A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi hướng dẫn thi hành Nghị định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Ngày 04/5/2022, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 06/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

Theo đó, nội dung dự thảo có nhiều điểm mới đáng chú ý như:

1. Bổ sung về trách nhiệm phối hợp hướng dẫn, quản lý và kiểm tra gồm:

– Hướng dẫn cơ quan, doanh nghiệp xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, phương án, nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; hướng dẫn thực hiện pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự.

– Hướng dẫn công tác bảo vệ tại cơ quan, doanh nghiệp trong các ngày lễ, Tết, các sự kiện chính trị lớn hoặc theo đề nghị của cơ quan, doanh nghiệp.

– Hướng dẫn công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra tại cơ quan, doanh nghiệp; tham gia hỗ trợ, thực hiện các yêu cầu của lực lượng Công an trong bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp.

– Hướng dẫn xây dựng, củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình mới; xây dựng mô hình chuyên đề an ninh, trật tự phù hợp với cơ quan, doanh nghiệp.

– Hướng dẫn tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; đề xuất hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ quan, doanh nghiệp.

– Phối hợp quản lý, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bảo vệ; việc quản lý, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ và các loại phương tiện trang bị cho lực lượng bảo vệ và thực hiện trách nhiệm tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2. Cụ thể hóa quy định về trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ và các loại phương tiện đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được xem xét, trang bị các loại công cụ hỗ trợ, bao gồm: Dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay dắt dao. Đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại cơ quan nhà nước; mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội; trên tàu hỏa; ngân hàng; bệnh viện; khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; doanh nghiệp kinh doanh vàng, đá quý, ngoại hối, tiền Việt Nam thì căn cứ tính chất, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ để xem xét trang bị các loại công cụ hỗ trợ, gồm: Súng bắn điện, súng bắn đạn nổ, cao su, hơi cay và đạn sử dụng cho các loại súng này; phương tiện xịt hơi cay; dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt dao. Đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vườn thú; khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học; khu bảo tồn loài, sinh cảnh thì được xem xét trang bị các loại công cụ hỗ trợ, gồm: Súng bắn chất gây mê, dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt giao.

3. Bổ sung các cơ sở pháp lý mới liên quan đến quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

– Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều này thì lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ theo quy định tại Điều 56 Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Đối với cơ quan, doanh nghiệp thuộc bộ, ngành ở Trung ương nộp hồ sơ đề nghị cấp phép trang bị công cụ hỗ trợ về Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; cơ quan, doanh nghiệp ở địa phương nộp hồ sơ về Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Việc quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ phải tuân thủ theo quy định tại Điều 9, Điều 61 Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Điều 4 Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

– Người được cơ quan, doanh nghiệp giao sử dụng công cụ hỗ trợ và quản lý kho, nơi cất giữ công cụ hỗ trợ phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Điều 7 và Điều 8 Luật số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

4. Sửa đổi phân công nhiệm vụ để phù hợp với quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an

Theo đó, dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung liên quan đến trách nhiệm của từng đơn vị trong thực hiện các quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp như: Sửa đổi khoản 1 Điều 5, khoản 3 Điều 6, khoản 4 Điều 6, điểm a khoản 5 Điều 6, Điều 10…

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

Hoàng Phúc

 


Tin liên quan