A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Củng cố, nâng cao hiệu quả những mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Đăk Tờ Re

Thời gian qua, Công an xã Đăk Tờ Re đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phát huy hiệu quả từ mô hình “Tổ tự quản” trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương, thời gian qua lực lượng Công an xã đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân xã xây dựng và kiện toàn nhiều mô hình đảm bảo ANTT (Camera an ninh,Tổ tự quản, tổ ANND, nhóm đọc sách trẻ em với pháp luật, thanh thiếu niên tham gia phòng chống tội phạm, tổ tự quản về an toàn giao thông, hội nông dân tham gia phòng chống tội phạm, trường học an toàn về ANTT…) qua đó đạt được những bước phát triển tích cực, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh tổng hợp của toàn dân, góp phần ổn định tình hình chính trị, giữ vững ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Có thể nói, các mô hình tự quản về ANTT đã hoạt động có hiệu quả. Qua sơ kết, tổng kết hàng năm và thực tiễn hoạt động của các mô hình trong thời gian qua cho thấy mô hình quần chúng tự quản về ANTT (Tổ tự quản) ở cơ sở là cần thiết và hết sức quan trọng. Bởi đây chính là lực lượng gần dân và ở ngay tại địa bàn cơ sở, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và lực lượng Công an với quần chúng nhân dân, là lực lượng trực tiếp, thường xuyên vận động, hướng dẫn Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

CAX phối hợp cùng Tổ tự quản tổ chức tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn

Trong 05 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn xã Đăk Tờ Re các Tổ tự quản đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; cung cấp nhiều thông tin có giá trị liên quan đến hoạt động phòng chống tội phạm để xác minh, làm rõ (04 tin có giá trị); nắm tình hình, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, vấn đề mới phát sinh trong nhân dân để chủ động hòa giải hay đề xuất biện pháp xử lý hiệu quả, không để xảy ra tình trạng phức tạp, kéo dài; phối hợp cùng lực lượng Công an xã tổ chức lồng ghép tuyên truyền pháp luật tại thôn và giáo dục, cảm hoá các đối tượng là thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có khả năng, điều kiện vi phạm pháp luật trên địa bàn (15 đợt/ 1.410 lượt người tham gia); thường xuyên tham gia phối hợp cùng lực lượng chức năng trong tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT (46 lượt), kịp thời ngăn chặn, phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn… Qua đó,góp phần giữ vững ổn định, không hình thành, phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật từng bước được ngăn chặn, kiềm chế và đẩy lùi.

Công an xã phối hợp cùng Tổ tự quản và Tổ ANND tuần tra đảm bảo an ninh trật tự

Để đạt được những kết quả đáng khích lệ đó, qua kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương, CAX Đăk Tờ Re rút ra được những bài học kinh nghiệm sau:

Một là, cần xác định việc xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến và tổ tự quản về an ninh trật tự có vai trò, ý nghĩa to lớn trong quy tụ, tập hợp nhân dân tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác này chỉ đạt hiệu quả cao khi sức mạnh của cả hệ thống chính trị được phát huy, có sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tham mưu hướng dẫn của lực lượng Công an và sự phối hợp tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, và sự tham gia tự giác, tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Hai là, chú trọng đến công tác tuyên truyền vận động người dân. Việc này đòi hỏi phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức tuyên truyền (thông qua họp thôn, qua mạng xã hội, qua các hoạt động dân vận, từ thiện xã hội…), nội dung tuyên truyền tránh lan man, thiếu chủ đích.

Ba là, phải kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ với công tác đấu tranh trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm các loại tội phạm nhằm nâng cao vị thế của lực lượng Công an trong lòng dân, tạo điều kiện hỗ trợ cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển vững mạnh.

Bốn là, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, phát hiện, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến và tổ chức tự quản về an ninh trật tự; kịp thời tham mưu tổng kết, sơ kết, rút kinh nghiệm để chỉ đạo và biểu dương khen thưởng những mô hình, tổ chức quần chúng, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Năm là, bám sát tình hình thực tế để nghiên cứu, điều chỉnh nội dung hoạt động của mô hình cho sát hợp với điều kiện hoàn cảnh trên địa bàn, phù hợp với lòng dân, vừa sức dân và thanh loại những mô hình kém hiệu quả.

Lý Đạt


Tin liên quan