A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi hướng dẫn thi hành quy định về các mục tiêu quan trọng do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2010/TT-BCA ngày 23/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan để lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân trong thời gian 02 tháng.

Theo đó, dự thảo Thông tư có nhiều điểm mới đáng chú ý như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung về tổ chức lực lượng bảo vệ các mục tiêu, gồm:

– Trụ sở Bộ Ngoại giao.

– Trụ sở Bộ Công an.

– Trụ sở Bộ Tài chính.

– Trụ sở Bộ Nội vụ.

– Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

– Trụ sở Tòa án nhân dân tối cao.

– Trụ sở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

– Kho bạc Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.

– Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

– Trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam.

– Trụ sở cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam và trụ sở cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế khác tại Việt Nam được Chính phủ cam kết bảo vệ an ninh theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

– Kho tiền, kim loại quý, đá quý và các tài sản quý hiếm khác được Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý và bảo quản.

– Trụ sở các nhà máy in, đúc tiền, nơi tiêu hủy tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Cục Bưu điện Trung ương thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Bưu điện CP16 thuộc Cục Bưu điện Trung ương.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung về bố trí cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân làm nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ các mục tiêu thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và tổ chức lực lượng bảo vệ các mục tiêu ở địa phương mình, gồm:

– Trụ sở Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước Bộ Nội vụ.

– Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt.

– Trụ sở cơ quan lãnh sự tại Việt Nam.

– Trung tâm Phát thanh Quốc gia, Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

– Đài phát sóng trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam.

– Cơ quan thường trú trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam tại các khu vực: Đông Bắc, Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long và tại thành phố Hồ Chí Minh.

– Đài Truyền hình Việt Nam tại Hà Nội.

– Đài thu phát sóng truyền hình trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

– Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Đài Phát thanh, Đài Truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Trạm phát sóng phát thanh, trạm phát sóng truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ.

– Khu di tích Kim Liên, Nghệ An.

– Quảng trường Hồ Chí Minh, Nghệ An.

– Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Bình Thuận.

– Nhà máy nước Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

– Tổng kho xăng dầu Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

– Công trình Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

2. Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của đơn vị Cảnh sát nhân dân được giao nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu

Xây dựng và thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ, phòng, chống các hành vi gây mất an toàn, đe dọa gây mất an toàn mục tiêu; tổ chức thực hành, diễn tập đối phó, xử lý các tình huống đột xuất; áp dụng phù hợp các biện pháp công tác công an, trong đó lấy biện pháp vũ trang là hoạt động cơ bản trong canh gác bảo vệ, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm hại vào mục tiêu.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan có mục tiêu, Công an các đơn vị, chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan để bảo vệ an toàn mục tiêu. Phối hợp với cơ quan chức năng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan có mục tiêu để xây dựng, lắp đặt vọng gác, thiết bị phục vụ công tác vũ trang canh gác bảo vệ đối với các mục tiêu trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế khác tại Việt Nam được Chính phủ cam kết bảo vệ an ninh theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

3. Sửa đổi, bổ sung nội dung về trách nhiệm thi hành để phù hợp với quy định mới theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Công an

– Các cơ quan có mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hoá, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ thực hiện các quy định tại Nghị định số 37/2009/NĐ-CP, Nghị định số 39/2021/NĐ-CP và Thông tư này.

– Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện Thông tư này.

– Cục Tổ chức cán bộ có trách nhiệm bảo đảm biên chế cho lực lượng Cảnh sát nhân dân làm nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu; nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền về chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân làm nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu.

– Cục Trang bị và kho vận có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức nghiên cứu, trang bị vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu thống nhất trên toàn quốc theo quy định của pháp luật.

– Cục Quản lý xây dựng và doanh trại có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cơ quan chức năng thuộc Bộ Ngoại giao, cơ quan chức năng thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, đề nghị cấp có thẩm quyền bố trí doanh trại của đơn vị Cảnh sát nhân dân làm nhiệm vụ vũ trang canh gác bảo vệ các mục tiêu là trụ sở cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam; cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế khác tại Việt Nam được Chính phủ cam kết bảo vệ an ninh theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; bảo đảm yêu cầu sau:

+ Đủ diện tích nơi ở tối thiểu cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định của Nhà nước;

+ Có bếp ăn tập thể;

+ Có phòng họp và diện tích phục vụ sinh hoạt chung của đơn vị;

+ Có nơi bảo quản vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

Hoàng Phúc

 


Tin liên quan