A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 87/2018/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh khí

Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018  của Chính phủ về kinh doanh khí.

Dự thảo nêu rõ các quy định chung về an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí:

Một là, Thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân xuất, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai/LPG chai mini; thương nhân sản xuất, sửa chữa chai LPG; thương nhân sản xuất chai LPG mini; trạm nạp khí, trạm cấp khí, trạm nén CNG; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê bồn chứa khí, kho chứa LPG chai, phải xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trường hợp cơ sở kinh doanh khí bao gồm nhà xưởng sản xuất, chế biến, cảng xuất nhập, kho chứa, trạm nạp, trạm cấp liền kề nhau và cùng một chủ sở hữu thì Chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp được lập chung cho cơ sở.

Hai là, Hàng năm, các cơ sở kinh doanh khí phải thực hiện diễn tập các phương án trong kế hoạch ứng cứu khẩn cấp đã được phê duyệt.

Ba là, Phải có đầy đủ quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố và quy định về an toàn được lãnh đạo cơ sở phê duyệt.

Bốn là, Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định.

Năm là, Phương tiện, thiết bị đo lường phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

Sáu là, Phải đảm bảo khoảng cách an toàn giữa các thiết bị, công trình đến hàng rào ranh giới của cơ sở hoặc những nơi cần bảo vệ theo quy định.

Bảy là, Đảm bảo các quy định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Tám là, Những người có liên quan đến việc quản lý, người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển khí phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn.

Chín là, Cơ sở kinh doanh khí tự tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện thực hiện việc huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động. Việc thực hiện huấn luyện kỹ thuật an toàn định kỳ được thực hiện 02 năm/lần.

Không được vận chuyển LPG chai cùng với người trong thang máy, trừ người trực tiếp vận chuyển

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ các quy định về an toàn trong vận chuyển, giao nhận LPG chai tới khách hàng sử dụng:

Xe gắn máy (hai bánh) vận chuyển LPG chai phải có giá đỡ chắc chắn, chai phải luôn ở vị trí thẳng đứng, van chai hướng lên trên.

Không được vận chuyển LPG chai cùng với người trong thang máy, trừ người trực tiếp vận chuyển.

Khi cung cấp LPG chai cho khách hàng sử dụng, cửa hàng LPG phải cung cấp cho khách hàng 01 bản phiếu giao hàng và có 01 bản lưu tại cửa hàng, trong đó phải có các thông tin tối thiểu: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, nơi nhập chai chứa cho cửa hàng, tên và địa chỉ khách hàng sử dụng, ngày giao chai cho khách hàng, tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ của cửa hàng.

Khi giao nhận phải kiểm tra độ kín của van chai, các đầu nối và ống mềm sau khi lắp đặt mới hoặc thay chai LPG xong, có sự chứng kiến quá trình kiểm tra và ký tên xác nhận vào biên bản giao nhận của khách hàng sử dụng.

 


Tổ chức thực tập phương án chữa cháy của Cơ quan Công an tại Công ty cổ phần khí hoá lỏng Long Phụng Kon Tum

Trang Thông tin điện tử giới thiệu dự thảo để các tổ chức, cán bộ xem toàn văn và tham gia ý kiến. Toàn văn dự thảo: duthaondkdkhi.doc

 


Tác giả: Duy Tuấn
Tin liên quan