A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV năm 2024

Trong năm 2024, Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội khóa XV 07 dự án Luật.

Bao gồm:

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ.

Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi).

Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Luật Dữ liệu.

Để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong các dự án Luật đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo sự thống nhất trong nhận thức và đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức tại địa phương, Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thiện các dự án Luật theo đúng tiến độ đề ra, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Kon Tum đăng tải tài liệu tuyên truyền 07 dự án Luật nêu trên.

Tải tài liệu tuyên truyền tại đây


Tác giả: Hoàng Công