A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an thành phố Kon Tum tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối trường học trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 2565/KH-CAT-PV05 ngày 07/9/2022 của Công an tỉnh Kon Tum phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 và nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28, ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”. Công an thành phố Kon Tum đã xây dựng, triển khai Thực hiện Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối trường học trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2022.

Học sinh giao lưu, trả lời các câu hỏi của báo cáo viên

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Công an tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố Kon Tum, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, quần chúng, công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lực lượng Công an thành phố đã chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Hằng năm, Công an thành phố tiến hành tổ chức xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối trường học trên địa bàn. Do vậy, tình hình an ninh, trật tự trong các trường học có nhiều chuyển biến rõ nét; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khối trường học được củng cố, phát triển, đã có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Từ ngày 04/10 đến 27/10/2022, Công an thành phố Kon Tum đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố  tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối trường THCS trên địa bàn thành phố năm 2022. Đợt phát động đã triển khai tại 19 trường thuộc khối trường THCS trên địa bàn thành phố, thu hút được hơn 9.500 học sinh và khoảng 620 giáo viên. Các buổi phát động được tổ chức dưới hình thức các buổi ngoại khóa, trao đổi, tuyên tuyền kiến thức về pháp luật kết hợp sử dụng các hình ảnh, áp phích, tờ rơi tuyên truyền. Thông qua buổi phát động, tuyên truyền, các báo cáo viên là cán bộ, chiến sỹ đến từ các đội nghiệp vụ Công an thành phố đã tiến hành tuyên truyền các quy định của pháp luật; các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm; các dấu hiệu nhận biết, biện pháp để ngăn chặn các loại tội phạm… Cụ thể đã tiến hành tuyên truyền về 04 chuyên đề sau:

Chuyên đề “Biện pháp phòng, chống phản động, móc nối lôi kéo học sinh tham gia chống phá Đảng, Nhà nước; tình hình tội phạm khủng bố và một số vấn đề thực hiện Luật phòng, chống khủng bố trong ngành Giáo dục”; “ Phương thức hoạt động của tội phạm công nghệ cao hiện nay”.

Chuyên đề “Ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường và trách nhiệm của học sinh”.

Chuyên đề “ Nhận biết chất ma túy, tác hại của ma túy, có dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy và trách nhiệm của học sinh, công dân trong phòng, chống ma túy”.

Chuyên đề “ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm ANTT, ATGT đối với học sinh và cán bộ, giáo viên”.

Tổ chức ký cam kết thực hiện các nội dung của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thông qua các buổi phát động, tuyên truyền các chuyên đề đã tạo ra một “sân chơi” tìm hiểu, trao đổi pháp luật, là một hoạt động thiết thực, đem lại kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không bị dụ dỗ, lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh trong các trường học trên địa bàn thành phố. Phát huy vai trò nòng cốt, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an các cấp trong đảm bảo bảo an ninh trật tự tại các trường học. Đồng thời tăng cường, củng cố mối quan hệ phối hợp giữa Công an thành phố và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, giữa các trường THCS với Công an các xã, phường tại địa bàn trong công tác phát hiện, xử lý, ngăn chặn các loại tội phạm xâm nhập vào học đường./.

Nguyễn Nga


Tác giả: Nguyễn Nga