A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Theo thống kê của Bộ Công an, từ ngày 01/01/2009 đến 01/8/2021, toàn quốc đăng ký 5 triệu xe ô tô và 74 triệu xe mô tô (mỗi năm số lượng phương tiện đăng ký mới tăng trung bình trên 25% với nhiều chủng loại phương tiện đa dạng khác nhau), đã đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, hành khách, giao lưu văn hóa của các cơ quan, tổ chức và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước, củng cố quốc phòng, an ninh.

Thời gian qua, công tác đăng ký xe đã có những bước chuyển đổi tích cực: thường xuyên thay đổi tư duy quản lý từ đăng ký thủ công (viết bằng tay) sang ứng dụng công nghệ thông tin (hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện lần đầu tiên được quản lý thống nhất, tập trung trên hệ thống mạng máy tính từ Cục đến Công an cấp huyện), bắt buộc phải nhập đầy đủ dữ liệu mới in được giấy chứng nhận đăng ký xe, bảo đảm công khai, minh bạch, phòng ngừa sai phạm, tiêu cực; hoàn thiện thể chế đăng ký, quản lý cho phù hợp với thực tế và yêu cầu công tác; tăng cường cải cách hành chính (nhất là cải cách thủ tục hành chính) để nâng cao hiệu quả công tác; phối hợp với các Bộ, ngành sử dụng dịch vụ công quốc gia để đăng ký xe, rút ngắn được thời gian đăng ký. Thông qua công tác đăng ký xe, C08 và Công an các địa phương đã phát hiện nhiều đối tượng làm giả đăng ký xe, chứng từ nộp lệ phí trước bạ, hóa đơn bán hàng, hồ sơ xe tịch thu sung quỹ nhà nước hoặc đục hoặc hàn cắt số máy số khung để đăng ký trái quy định, qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, phát hiện được tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng phương tiện giao thông để hoạt động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Số liệu xe được đăng ký so với số lượng xe lưu thông hiện tại có sự khác biệt, mỗi xe ô tô, xe máy muốn đưa vào sử dụng phải được đăng ký tại cơ quan Công an nhưng khi xe không còn được sử dụng trong lưu thông, chủ sở hữu không thông báo cho cơ quan Công an, ảnh hưởng đến công tác quản lý, công tác hoạch định chính sách phát triển phương tiện, kinh tế, xã hội. Một số trường hợp tự ý cải tạo thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước, màu sơn…vi phạm quy định về bảo vệ an ninh trật tự, gây mất an toàn giao thông, khó khăn cho công tác quản lý phương tiện, quản lý người lái, tổ chức giao thông….

Nhiều trường hợp khi mua bán, điều chuyển, cho tặng xe nhưng không làm thủ tục sang tên chuyển quyền sở hữu theo quy định, người mua xe vẫn sử dụng biển số cũ; hầu hết chủ phương tiện khi thay đổi tên (Công ty), địa chỉ không làm thủ tục đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, gây khó khăn cho công tác quản lý phương tiện, nhất là việc quy định trách nhiệm của chủ xe trong trường hợp thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật…

Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các Bộ, ngành như: Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp… trong giải quyết các thủ tục nhập khẩu, trước bạ, đăng ký, kiểm định; công tác đăng ký xe; ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, chia sẽ dữ liệu… vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, chưa đồng bộ

Ngoài ra, nhiều người có nhu cầu được đăng ký những biển số xe theo sở thích, thường gọi là “biển số đẹp” nhưng việc lựa chọn quyền sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá chưa thực hiện được do vướng về cơ sở pháp lý.

Để nâng cao chất lượng công tác đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong thời gian tới, các cơ quan chức năng cần sớm ban hành các quy định chặt chẽ về nguồn gốc, an toàn kỹ thuật phương tiện; quản lý xe ô tô không người lái, phương tiện giao thông đa tính năng; màu biển số xe, kết cấu tổ hợp chữ và số trên biển số xe…. Đồng thời, cần ban hành quy định về công tác đăng ký xe (thay thế các Thông tư hiện hành của Bộ Công an) để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký xe hiện nay:

Đối với vấn đề lựa chọn quyền sử dụng biển số xe ô tô thông qua đấu giá, cần ban hành văn bản chỉ đạo và tổ chức thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá, trong đó lưu ý một số nội dung như: Quy định về giá khởi điểm của biển số đưa ra đấu giá; quy định quyền của người trúng đấu giá; quy định về quản lý biển số trúng đấu giá; quy định về sử dụng nguồn thu từ đấu giá biển số…

Hoàng Phúc