A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum, thời gian qua, Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực công tác, đặc biệt là các lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ.

Công an tỉnh Kon Tum thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân

Trong đó, Công an tỉnh tăng cường tập trung tuyên truyền kịp thời, đầy đủ, chính xác chủ trương, chính sách, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận của Nhân dân, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và đông đảo Nhân dân tích cực tham gia công tác bảo đảm ANTT trong xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chú trọng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số với Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong thực hiện Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn nông thôn của lực lượng Công an nhân dân, nhất là tội phạm về xâm hại trẻ em; phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm đặc biệt là “tín dụng đen”, lừa đảo qua mạng xã hội; tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ; phát hiện, xóa bỏ các tụ điểm phức tạp về ma túy, tăng cường phối hợp quản lý người nghiện ma túy, người cai nghiện ma túy nhất là các đối tượng có biểu hiện rối loạn tâm thần, “ngáo đá”; công tác xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường ở các làng nghề; hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản; xuất nhập khẩu; an toàn vệ sinh thực phẩm; hoạt động chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản; hoạt động nuôi trồng, chế biến hải sản, chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống cháy rừng, khắc phục hậu quả thiên tai; công tác điều tra, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm; tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, công tác phòng cháy chữa cháy... Tuyên truyền cho người dân biết, hưởng ứng tham gia sử dụng 25 dịch vụ công trực tuyến theo tinh thần Đề án của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn; cập nhật kịp thời hoạt động hiệu quả, thường xuyên của các mô hình “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” những mâu thuẫn, tranh chấp ở địa bàn nông thôn; tuyên truyền xóa bỏ những hủ tục lạc hậu ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự trên địa bàn; cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm để Nhân dân biết và phòng tránh.

Thông qua công tác tuyên truyền các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với tình hình, đặc điểm địa bàn nông thôn gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiếp tục tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao công tác dân vận, tuyên truyền xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân, nhất là người dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Thông tin tuyên truyền, đối thoại trực tiếp với bà con nhân dân; trưng treo pano, áp phích, tranh cổ động nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tăng cường hệ thống tin, bài đăng tải trên các báo chính thống, các trang thông tin điện tử; phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng tuyến tin, phóng sự phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thanh – truyền hình;... Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên không gian mạng và các nền tảng mạng xã hội.


Tác giả: Hòa Bình
Tin liên quan