A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới về hoạt động kinh doanh khí gas góp phần giảm tải các điều kiện kinh doanh và loại bỏ độc quyền trong kinh doanh khí gas

Ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2018, thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

gas2_kjev.jpg

Ảnh minh họa

Theo Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí, điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm: Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật; có bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn hoặc có chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường hoặc có hợp đồng thuê bồn, thuê chai LPG; đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định trên còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện trên phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật. Đối với Cửa hàng bán lẻ LPG chai chỉ cần đáp ứng các yêu cầu: Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật, có hợp đồng tối thiểu 1 năm với thương nhân có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí; đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Như vậy, theo Nghị định 19/2016, trước đây các doanh nghiệp muốn được tham gia kinh doanh trong lĩnh vực khí hóa lỏng phải đáp ứng hàng loạt điều kiện rất khắt khe và vô lý. Những điều kiện này đã loại không ít công ty nhỏ ra khỏi thị trường, các quy định về quy mô kinh doanh tối thiểu bắt buộc phải thiết lập hệ thống phân phối, thủ tục hành chính rườm rà… Nghị định mới 87/2018 chính thức được ban hành, các nhà kinh doanh gas như được sống lại, đã góp phần khuyến khích kinh doanh và loại bỏ độc quyền, lợi ích trong lĩnh vực kinh doanh gas.

Duy Hòa