A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an đề xuất tăng thời hạn của xác nhận thông tin về cư trú

Xác nhận thông tin về cư trú là một loại văn bản do cơ quan đăng ký cư trú (công an xã, phường, thị trấn) cấp cho công dân để chứng minh thời gian, địa điểm và hình thức đăng ký cư trú của họ. Giấy xác nhận này có thể dùng thay thế cho sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trong các giao dịch, thủ tục hành chính liên quan đến thông tin cư trú.

Căn cứ tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy định, giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú 2020 xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, hiện tại Bộ Công an dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Theo dự thảo, giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú và có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp đối với trường hợp xác nhận thông tin về cư trú. Trường hợp thông tin về cư trú của công dân có sự thay đổi và được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì giấy xác nhận này hết giá trị kể từ thời điểm thay đổi.

Ngoài ra, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 17 xác nhận thông tin về cư trú của Thông tư số 55/2021/TT-BCA. Cụ thể, công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công hoặc qua ứng dụng trên thiết bị điện tử.

Giấy xác nhận thông tin về cư trú là một trong những giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú của công dân. Tuy nhiên, không phải tất cả các thủ tục hành chính đều yêu cầu công dân phải có giấy xác nhận này. Theo Bộ Công an, hiện chỉ có hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở thì khi làm các thủ tục này người dân cần có giấy xác nhận thông tin về cư trú. Lý do là nhiều cơ quan, tổ chức hành nghề công chứng, chứng thực, cơ quan đăng ký đất đai vẫn chưa đồng bộ hệ thống, chưa có thiết bị quét mã QR trên căn cước công dân gắn chip để lấy dữ liệu.


Tác giả: Hoàng Phúc