A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu tuyên truyền dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 của Quốc hội, Bộ Công an chủ trì xây dựng các dự án luật: Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, các dự án Luật này được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (tháng 5/2023), Bộ Công an đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý để trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2023).

Ảnh minh họa

Để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, nội dung các chính sách trong các dự án Luật đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân tạo sự thống nhất trong nhận thức, hiểu đúng và đồng thuận, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức tại địa phương, Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đối với dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Công an tỉnh Kon Tum đăng tải các tài liệu tuyên truyền 02 dự án Luật.

File đính kèm gồm:

- Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung lớn của dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cở sở (ngày 21/8/2023).

- Giải trình của Bộ Công an về một số nội dung còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Căn cước.

- Bản so sánh dự thảo Luật Căn cước.


Tác giả: Hoàng Công