúp việc cho Hội đồng thực hiện quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện, đối chiếu danh sách đối tượng được đề nghị Đặc xá năm 2022 nghiêm túc, đúng tiến độ thời gian và đạt kết quả cao theo kế hoạch đã đề ra.

Phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh rà soát, xét duyệt, thẩm định hồ sơ Đặc xá

Phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh rà soát đối tượng đặc xá đúng trình tự, đúng đối tượng, đúng thủ tục, đúng thời gian, tiến độ đề ra, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và sự khoan hồng của đảng, nhà nước, tuyên truyền về công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù, trong đó có người đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, giúpTiểu Ban Chỉ đạo đặc xá của Công an tỉnh họp, xét duyệt hồ sơ đề nghị đặc xá đối với 08 phạm nhân đúng quy định, thủ tục, Chủ tịch Nước đã Quyết định Đặc xá đối với 08 phạm nhân trên. Ngày 01/9/2022, Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá của Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân được đặc xá năm 2022 tại 02 địa điểm là Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an thành phố Kon Tum. Đồng thời, đã tổ chức tiếp nhận 29 phạm nhân được đặc xá từ các Trại giam thuộc Bộ Công an và Trại tạm giam Công an các địa phương khác về cư trú trên địa bàn tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các phạm nhân được đặc xá sớm hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

Nhìn chung, việc triển khai các nội dung về công tác đặc xá năm 2022 của Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá Công an tỉnh đã được thực hiện hiệu quả, đúng pháp luật, đảm bảo các nội dung, yêu cầu đề ra, góp phần tích cực trong công tác thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước nói chung và công tác phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng. Qua công tác quản lý, theo dõi người được đặc xá về địa phương đều chấp hành tốt các quy định của pháp luật, của địa phương nơi cư trú, bước đầu đã hòa nhập cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động tại cộng đồng dân cư, ít còn mặc cảm, tự ti về quá khứ phạm tội của bản thân…, chưa phát hện có trường hợp nào tái phạm tội. Cho đến nay, chưa tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nào liên quan đến công tác đặc xá năm 2022.

Cơ quan tham mưu giúp việc cho Hội đồng thực hiện quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện, đối chiếu danh sách đối tượng được đề nghị Đặc xá năm 2022

Từ thực tiễn trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện pháp luật về thi hành án hình sự nói chung và công tác Đặc xá năm 2022 nói riêng trên địa bàn tỉnh, xin rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, việc chỉ đạo, điều hành công tác đặc xá được thực hiện nghiêm túc. Quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong toàn ngành; đảm bảo việc nhận thức đầy đủ, đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của đặc xá và nắm vững nội dung các văn bản nói trên để triển khai nhiệm vụ đạt kết quả tốt.

Hai là, công tác tuyên truyền về công tác đặc xá được chú trọng, tất cả các quy định của pháp luật và thông tin liên quan đến đặc xá liên tục đăng tải trên website, báo, tạp chí và truyền hình của địa phương nhằm trang bị đầy đủ kiến thức cho cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ. Đồng thời, để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội.

Ba là, bố trí đủ lực lượng cán bộ có đủ năng lực, trình độ và bản lĩnh tham gia công tác đặc xá; đảm bảo đủ phương tiện, cơ sở vật chất, văn phòng phẩm phục vụ công tác đặc xá kể cả trong và ngoài giờ làm việc.

Bốn là, công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan để thực hiện thống nhất Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước được tiến hành chặt chẽ.

Năm, tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm, đề nghị khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, phát hiện kịp thời những thiếu sót để rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong đặc xá./.

 

 


Tác giả: Ngọc Học
Tin liên quan