A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo Quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân

Bộ Công an vừa ban hành Dự thảo Quy định về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân.

Theo Dự thảo, Thông tư này quy định tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân; sẽ áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị cấp phòng, huyện, quận, thị xã và tương đương; Công an xã, phường, thị trấn và tương đương (sau đây viết gọn là Công an đơn vị, địa phương); Ban Thanh niên Công an nhân dân, Ban Phụ nữ Công an nhân dân, Ban Công đoàn Công an nhân dân (sau đây gọi viết gọn là các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội).

Việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống trong Công an nhân dân phải đảm bảo nguyên tắc thực hiện như sau: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Công an; phù hợp với tình hình thực tế của Công an đơn vị, địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; bảo đảm ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, không phô trương hình thức.

Chỉ tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống khi có văn bản thành lập hoặc quyết định công nhận ngày thành lập, ngày truyền thống của cấp có thẩm quyền. Quy mô tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống theo thứ tự tăng dần "năm khác", "năm lẻ 5", "năm tròn".

Bộ Công an tổ chức kỷ niệm trong toàn lực lượng Công an nhân dân Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005) và Ngày Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11/3/1948), quy mô, yêu cầu tổ chức kỷ niệm, thực hiện theo quy định tại Điều 14 chương III, Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo dự thảo, kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào năm tròn có những hoạt động sau: a) Tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước tặng lực lượng Công an nhân dân nếu có; b) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành hướng dẫn tuyên truyền, đề cương tuyên truyền; c) Tổ chức Đại hội thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" và Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân; d) Các đơn vị văn hóa, nghệ thuật tổ chức trưng bày triển lãm, xuất bản các ấn phẩm, xây dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng; tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn, đáp nghĩa; đ) Các đơn vị báo chí trong Công an nhân dân mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về sự kiện.

Vào năm lẻ 5 thì có các hoạt động: a) Tổ chức các hoạt động kỷ niệm quy định tại điểm c, d, đ Khoản 1 Điều này; b) Tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đón nhận các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước tặng lực lượng Công an nhân dân nếu có. Tổ chức biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam gắn với Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vào năm khác gồm: a) Bộ Công an tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, lãnh đạo và đoàn viên, hội viên, thanh niên tiêu biểu trong Công an nhân dân và đón nhận các hình thức khen thưởng nếu có; b) Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi, hội thao, giao lưu, tọa đàm; đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng; tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn, đáp nghĩa; c) Các đơn vị báo chí trong Công an nhân dân tổ chức tuyên truyền về sự kiện.

Kỷ niệm Ngày truyền thống của các lực lượng gồm các hoạt động:                                                                                                                                                                 

Năm tròn: a) Tổ chức các hoạt động kỷ niệm quy định tại điểm d, đ Khoản 1 Điều 4 Thông tư này; b) Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc Bộ có chung ngày kỷ niệm của lực lượng, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm và đón nhận, trao tặng các hình thức khen thưởng nếu có.

Năm lẻ: a) Các đơn vị văn hóa, nghệ thuật tổ chức trưng bày triển lãm, xuất bản các ấn phẩm, xây dựng, biểu diễn các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng; tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn, đáp nghĩa; Các đơn vị báo chí trong Công an nhân dân mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền sâu rộng về sự kiện; b) Bộ Công an và các đơn vị trực thuộc Bộ có chung ngày kỷ niệm của lực lượng, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ, lãnh đạo thuộc lực lượng có ngày kỷ niệm và đón nhận các hình thức khen thưởng nếu có.

Năm khác: Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thi, hội thao, giao lưu, tọa đàm; đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng; tổ chức các hoạt động dân vận, đền ơn, đáp nghĩa; Các đơn vị báo chí trong Công an nhân dân tổ chức tuyên truyền về sự kiện.

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh giới thiệu Dự thảo để bạn đọc biết và tham gia ý kiến vào Dự thảo: du-thao-thong-tu-21-lan-2-ntt.doc

 


Tác giả: Ban biên tập