Khai mạc Đại Hội thể dục thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022