A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022

Nhằm lan tỏa sâu rộng các hoạt động sôi nổi trong thời gian tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, vừa qua, Cục truyền thông Công an nhân dân đã xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện quan trọng này tại các địa phương.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\Bao ve ANTQ 1.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, vai trò lãnh đạo của Đảng; thành tựu của đất nước; vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam trong 77 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từ đó, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đưa “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, do người dân làm chủ và đưa lại quyền lợi thiết thực cho người dân.

Tập trung tuyên truyền đậm nét quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Đảng bộ Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân trong 77 năm qua và các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2022) của các đơn vị, địa phương. Chú trọng thông tin, tuyên truyền về thành tích, chiến công của các thế hệ Công an nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; biểu dương những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, cứu hộ, cứu nạn, giúp dân phòng, chống thiên tai, bão lũ… lan tỏa tích cực hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Kịp thời thông tin, tuyên truyền các chủ trương, định hướng chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022, nhất là tại các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo, các khu kinh tế, khu đô thị, cơ quan, doanh nghiệp…

Tập trung thông tin, tuyên truyền kết quả nổi bật thực hiện phong trào và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong thời gian qua; các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là các cách làm hay trong công tác vận động, giáo dục đối tượng thanh thiếu niên mà xã hội không quản lý được, đối tượng thanh thiếu niên Ba không (không chịu sự quản lý, giáo dục của nhà trường; không chịu sự quản lý, giáo dục của các tổ chức, đoàn thể và không có sự quản lý, giáo dục của gia đình) để họ không mắc vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, vững chắc.

Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền sâu đậm về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hoạt động chuẩn bị và các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở 6 điểm nổi bật có đại biểu Trung ương dự gồm: Xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; xã Vân Hội, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; xã Ea Sol, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đăk Lăk; phường Trực Giáng, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và các địa phương tổ chức “điểm” “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên môi trường, tài nguyên khoáng sản; chấp hành luật Phòng, chống ma túy; tích cực tham gia xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy; giúp đỡ người nghiện ma túy đi cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng; tham gia thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Cư trú; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, đặc biệt là tại các khu đô thị, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông… qua đó, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ khu dân cư, xã, phường, thị trấn.

Tăng cường các tác phẩm đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch, phản động… góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời định hướng dư luận nhân dân.

Kịp thời thông tin, tuyên truyền về công tác an sinh xã hội, các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa của Công an các đơn vị, địa phương.

Khánh Vi

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan